PROCEDURĂ DE PLATĂ A COMBUSTIBILULUI ÎN LOCUL BILETELOR DE TRANSPORT GRATUIT

PROCEDURĂ DE PLATĂ A COMBUSTIBILULUI ÎN LOCUL BILETELOR DE TRANSPORT GRATUIT

Dosarul trebuie să conțină următoarele documente:

   1. Bonurile fiscale ștampilate la pompa la care s-a alimentat, fotocopiate și capsate câte două sau trei pe o coală A4

   2. Cerere cu borderou cu data, numărul bonului fiscal suma plătită și destinația

   3. Declarație pe proprie răspundere a șoferului că a călătorit cu persoana cu dizabilități în localitatea respectivă .

   4. La dosarul de plată se atașează copii după cărțile de identitate extras de cont pe numele persoanei cu handicap

   5. Cererea se semnează la ghișeul DGASPC Cluj pentru ca data de pe cerere să corespundă cu data înregistrării în calculator

   6. Decontul pe fiecare călătorie se va face în funcție de prețul biletului CFR clasa a II-a pe ruta respectivă

   7. Maximul de călătorii este de 12 pt. gradul accentuat și de 24 pentru gradul grav

   8. Pe același bon fiscal se pot face mai multe călătorii, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data alimentării cu combustibil.

   9. Plata se va face în contul bancar al persoanei cu handicap în 60 de zile de la înregistrare

   10. Depunerea dosarului de plată se va face în baza unei programări prealabile la DGASPC Cluj la nr. de tel. 0264 592401 interior – serviciul prestații sociale