kinetoterapeut post vacant în Florești-numărul de posturi: 1

psihopedagog (coordonator de specialitate) post vacant, numărul de posturi: 1;
logoped post vacant, numărul de posturi: 1;
kinetoterapeut post vacant, numărul de posturi: 1;
psiholog post vacant, numărul de posturi: 1;
asistent social post vacant; numărul de posturi: 1
Condiţii specifice de participare la concurs: psihopedagog (coordonator de specialitate) :
1. Studii de specialitate**: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul psihologie/ psihopedagogie specială;
2. Perfecționări (specializări): psihopedagogie specială, psihologie
3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): – nivel mediu
– Abilități de utilizare a mijloacelor de comunicare digitală, cunoștințe de utilizare a computerului (pachet Office – Word, Excel, PowerPoint), a echipamentelor IT şi a poștei electronice.
4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: –
5. Abilități, calități și aptitudini necesare:
– devotament, corectitudine, disponibilitate şi respect faţă de fiinţa umană;
– seriozitate/responsabilitate, loialitate;
– adaptabilitate, autocontrol;
– atitudine pozitivă; răbdare, empatie,
– spirit de observație, atentie la detaliu, viteză de reacție
– capacitate de comunicare;
– spirit de initiativă cu predispoziție spre acțiune;
– inițiativă, creativitate, receptivitate;
– capacitate de adaptare la sarcini de lucru schimbătoare;
– capacitate de a lucra cu minimum de supervizare;
– asumarea responsabilităților.
6. Cerințe specifice: Atestat de liberă practică eliberat de Colegiul psihologilor din România în specializarea
psihopedagogie specială;
7. Competența managerială**** (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): –
8. Vechime în specialitatea studiilor: minim 1 an.

Condiţii specifice de participare la concurs: Logoped :
1. Studii de specialitate**: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul psihologie, specializarea psihopedagogie specială sau cursuri de specializare în logopedie;
2. Perfecționări (specializări): psihopedagogie specială sau cursuri de specializare în logopedie
3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): nivel mediu -Abilități de utilizare a mijloacelor de comunicare digitală, cunoștințe de utilizare a computerului (pachet Office – Word, Excel,PowerPoint), a echipamentelor IT şi a poștei electronice.
4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: –
5. Abilități, calități și aptitudini necesare: – devotament, corectitudine, disponibilitate şi respect faţă de fiinţa umană;
– seriozitate/responsabilitate, loialitate;
– adaptabilitate, autocontrol;
– atitudine pozitivă; răbdare, empatie,
– spirit de observație, atentie la detaliu, viteză de reacție
– capacitate de comunicare;
– spirit de initiativă cu predispoziție spre acțiune;
– inițiativă, creativitate, receptivitate;
– capacitate de adaptare la sarcini de lucru schimbătoare;
– capacitate de a lucra cu minimum de supervizare;
– asumarea responsabilităților.
6. Cerințe specifice
Atestat de liberă practică eliberat de Colegiul psihologilor din România în specializarea
psihopedagogie specială;
7. Competența managerială**** (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): –
8. Vechime în specialitatea studiilor: minim 1 an.

Condiţii specifice de participare la concurs: Kinetoterapeut:
1. Studii de specialitate**: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul kinetoterapiei/fiziokinetoterapiei
2. Perfecționări (specializări): kinetoterapie
3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): – nivel mediu
– Abilități de utilizare a mijloacelor de comunicare digitală, cunoștințe de utilizare a computerului (pachet Office – Word, Excel,PowerPoint), a echipamentelor IT şi a poștei electronice.
4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: –
5. Abilități, calități și aptitudini necesare:
– devotament, corectitudine, disponibilitate şi respect faţă de fiinţa umană;
– seriozitate/responsabilitate, loialitate;
– adaptabilitate, autocontrol;
– atitudine pozitivă; răbdare, empatie,
– spirit de observație, atentie la detaliu, viteză de reacție
– capacitate de comunicare;
– spirit de initiativă cu predispoziție spre acțiune;
– inițiativă, creativitate, receptivitate;
– capacitate de adaptare la sarcini de lucru schimbătoare;
– capacitate de a lucra cu minimum de supervizare;
– asumarea responsabilităților.
6. Cerințe specifice:
-Autorizatie de liberă practică eliberată de Colegiul Fizioterapeutilor din România,
7. Competența managerială**** (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): –
8. Vechime în specialitatea studiilor: minim 1 an.

Condiţii specifice de participare la concurs: Psiholog :
1. Studii de specialitate**: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul psihologie, specializarea psihologie
2. Perfecționări (specializări): psihologie
3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): – nivel mediu
– Abilități de utilizare a mijloacelor de comunicare digitală, cunoștințe de utilizare a computerului (pachet Office – Word, Excel, PowerPoint), a echipamentelor IT şi a poștei electronice.4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: –
5. Abilități, calități și aptitudini necesare:
– devotament, corectitudine, disponibilitate şi respect faţă de fiinţa umană;
– seriozitate/responsabilitate, loialitate;
– adaptabilitate, autocontrol;
– atitudine pozitivă; răbdare, empatie,
– spirit de observație, atentie la detaliu, viteză de reacție
– capacitate de comunicare;
– spirit de initiativă cu predispoziție spre acțiune;
– inițiativă, creativitate, receptivitate;
– capacitate de adaptare la sarcini de lucru schimbătoare;
– capacitate de a lucra cu minimum de supervizare;
– asumarea responsabilităților.
6. Cerințe specifice – Autorizație de liberă practică în domeniul clinic/psihoterapie/consiliere, eliberată de Colegiul psihologilor din România,
7. Competența managerială**** (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): –
8. Vechime în specialitatea studiilor: minim 1 an.

Condiţii specifice de participare la concurs: Asistent social :
1. Studii de specialitate**: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul asistenței sociale;
2. Perfecționări (specializări): asistență socială
3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): – nivel mediu
– Abilități de utilizare a mijloacelor de comunicare digitală, cunoștințe de utilizare a computerului (pachet Office – Word, Excel,PowerPoint), a echipamentelor IT şi a poștei electronice.
4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: –
5. Abilități, calități și aptitudini necesare:
– devotament, corectitudine, disponibilitate şi respect faţă de fiinţa umană;
– seriozitate/responsabilitate, loialitate;
– adaptabilitate, autocontrol;
– atitudine pozitivă; răbdare, empatie,
– spirit de observație, atentie la detaliu, viteză de reacție
– capacitate de comunicare;
– spirit de initiativă cu predispoziție spre acțiune;
– inițiativă, creativitate, receptivitate;
– capacitate de adaptare la sarcini de lucru schimbătoare;
– capacitate de a lucra cu minimum de supervizare;
– asumarea responsabilităților.
6. Cerințe specifice – Aviz de exercitare a profesiei
7. Competența managerială**** (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): –
8. Vechime în specialitatea studiilor: minim 1 an.
Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor 16.08.2023-29.08.2023 ora 15.30 la sediul instituţiei; – selecţia dosarelor: 30.08.2023-31.08.2023, ora 15.30
– proba scrisă în data de 07.09.2023 ora 12.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 08.09.2023
– proba interviu în data de 13.09.2023, ora 10.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba interviu: 14.09.2023
– afişarea rezultatelor finale: 19.09.2023.
Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:
– se pot depune contestaţii în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor de la fiecare probă.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere
Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:Primăria Comunei Florești cu sediul în Florești strada Avram Iancu nr. 170 județul Cluj