Prietenii Cărții Braille și Performanță Braille

În urma acțiunii culturale desfășurate sâmbătă 28 octombrie 2023, la faza superioară a concursului Prietenii Cărții Braille, cu 110 puncte s-a calificat d-na Vanda Elena, iar la Performanță Braille d-șoara Mariș Maria.