Concursul „Imaginea ta contează”-2022

Stimate membre a ANR Cluj,
 
Conform deciziilor Consiliului Director naţional, concursul „Imaginea ta contează”, destinat femeilor cu deficienţă de vedere şi organizat în colaborare cu Comisia naţională a femeilor, va cuprinde în acest an două faze:
– faza pe filială – 24 septembrie;
– faza finală – 1 octombrie – Braşov.
 
Precizări organizatorice
 
1. Faza pe filială a concursului va începe sâmbătă, 24 septembrie la ora 10.00, ȘI SE VA DESFĂȘURA LA CLUBUL DE SOCIALIZARE DIN STR. PETOFI ȘANDOR NR. 30.
2. REGULAMENT CONCURS
 
3. În cazul în care la o filială sunt mai mult de 10 concurente, se poate proceda astfel:
– se trage la sorţi ordinea intrării în concurs, iar participantele care au număr peste 10 trec într-o altă sală şi răspund acolo la întrebări sau intră în concurs după ce au terminat celelalte.
În funcţie de punctajele realizate, se stabileşte clasamentul.
 
4. Concursul va avea, ca de obicei, trei probe. Succesiunea probelor este următoarea:
 
A. Proba teoretică – maximum 50 de puncte: fiecare concurentă va primi cinci întrebări tip grilă simplă (trei variante de răspuns dintre care una corectă), din cinci domenii (codul bunelor maniere, muzică, modă, gastronomie şi sănătate). Există câte o întrebare de rezervă pentru fiecare domeniu. Aceasta va fi folosită în situaţii excepţionale, la decizia juriului, dacă o concurentă are motive întemeiate să solicite schimbarea întrebării.
Timpul de gândire pentru formularea răspunsului este de maximum un minut. Fiecare răspuns corect valorează 10 puncte.
 
B. Proba de creativitate – maximum 20 de puncte: fiecare concurentă va primi un set de patru cuvinte din care trebuie să compună un catren. Timpul de lucru este de maximum patru minute. La această probă, concurentele pot scrie personal catrenul (în braille ori în scriere obişnuită) sau îl pot dicta unui însoţitor.
 
C. Proba de competenţe socio-culturale – maximum 30 de puncte: fiecare concurentă va asculta un spot cu o durată de aproximativ 90 de secunde şi va avea de recunoscut interpreţii a trei fragmente de muzică populară. Timpul alocat pentru formularea răspunsului este de maximum 1 minut, iar cronometrarea începe după terminarea spotului cu cele trei secvenţe muzicale. Fiecare răspuns corect valorează 10 puncte.
 
5. În caz de egalitate de puncte la finalul concursului, departajarea se face prin întrebările de baraj. Concurentele implicate în baraj răspund, obligatoriu în scris, la prima întrebare din listă; dacă egalitatea persistă, se trece la următoarea întrebare, până ce se stabileşte ierarhia finală. Dacă nici după întrebările de baraj nu se poate face o departajare, se recurge la tragerea la sorţi.
 
6. Baremele care trebuie îndeplinite pentru acordarea premiilor sunt următoarele:
– locul I: 70 de puncte;
– locul al II-lea: 60 de puncte;
– locul al III-lea: 50 de puncte;
– menţiune: 40 de puncte.
Pentru a se califica la faza finală, câştigătoarea trebuie să obţină cel puţin 70 de puncte.
 
7. Premiile acordate câştigătoarelor (cu condiţia îndeplinirii baremelor) au următoarele valori:
– locul I: 200 lei;
– locul al II-lea: 150 lei;
– locul al III-lea: 100 lei;
– menţiune: 50 lei
 
Pentru o cât mai bună organizare persoanele interesate să participe la concurs sunt rugate să se înscrie până cel târziu, joi 22. Septembrie ora13. Tel. 0264 590877