Raport privind activitatea Filialei Judeţene Cluj a ANR pe anul 2023                 COMPARTIMENT SOCIAL- ORGANIZATORIC

              

 

Ca şi în anii precedenţi, prioritatea compartimentului social a fost consilierea şi suportul  persoanelor cu dizabilităţi vizuale în obţinerea și distribuirea drepturilor prevăzute de Legea 448/2006 şi a facilităţilor fiscale.

În acest sens  Filiala Judeţeană Cluj a Asociaţiei Nevăzătorilor din România( ANR Cluj) a continuat colaborarea cu  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Cluj, Direcţia de Asistenţă Socio-Medicală Cluj( DASM), Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS), AJOFM, Biroul Studenţilor cu Dizabilităţi (BSD), Primăria Cluj şi alte entităţi guvernamentale şi neguvernamentale.

 1. Numărul de membri ANR Cluj în evidenţă

a). Filiala Judeţeană Cluj a Asociaţiei Nevăzătorilor din România avea în evidenţe la finele anului 2023 un număr de 1282 nevăzători, cu 38 de membri mai puţin faţă de 2022 astfel :

1260  – adulţi din care :

gr.I (GRAV) = 910

gr.II (ACCENTUAT) = 346

gr.III (MEDIU) = 4

22 -MINORI  din care :

gr.I (GRAV)= 17

gr.II (ACCENTUAT) = 5

gr.III (MEDIU) = 0

 

b). Total nevăzători încadraţi în muncă: 39

c). Comparativ cu anul 2022 se constată o scădere a numărului de membri, rezultată în urma  numeroaselor decese dar şi  dintr-o evidenţă strictă  a membrilor care nu s-au mai prezentat la filială în ultimii trei ani . Unui număr de aproximativ 100 de membri le-au fost adresate scrisori, telefoane şi e-mailuri prin care au fost invitați să reia colaborarea cu filiala.

d). Din punctul de vedere al intrărilor şi ieşirilor situaţia s-a prezentat astfel :

–  s-au întocmit dosare noi pentru un număr de 21 persoane.

– pe parcursul anului s-au scos din evidenţe pe motiv de deces un număr de 59 de persoane .

În total în anul 2023 au fost procesate 89 dosare însemnând membri noi, revizuiri şi decese.

 1. Cotizații

În anul 2023 dintr-un număr total de 936 membri cu vârsta cuprinsă între 18 și 81 de ani şi-au achitat cotizaţia 883  membri. Astfel procentul de încasare a cotizaţiilor a fost de 94,33 %.  Comparativ cu anul 2022,  procentul de încasare a cotizaţiilor a fost aproape identic.

 

 1. ACTIVITĂȚI ÎN BAZA PROTOCOLULUI CU DGASPC

– la finele lunii martie s-a reînoit Protocolul de colaborare cu DGASPC Cluj

– în cursul lunii martie am solicitat conducerii DGASPC Cluj completarea Protocolului cu un act adiţional prin care să se înmâneze broşuri informative de la ghişeul DGASPC-ului, fiecărei noi persoane care dobândeşte certificat de încadrare în grad de handicap vizual şi lipirea de afişe informative cu serviciile sociale oferite de asociaţia noastră.

– s-au depus 81 de acte de stare civilă( CI, Certificate de căsătorie, Sentinţe  de divorţ, Certificate de deces, Contracte de muncă ale asistenţilor personali)

