Concursurile semestriale 3 și 4 de cultură generală

Concursurile semestriale de cultură generală 3 și 4 din a doua parte a acestui an vor avea loc în data de șapte decembrie, cu începere de la ora 12 la Cluj-Napoca la sediul filialei din str. Baba Novac, nr. 15, iar cel de la Turda în data de 14 decembrie cu începere de la ora 11.
Concursul va consta din 10 întrebări grilă cu trei răspunsuri, dintre care unul corect. Fiecare răspuns corect va fi punctat cu 10 puncte.
Baremul pentru obținerea locului 1 este de 70 de puncte, pentru locul 2 de 60 puncte, pentru locul 3 de 50 pc, iar pentru mențiune de 40 de pc. Pentru acordarea celor 4 premii, numărul minim de participanți trebuie să fi de 5 persoane. În caz contrar se vor acorda doar trei premii în funcție de numărul de puncte obținut, Fondul de premiere este de 500 de lei pentru fiecare activitate în parte, după cum urmează: Loc 1- 200 lei, Loc 2- 150 lei, Loc 3 -100 lei, mențiune 50 lei.