Tichete sociale

În atenția membrilor filialei Cluj rezidenți în municipiul Cluj-Napoca!
Vă informăm că 30 noiembrie 2021, este termenul limită pentru depunerea cererilor de acordare a în valoare de 100 lei acordate persoanelor încadrate în grad de handicap grav sau accentuat fără obligații față de bugetul local.
Persoanele cu dizabilități aflate în evidențele noastre, pot suna la nr. de tel. 0264 590877 pentru îndeplinirea formalităților, în vederea obținerii tichetelor.