Comunicat – tichete sociale în cadrul Programului social ”Alimente”

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ŞI MEDICALĂ
Comunicat – tichete sociale în cadrul Programului social ”Alimente”
În perioada 29 septembrie – 30 noiembrie 2020, în cadrul Programului social
”Alimente”, se pot ridica și depune la primăriile de cartier și sediul Direcției de Asistență
Socială și Medicală (DASM) formularele de cerere/declarație pe propria răspundere pentru
acordarea tichetelor sociale. Valoarea nominală a tichetelor sociale este de 100 lei/an. În
conformitate cu prevederile HCL nr. 515/2018 pot fi beneficiari ai Programului social
”Alimente”, sub forma tichetelor sociale, următoarele categorii de persoane:
a) persoane cu handicap grav sau accentuat, neinstituționalizate;
b) pensionari, invalizi, veterani, văduve de razboi, persoane deportate, prizonieri,
persecutați politic, eroi martiri ai revoluției, orfani, ale căror venituri nete lunare pentru
persoana singură sunt de până la 1082 lei și de până la 786 lei/membru de familie;
c) șomeri înregistrați (cu indemnizație și fără indemnizație de șomaj) ale căror venituri nete
lunare pentru persoana singură sunt de până la 1082 lei și de până la 786 lei/membru de
familie;
d) beneficiari de ajutor social sau de alocație pentru susținerea familiei;
e) victimele traficului de persoane;
f) victimele violenței domestice.
Acte necesare:
La cererea/declarația pe propria răspundere se atașează, după caz:
a) Pentru persoane cu handicap grav sau accentuat, neinstituționalizate: buletin/carte de
identitate și certificatul de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat (în situația
persoanelor încadrate în grad de handicap grav sau accentuat, aflate în evidențele Direcției de
Asistență Socială și Medicală, se depune doar cererea/declarația pe propria răspundere
completată și semnată);

După verificarea cererilor și declarațiilor pe propria răspundere în sistemul informatic
PatrimVen de la Agenția Naționlă de Administrare Fiscală şi în bazele de date ale Primăriei
municipiului Cluj-Napoca, se stabilește lista persoanelor beneficiare.
Distribuirea tichetelor sociale se va face în baza unor programări care vor fi comunicate
direct beneficiarilor și prin mass media.
Formularul de cerere/declarație pe propria răspundere poate fi descărcat de la adresa:
http://dasmclujnapoca.ro/formulare/., se pot ridica de la primăriile de cartier și sediul Direcției
de Asistență Socială și Medicală.