Subvenționare factură căldură

În urma mai multor telefoane primite vă reamintesc aici ce subvenţii pentru căldură primeşti, în funcţie de venit. Reamintesc faptul că și indemnizația de handicap intră în calculul venitului personal sau al familiei.
 
Procentul prin care factura va fi subvenționată va fi calculat în funcție de venitul mediul net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure. Cu cât venitu este mai mic, cu atât crește procentul pe care statul îl plătește lunar.
 
Sprijin integral de 100%, dar nu mai mult decât consumul facturat, dacă venitul lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este de până în 200 de lei.
Sprijin în proporţie de 90% pentru cei cu venit cuprins între 200 şi 320 de lei (pe membru de familie sau la persoana singură).
80% dacă venitul îţi e cuprins între 320 şi 440 de lei.
70%, pentru un venit cuprins între 440 şi 560 de lei.
60%, dacă venitul e între 560 şi 680 de lei.
50%, dacă venitul e între 680 şi 920 de lei.
40%, pentru cei care câştigă între 920 şi 1.040 de lei.
30% pentru un venit de până în 1.160 de lei de persoană.
20% pentru un venit de până în 1.280 de lei de persoană.
10%, dacă venitul lunar pe membru de familie e între 1.280 şi 1.386 de lei, respectiv dacă venitul persoanei singure e între 1.280 şi 2.053 de lei.
Suma maximă pe care o poți primi
Statul a stabilit și niște plafoane, Astfel, pentru energie electrică, plătește maximum 500 de ei pe lună, pentru gaze naturale 250 de lei, iar pentru lemne sau cărbune 320 de lei. Trebuie să știți că aveți de ales o singură factură, o singură sursă de căldură pentru care să primiți ajutor.
 
Unde şi până când poţi depune cerere
Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se cere la primăria localităţii din care faci parte, până la 20.11 2021.
 
Acte necesare la dosar
Act de identitate, cerere şi declaraţie pe proprie răspundere.
Actul de proprietate sau contractul de închiriere.
Adeverinţă de venit / cupoane de pensie / ajutor de şomaj (după caz).
O factură recentă de gaze sau de energie electrică.