CONVOCATOR- la Adunarea Generală a reprezentanților Filialei Județene Cluj a Asociației Nevăzătorilor din România

Se convoacă membrii Adunării Generale a reprezentanților pentru a lua parte la ședința care va avea loc în data de 15. 03.2024, ora 11:00, la Clubul de socializare a asociației, situat pe strada Petofi Sandor, nr.30, din Cluj-Napoca.
Ordinea de zi:
1. Prezentarea raportului de activitate al filialei pentru anul 2023 și a proiectelor de activități pentru anul 2024 pe compartimente. Discuții asupra documentelor prezentate.
2. Raportul financiar-contabil și al comisiei de cenzori pentru anul 2023. Discuții asupra documentelor prezentate.
3. Prezentarea realizărilor investițiilor pe parcursul anului 2023.
4. Diverse.
Președinte : Florentin Rădulescu
TABEL CU REPREZENTANȚII ÎN AGR FILIALA JUDEȚEANĂ CLUJ
1. Ion Podosu -urban
2. Silviu Vanda – urban
3. Pavel Ludușan – urban
4. Stroia Laura – comisie tineret
5. Adela Cetinoiu – comisie femei
6. Alin Feurdean – urban
7. Florentin Rădulescu – urban
8. Mariana Pop – urban
9. Elisie Moraru – urban
10. Ioana Lădaru – urban
11. Paraschiva Șipoș – urban
12. Mariana Potra – urban
13. Leontin Ungur – rural
14. Ion Bucătaru – rural
15. Paraschiva Iordan – urban
16. Marilena Hideg – urban
17. Alexandru Pap – urban
18. Maria Rad – rural
19. Simion David – rural
20. Emil Vovea – rural
21. Ioan Maier – rural
22. Andrei Szekely – rural
23. Emil Gornic – rural