 • s-au depus documentaţiile şi s-au distribuit către membrii filialei 27 legitimaţii de transport, şi 131 de roviniete pentru maşinile proprietate personală sau ale însoţitorilor.
 • s-au depus 44 de cereri de modificare a modalităţii de plată a prestaţiilor sociale
 • s-au completat şi depus la DGASPC Cluj un număr de 230 cereri pentru eliberarea tichetelor gratuite de călătorie, ceea ce a însemnat un total de 9.280 bilete.
 • S-au depus 514 cereri de decont a combustibilului auto şi 47 de cereri de eliberare de vouchere de combustibil auto.
 • S-au depus şi distribuit un număr de 12 carduri de dizabilităţi
 • Pentru un număr de 4 persoane încadrate în grad de handicap vizual, cu certificate eliberate în alte judeţe ale ţării, care şi-au exprimat opțiunea de-a se înscrie în filiala judeţeană Cluj a ANR, s-au transmis solicitări de transfer a dosarelor medicale şi administrative către Cluj.
 1. În relaţia cu Direcţia de asistenţă socio-medicală Cluj, pentru o simplificare a intrării în posesia Cardului social din Programul alimente 2023, pentru membri rezidenţi şi municipiului Cluj-Napoca, s-au completat 211 cereri cu actele necesare şi sau transmis DASM-ului.

– s-au depus şi ridicat un număr de 7 Carduri de parcare gratuită

 

 1. Adrese oficiale. Scrisori. Cereri.

În anul 2023 au fost înregistrate un număr de 50 adrese oficiale

S-au adresat aproximativ 150 de cecograme reprezentând :

– convocări la  Adunarea Generală a Reprezentanţilor,

– scrisori de înştiinţare cu modificarea şi completarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, aprobate prin HG nr. 1017/2018,  pentru stabilirea modalității de decontare a carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea persoanelor cu handicap, a familiei acestora, asistentului personal, însoţitorului sau furnizorului de servicii sociale, precum şi indexarea limitelor reglementate la art. 24 alin.(9) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap .

– invitaţii pentru actualizarea datelor personale (documente de identitate şi noul tip de Certificat de încadrare în grad de handicap);

– înştiinţări pentru plata cotizaţiilor restante

În urma scrisorilor trimise cu începere din luna septembrie 2023, au dat curs invitaţiei aproximativ 40 de membri .

Concluziile pe care le putem trage în urmă adresării scrisorilor ar fi că :

 • au fost actualizate peste 30 de certificate de handicap ;
 • au fost încasate cotizaţii restante de la persoane care nu au mai trecut pe la filială de peste doi ani.
 1. Delegaţii, Deplasări şi alte activități cu caracter social

În anul 2023, s-au totalizat un numar de 7 deplasări astfel :

 • Turda -2 deplasări pentru Concursurile semestriale de cultură generală.;
 • O deplasare la Dej unde au fost distribuite membrilor din zona drepturile solicitate și au fost înştiinţați de actualizările legislative din domeniul de interes
 • S-a participat în luna martie la AGR a ANR
 • – în oraş au fost efectuate un număr de aproximativ 4 deplasări pe lună în interes de serviciu de către salariaţii filialei

– În urma solicitării preşedintelui A.N.R. Cluj, d-l  Rădulescu Florentin, firma  Bringo a dat curs cererii noastre de a simplifica şi standardiza modalitatea de acordare a gratuităţii serviciului de transport al cumpărăturilor pentru comenzile mai mari de 99 RON efectuate de persoanele nevăzătoare.

–  Întrucât mulţi dintre membrii noştri ni s-au adresat de-a lungul timpului, remarcând disfuncţionalităţi ale sistemelor de semnalizare audio din mijloacele de transport în comun al oraşului, în data de 18 august ne-am adresat CTP în vederea remedierii unor disfuncţionalităţi importante care afectează  sistemele de anunţare a staţiei, liniei respectiv direcţiei de deplasare a mijlocului de transport în comun: În data de 24 august, CTP a ieşit public anunţând că efectuează teste ale unui nou sistem de anunţare a liniei şi direcţiei de deplasare în 10 staţii ale transportului în comun de pe raza municipiului şi s-a convenit să participăm la testare, urmând să oferim feedback în vederea îmbunătăţirii noului system

– în luna noiembrie s-a participat activ la accesibilizarea unui sector amenajat special pentru persoanele cu deficienţe de vedere, din cadrul Grădinii botanice Cluj unde  se vor putea atinge plantele şi va putea citi descrierea acestora,  atât în alfabetul Braille cât şi prin utilizarea unor etichete nfc, etichete care permit citirea informaţiilor cu ajutorul unui smartphone .

