Rezultatul consultării cu privire la actualizarea Regulamentului electoral

Către toate filialele ANR

În atenţia reprezentanţilor Adunării Generale naționale

Stimați colegi,

În urmare consultării prin mijloace electronice de comunicare la distanță cu privire la actualizarea Regulamentului electoral rezultatele au fost următoarele:

I. Paragraful privind componența Adunării Generale a filialei nu se modifică întrucât nici una dintre cele 3 variante propuse nu a întrunit majoritate de voturi. Astfel, fiecare filială va proceda conform prevederilor statutului propriu.

II. Modificarea paragraful privind conținutul dosarului de candidatură la funcția de președinte al filialei a întrunit o largă majoritate de voturi, dar forma propusă nu poate fi aplicată ca atare în mod unitar din cauza neadoptării punctului I.

Totuși, ținând cont de votul membrilor Adunării, Regulamentul electoral se va completa cu următoarea precizare:

5. hotărârea Adunării Generale a grupei din care să rezulte faptul că a fost mandatat să reprezinte grupa în Adunarea Generală a filialei, document eliberat de către secretariatul filialei în copie (certificată „conform cu originalul”). În cazul membrilor de drept ai Adunării Generale (adică președintele în funcție sau membrii Consiliului Director în exercițiu, după cum este prevăzut în statutul filialei) acest document va fi înlocuit de o recomandare din partea Adunării Generale a unei grupe (oricare ar fi ea).”

Analog acestei modificări, în baza principiului simetriei și în acord cu prevederile Statutului ANR, în cazul candidaților la funcția de președinte al asociației și la cea de prim-vicepreședinte al asociației, va fi necesar un document din partea Adunării Generale a unei filiale.

Prin urmare, secțiunea privind dosarul de candidatură din Regulamentul electoral se completează cu următoarea precizare:

În această situație, documentul prevăzut la punctul 5 va fi hotărârea Adunării Generale a filialei prin care candidatul a fost ales ca reprezentant în Adunarea Generală națională. În cazul membrilor de drept ai Adunării Generale naționale (adică președintele în funcție sau membrii Consiliului Director în exercițiu) acest document va fi înlocuit de o recomandare din partea Adunării Generale a unei filiale (oricare ar fi ea).”

Anexăm așadar acestui mesaj, Regulamentul electoral în varianta actualizată.

Președinte,

Tudorel Tupiluși