Modificare a Legii nr. 263/2010 privind sistemul de pensii public

Ieri 31.08.2021 a fost publicată în Monitorul Oficial OUG nr. 94 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice .
Actul normativ modifică art. 58 și art. 76 alin. (3) în sensul eliminării sintagmei ”handicap preexistent calității de asigurat” în concordanță cu Decizia Curții Constituționale a României nr. 632/2018 prin care se constată că sintagma „preexistent calității de asigurat” din cuprinsul art. 58 din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, a fost declarată neconstituțională.
Vă redau mai jos articolele :
„Art. 58. — Persoanele care au realizat un stagiu de cotizare în condiții de handicap beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare și a stagiilor complete de cotizare prevăzute în anexa nr. 5, după cum urmează: a) cu 15 ani, în situația asiguraților cu handicap grav, dacă au realizat, în condiții de handicap grav, cel puțin o treime din stagiul complet de cotizare; b) cu 10 ani, în situația asiguraților cu handicap accentuat, dacă au realizat, în condiții de handicap accentuat, cel puțin două treimi din stagiul complet de cotizare; c) cu 10 ani, în situația asiguraților cu handicap mediu, dacă au realizat, în condiții de handicap mediu, stagiul complet de cotizare.”
Articolul 76, alineatul (3) „Persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare ca nevăzător sau în condiții de handicap li se acordă un stagiu potențial, determinat ca diferență între stagiile de cotizare prevăzute la art. 58 și 59 și stagiile de cotizare realizate până la data acordării pensiei de invaliditate.”