Deciziile Consiliului Director al ANR (15 octombrie 2020)

Deciziile Consiliului Director al ANR
(15 octombrie 2020)
Întrunit în ședință extraordinară, prin teleconferință, în data de 15 octombrie a.c., Consiliul
Director al ANR a analizat situația creată ca urmare a absenței oricărui răspuns din partea
Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții față de
solicitările de transferare în ultimul trimestru al anului a acțiunilor cu caracter național prevăzute a
avea loc în trimestrele al doilea și al treilea, acțiuni ce nu au putut fi desfășurate din cauza
restricțiilor impuse de autorități în contextul crizei de sănătate publică.
Ținând așadar cont de faptul că nu a fost modificat Ordinul Ministrului Muncii nr. 582 /
09.03.2020, pentru finanțarea din sume de la buget a activităților specifice ale ANR, precum și de
restricțiile instituite prin starea de alertă (care interzic manifestările cu peste 25 de participanți), a
adoptat următoarele decizii:
1. Amânarea pentru prima jumătate a anului 2021 a finalelor concursurilor “Prietenii cărții
Braille” și “Performanța Braille”, ediția 2020. Concurenții calificați în acest an vor participa
direct în finala ce se va desfășura anul viitor.
2. Anularea edițiilor din acest an ale următoarelor manifestări culturale și sportive naționale:
Festivalul de muzică “Ion Blăjan”, Festivalul de muzică “Vasile Snacoveanu”, Festivalul
“Tinere talente”, concursurile “Pe meridianele culturii” și “Imaginea ta contează”, Campionatul
național și Cupa României la goalball, Campionatul național de popice, Camptionatul național
de table, Campionatul național de șah.
Etapele de calificare pentru finalele acestor concursuri se vor relua pentru edițiile anului 2021.
În cadrul ședinței, Consiliul Director al ANR a decis menţinerea valorilor de referinţă ale
cotizaţiei de membru ANR pentru anul 2021 la nivelul anului 2020, după cum urmează: – 120 lei pentru gradul grav cu însoţitor; – 70 lei pentru gradul grav fără însoţitor; – 60 lei pentru gradul accentuat; – 15 lei pentru gradul mediu.
S-a hotărât, de asemenea, acordarea unui sprijin financiar excepțional elevului cu dizabilitate
vizuală Florin Cercel și familiei acestuia pentru racordarea locuinței la rețeaua de energie
electrică.
Totodată, Consiliul Director recomandă filialelor ANR să încheie acordurile de parteneriat
necesare pentru implementarea în condiții optime a proiectului “BlindHUB”, proiect al ANR care a
câștigat finanțare la concursul inițiat de către Fundația Orange, prin programul “Lumea prin
culoare și sunet”. Acordul de parteneriat nu presupune implicații financiare.
În numele Consiliului Director al ANR,
AsociaţiaNevăzătorilordinRomânia
Recunoscută de utilitate publică prin H.G. 1033/03.09.2
Consiliul Director Național
Str. Vatra Luminoasă nr. 108 BIS, sector 2, Bucureşti Tel. 0314100645
e-mail: presedinte@anvr.ro secretariat@anvr.ro website: www.anvr.ro
Operator de date cu caracter personal înregistrat cu nr. 21029
Banca Comercială Română – Sector 2 cont: RO61 RNCB 0073 0499 7779 0002
2
Președinte
Tudorel Tupiluși