Hotărârile Adunării Generale a Reprezentanţilor Asociaţiei Nevăzătorilor din România (ANR) Sesiune extraordinară – 22 septembrie 2020

În şedinţa extraordinară din 22 septembrie 2020, care au avut loc prin teleconferință, Adunarea Generală a adoptat următoarele hotărâri:

1. Prelungirea mandatelor reprezentanților aleși în toate structurile de conducere ale organizației de la nivelul filialelor (inclusive a interimatelor) până la data de 31 iulie 2021 și prelungirea mandatelor reprezentanților aleși în toate structurile de conducere ale organizației la nivel național până la data de 30 septembrie 2021. Aceste măsuri au fost adoptate din 2 considerente; unul juridic și unul de forță majoră. Astfel, în plan juridic procesul electoral nu poate avea loc decât după ce toate filialele își înregistrează în instanță modificările la statute în concordanță cu statutul național; or acesta din urmă a fost avizat prin hotărâre definitivă de instanță în data de 15 iulie 2020. Totodată, starea de alertă în care se află România din cauza pandemiei de Covid-19 nu a îngăduit organizarea de adunări publice.

2. Aprobarea Regulamentului electoral al Asociației Nevăzătorilor din România pentru anul 2021 (document anexat). Regulamentul electoral va fi pus la dispoziția membrilor interesați în toate formatele accesibile (braille, caractere mărite, audio, electronic). Astfel, fiecare filială va primi câte un exemplar braille și, la cerere, un exemplar cu caractere mărite. De asemenea, va fi înregistrat și postat pe serverul ftp în format audio. În fine, va putea fi consultat în format electronic pe website-ul organizației.

3. Stabilirea următoarelor repere cronologice privind organizarea alegerilor:

– până la data de 30 aprilie 2021 alegerea reprezentanților de la nivelul grupelor;

– până la data de 31 iulie 2021 alegerea structurilor de conducere ale filialelor;

– până la data de 30 septembrie 2021 alegerea structurilor de conducere la nivel național.

În numele Consiliului Director al ANR,

Preşedinte,

Tudorel Tupiluşi