RAPORT DE ACTIVITATE FINANCIAR-CONTABILĂ AN 2023

 

            În anul 2023 activitatea financiar-contabilă a Asociaţiei Nevăzătorilor din România Filiala  Cluj s-a desfăşurat  conform legii in vigoare, ţinându-se evidenţa veniturilor şi cheltuielilor pe 2 categorii:

-Buget şi subvenţii pentru salarii.

În cadrul Asociaţiei Nevăzătorilor din România Filiala Cluj s-au derulat următoarele operaţiuni financiar-contabile:

 

 1. prin casierie si conturile deschise la BCR
  • încasarea cotizaţiilor, donaţiilor, chiriilor
  • plata utilităţilor, a furnizorilor, salariilor , a contribuţiilor aferente, impozite si taxe locale,
  • depunerea numerarului la bancă.

 

 1. prin compartimentul de contabilitate
 • emiterea de facturi pentru clienţi ( pentru contractele de închiriere) şi chiriaşii din imobilul de pe strada Petofi Șandor nr 30,si pentru utilităţi
 • Întocmirea contabilităţii Asociaţiei, a registrului de casa, registrelor jurnal, a balanţelor de verificare, declaraţiilor lunare la finanţe, a  Bilanţului, Notelor explicative la situaţia financiară,  contul rezultatului, intocmirea listelor si registrului  de inventar.
 • intocmirea necesarului, a statului de plata si a statului de subventii pentru subvenţia primită de la Ministerul Muncii
 • întocmirea documentaţiei lunare pentru subvenţia de la AJOFM Cluj
 • Întocmirea contului de execuție pentru fiecare luna in parte.
 • Inventarierea patrimoniului s-a desfăşurat în data de 12.12.2023 şi nu s-au constatat diferenţe de inventar.

 

Anexez   contul de executie pe anul 2023.

 

 

Contabil,

Bonţidean Mugurel-Adrian

 

 

 

 

 

 

CONTUL DE EXECUTIE AN 2023

                                       

Sold inceput an 2023  se compune din :

 • CONT CURENT in valoare de 720,27    lei
 • Casa 5207,16 lei

 

În anul 2023 s-au obținut următoarele venituri si cheltuieli:

 

 

 1. VENITURI în valoare de 467.747 lei plus  20 Euro

  

1.COTIZAȚII in valoare totală de  113.455   lei

cotizații GR I     in valoare de   96.725  lei

GR II    în valoare de    16.030  lei.

GR III în valoare de : 25 lei

cotizatii gr I fara insotitor: 675 lei

 1. DONAȚII si SPONSORIZĂRI: 11.704 lei ( din care redirectionare impozit de la Min.Finantelor 3.174) lei plus 20 euro

3.Chirii in valoare totală de : 166.842   lei

4-SUBVENȚIE  de la Ministerul Muncii pentru salarii in valoare de  82.000 lei

5-  Vânzare legitimații:  193   lei

6-  Abonamente reviste:  840 lei

7- Vânzare ceasuri: 300  lei

8-  Facturări utilități : 14.345    lei

9- Vânzare carte Ana Hompot :  200  lei

10- Venituri din prestari servicii:2856 lei

11-  Venituri din Vanzare marfa: 26.820 lei

12-Incasare participare excursie  15.200 lei

13-Incasare Concursuri sportive:1.972  lei

14- Incasare Concurs cultura: 1.380 lei

15-Subventie de la AJOFM : 20.250  lei

16-  Incasare masa festiva 8 Martie si microrevelion: 9.390 lei

 

 

Suma de  : 10.638,55 lei ,de incasat la clientul.( Ama Design ) este inregistrata in continuare pe creanta

 

 1. CHELTUIELI in valoare totală de :  480.251,43   lei

din care pe tipuri de cheltuieli:

Consum combustibil:  12.582    lei

Cheltuieli piese de schimb :  450   lei

Materiale nestocate( ceasuri, hârtie si cartuse  pt imprimanta,tipizate materiale curățenie, consumabile, coroana inmormantare,):   5370 lei

Cheltuieli cu apa si energie electrică, gaz, inclusiv ce se refacturează:  29.889  lei

Cheltuieli cu chiria Primăria Cluj  : 375  lei

Cheltuieli intretinere si reparatii cladire din Petofi Sandor,Mosoiu, Baba Novac si Memorandumului:   54.267,43 lei

Cheltuieli de transport ,delegatie, si cazare activitati sportive : 4.753     lei

Cheltuieli abonament internet şi telefon:  2.248   lei

Cheltuieli cu prestaţiile efectuate de terţi ( manopera reparaţii,curatenie , servicii de evaluare cladiri cenzorat, incărcare cartuşe imprimante,Abonament soft   15.796   lei

Cheltuieli cu comisioanele bancare:  612  lei

Cheltuieli cu impozitele şi taxele locale: 12.483 lei

Cheltuieli cu impozitul pe profit:     921   lei

Cheltuieli cu salariile: 259.943 lei

din care   102.250 lei sunt suportate din subvenţia primită de la Ministerul Muncii si de la AJOFM

Fond solidaritate: 7.200 lei

2023 si 2024 anticipat

Donatie:  2.200 lei

Achiziţii ceasuri de mână şi de masă: 28.000 lei

Cheltuieli concursuri de cultură generală ,sportivă si  premii cu urmatoarele subcategorii :  11.158  lei

concurs sportiv :5368 lei

concurs cultura: 5790 lei

Cheltuieli Evenimente organizatorice protocol, mese festive Excursie cu urmatoarele subcategorii :   32.004  lei

evenimente organizatorice:15.151 lei

Protocol:1.653 lei

Excursie baile 1 Mai:15.200 lei

 

 

 

CONT CURENT in valoare de :10173    lei

CONT EURO : 20 euro

CASA:  1.250 lei

 

 

 

 

 

 

 

 

Contabil

Bonţidean Mugurel Adrian