În luna mai cu ocazia Zilelor Clujului în Parcul Central s-a participat timp de trei zile cu un stand cu cărţi şi dispozitive assistive. Pentru o mai bună vizibilitate a comunităţii noastre, de-a lungul celor trei zile am organizat în parc în data de 19 mai, concursul de cultură generală, în 20 mai cel de table iar duminică 21 mai cel de şah.

Cu ocazia Zilei Internaţionale a Vederii şi a Zilei Internaţionale a Bastonului Alb, Asociaţia Nevăzătorilor din România Filiala Cluj şi Biroul pentru Studenţi cu Dizabilităţi din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai a organizat în data de 12 octombrie , în sala N. Mărgineanu din cadrul Facultăţii de Psihologie şi ştiinţe ale Educaţiei. Ceremonia de Premiere a Nevăzătorilor Clujeni cu performanţe deosebite în domeniul educaţional, cultural şi sportiv. Cele  cinci persoane, membrii ai filialei Cluj a ANR care s-au remarcat prin activitatea lor deosebită, au fost:d-l profesor Ion Podosu, d-l profesor Silviu Valeriu Vanda, Laura Stroia, Alex Bologa şi Alexandru Benchea.

La eveniment au participat peste 100 de persoane, profesori din cadrul UBB, reprezentanţi şi membrii ai Asociației Nevăzătorilor din România, Filiala Cluj, Uniunea Scriitorilor Cluj, Clubul sportiv Climb Again Bucureşti, Club Sportiv Municipal Cluj-Napoca, studenţi și absolvenţi cu dizabilităţi, invitaţi de la instituţii publice şi private din Cluj-Napoca.

 

În continuarea acţiunii de la ora 14 s-a organizat o masă festivă la Restaurantul Casa Piraţilor unde, 30% din costul mesei  a fost suportat de asociaţie.

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă cu sprijinul magazinului Mega Imagine s-au achiziţionat 80 de pachete, care au fost împărţite copiilor nevăzători şi copiilor membrilor asociaţiei. Evenimentul a fost precedat de un concert de colinde al unui grup de elevi de la LSDV condus de profesor Maria Mariş.

 1. Situaţia căminului de nefamilişti

La data de 31.12.2023  situaţia chiriaşilor se prezintă astfel: avem un număr de 4 persoane de sex feminin la căminul de nefamilişti din strada Petofi Sandor, numărul 30 şi un băiat.

 1. Invesţiţii. Dotări

S-a finalizat reabilitarea imobilului de pe str. Traian Moşoiu nr. 45, locație care era într-o stare avansată de degradare, ne mai putând fi folosit. A fost instalată o centrală termică pe gaz în locul convectorului, au fost refăcute toate instalaţiile sanitare şi electrice, înlocuite obiectele sanitare, efectuate reparaţii şi zugrăveali și  înlocuită duşumeaua. Spaţiul este în curs de mobilare şi va servi drept atelier pentru deprinderi de viaţă zilnică.

 • Pentru un acces mai fluid în interiorul sediului filialei de pe str. Baba Novac, nr. 15 s-a recompartimentat şi amenajat  spaţiul, s-a refăcut parţial zugrăveala, a fost adusă la nivel podeaua camerei din spate, reconfigurată instalaţia termică şi electrică, au fost înlocuite aparatajele electrice şi corpurile de iluminat.
 • În urma somaţiei primite de la Primăria Cluj-Napoca s-au început lucrările de reparaţii la faţada imobilului de pe str. Memorandumului nr. 7
 1. Activităţi organizatorice

Cele mai importante activităţi organizate în anul 2023 au fost :

Adunarea Generală a reprezentanţilor filialei s-a întrunit în şedinţa  în cursul lunii februarie unde s-a prezentat şi analizat activitatea pe anul 2022  şi s-au prezentat proiectele de activități pentru anul 2023.

Consiliul Director al Filialei s-a întrunit în 6 şedinţe  ordinare unde s-au dezbătut problemele de actualitate şi s-au luat hotărâri pentru bunul mers al activităţilor organizate în cadrul filialei.

