CONVOCATOR Grupa profesorilor pensionari și alți intelectuali

CONVOCATOR

Prin prezenta, în conformitate cu Regulamentul electoral și Statutul filialei  se convoacă Grupa profesorilor pensionari și alți intelectuali  în data de 15 martie, la ora 10 și 30 la sediul filialei pentru alegerea organelor de conducere a grupei. Grupele  au fost ALCĂTUITE DUPĂ CRITERII PROFESIONALE ȘI GEOGRAFICE.

Nr. crt

NUME ȘI PRENUME

1

Rădulescu Florentin

2

Pop Adina

3

Bochie Ramona

4

Bordea Savică

5

Ceucă Fulga

6

Hompot Ana

7

Katona Lajos

8

Lungu Radu

9

Oana Ana

10

Oros Traian

11

Popescu Constantin

12

Staicu Stan

13

Szekely Samoila

14

Podosu Ion

15

Tureac Anca

16

dure Marian

17

Chidean Remus