Convocator la Adunarea Generală a reprezentanților Filialei Județene Cluj a Asocociației Nevăzătorilor din România

CONVOCATOR Nr. 16/ 10. 03.2022
 
Se convoacă membrii Adunării Generale a reprezentanților pentru a lua parte la ședința care va avea loc în data de 18.03.2022 ora 11:00, în sala de conferințe a hotelului Victoria , situat pe Bulevardul 21 Decembrie 1989 54-56, din Cluj-Napoca.
Ordinea de zi:
1. Prezentarea raportului de activitate al filialei pentru anul 2021, pe compartimente. Discuții asupra documentelor prezentate.
2. Raportul financiar-contabil si al comisiei de cenzori pentru anul 2021. Discuții asupra documentelor prezentate.
3. Proiectul de activități pentru anul 2022. Discuții asupra documentelor prezentate.
4. Diverse.
Președinte : Florentin Rădulescu
 
 
 
Nr.crt Nume si prenume
1 Ion Podosu
2 Silviu Vanda
3 Ioan Iordan
4 Gheorghe Potra
5 Pavel Ludușan
6 Alin Feurdean
7 Florentin Rădulescu
8 Mariana Pop
9 Elisie Moraru
10 Ioana Lădaru
11 Paraschiva Șipoș
12 Mariana Potra
13 Paraschiva Iordana
14 Marilena Hideg
15 Alexandru Pap
16 Dan Robert Filip
17 Adela Cetinoiu
18 Leontin Ungur
19 Emil Gornic
20 Andrei Szekely
21 Ion Bucătaru
22 Maria Rad
23 Simion David
24 Emil Vovea
25 Ioan Maier
26 Stoica Florin
27 Pleșa Teodor