Decont carburant auto

În urma semnării Protocolului de colaborare  dintre, Filiala Județeană Cluj a ANR și DGASPC Cluj, vom putea depune în numele și  pentru membri filialei documentele necesare decontului de combustibil auto pentru aceia care au optat pentru această variantă.

ACTE NECESARE OBLIGATORIU:  Extras de cont pe numele beneficiarului, copie CI, cerere și opțiune de renunțare  la biletele de transport gratuite, borderou călătorii, bonuri carburant auto cu ștampila benzinăriei și semnătura pe proprie răspundere a șoferului care a făcut respectivele călătorii împreună cu beneficiarul.  Toate formularele și alte informații le găsiți la sediul nostru.