CONVOCATOR la Adunarea Generală a reprezentanților Filialei Județene Cluj a Asociației Nevăzătorilor din România 2023

Nr. 15/ 03. 02.2023
Se convoacă membrii Adunării Generale a reprezentanților pentru a lua parte la ședința care va avea loc în data de 24. 02.2022 ora 11:00, la Clubul de socializare aa asociației, situat pe strada Petofi Sandor, nr.30, din Cluj-Napoca.
Ordinea de zi:
1. Prezentarea raportului de activitate al filialei pentru anul 2022 și a proiectelor de activități pentru anul 2023 pe compartimente. Discuții asupra documentelor prezentate.
2. Raportul financiar-contabil și al comisiei de cenzori pentru anul 2022. Discuții asupra documentelor prezentate.
3. Prezentarea realizărilor investițiilor în reamenajarea spațiului de pe str. Petofi Sandor, nr. 30 pe parcursul anului 2022.
4. Diverse.
Președinte : Florentin Rădulescu
TABEL CU REPREZENTANȚII ÎN AGR FILIALA JUDEȚEANĂ CLUJ
1. Ion Podosu -urban
2. Silviu Vanda – urban
3. Pavel Ludușan – urban
4. Stroia Laura – comisie tineret
5. Adela Cetinoiu – comisie femei
6. Alin Feurdean – urban
7. Florentin Rădulescu – urban
8. Mariana Pop – urban
9. Elisie Moraru – urban
10. Ioana Lădaru – urban
11. Paraschiva Șipoș – urban
12. Mariana Potra – urban
13. Leontin Ungur – rural
14. Ion Bucătaru – rural
15. Paraschiva Iordan – urban
16. Marilena Hideg – urban
17. Alexandru Pap – urban
18. Maria Rad – rural
19. Simion David – rural
20. Emil Vovea – rural
21. Ioan Maier – rural
22. Andrei Szekely – rural
23. Emil Gornic – rural