Comisia de femei a organizat două întâlniri, una în care au împodobit bradul de crăciun în vederea organizării festivităţilor prilejuite de sărbătorile de iarnă iar cea de-a doua cu ocazia orgănizării Secret Santa.

Organigrama filialei judeţene Cluj are în prezent următoarea structura:

 1. ORGANISME DE CONDUCERE COLECTIVĂ
 • Adunarea Generală a reprezentanţilor filialei
 • Consiliul Director al filialei
  CONDUCEREA EXECUTIVĂ-personal salariat
 • Preşedinte ( Florentin-Cristian Rădulescu)
 • secretar executiv (Horea –Eugen Boncea  asistent social)
 1. COMPARTIMENTE DE SPECIALITATE-personal salariaţi, referenţi
 • Financiar-contabil (Bonţidean Mugurel, contabil)
 • Social (Boncea Horea-Eugen, asistent social)
 • Cultură și sport (Boncea Horea-Eugen, asistent social)

 

 1. Punct de lucru Turda-personal salariat
 • Boncea Eniko-Lenke – lucrător social
 1. Colaborări. Parteneriate

– S-a prelungit Convenţia de colaborare cu DGASPC Cluj, pe o perioadă de un an.

– s-a demarat colaborarea în proiectul See-You care îşi propune să reunească în cadrul unei platforme on-line persoane nevăzătoare şi voluntari

– s-a continuat colaborarea cu  Asociaţia Pontes, Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere Cluj şi Biroul studenţilor cu dizabilităţi din cadrul UBB, pentru o cât mai bună atingere a obiectivelor noastre comune.

  Preşedinte   ANR Cluj                                                      Asistent social      

ANR   Florentin-Cristian Rădulescu                          Boncea Horea Eugen

 

 

 

 

 

                                     Asociaţia Nevăzătorilor din România

Recunoscută de utilitate publică prin H.G. 1033/03.09.2008

Operator de date cu caracter personal conform GDPR înregistrat sub nr. 13856/14.06.2019

Filiala Judeţeană Cluj C.F. 4723477,400080, Mun.Cluj-Napoca, Strada Baba Novac, nr.15, ap.3, jud.Cluj

Tel: 0264-590877 e-mail: cjanvr@gmail.com website: ANR Filiala Cluj

 

PROIECT DE ACTIVITATE AL FILIALEI JUDEŢENE CLUJ A A.N.R.

PENTRU COMPARTIMENTUL SOCIAL-ORGANIZATORIC ÎN ANUL 2024

 

Pentru bunul mers al filialei judeţene Cluj a ANR , având în vedere optimizarea serviciilor şi activităţilor desfăşurate pe plan social – organizatoric propunem următoarele :

 • conform statutului filialei, se vor desfăşura cele şase şedinţe ordinare ale Consiliului Director al filialei;
 • Se va ţine în data de 15 martie la Clubul de socializare, Adunarea Generală a Reprezentanţilor (AGR) privind activitatea filialei în anul 2023;
 • participarea reprezentanţilor filialei la şedinţele Consiliului Director Naţional şi ale Adunării Generale Naţionale a reprezentanţilor ;
 • Se vor intreprinde demersurile pentru semnarea unui Act adiţional de prelungire a protocolului de colaborare cu Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj;
 • se va urmări sprijinirea absolvenţilor diferitelor forme de învăţământ pentru încadrare în muncă;
 • pentru soluţionarea diverselor probleme întâmpinate de nevăzători, salariaţii filialei vor efectua deplasări, în raza de activitate a filialei sau în ţară ori de câte ori va fi necesar;
 • se va pune un accent deosebit pe identificarea şi recrutarea pentru şcoli speciale a copiilor nevăzători;
 • cu ocazia sărbătorilor de Paşte şi Crăciun se vor achiziţiona şi distribui cadouri copiilor nevăzători şi copiilor membrilor filialei;
 • se va ţine o strânsă legătură cu instituţiile cu care filiala noastră colaborează în scopul rezolvării cu promptitudine a problemelor ce vor fi ridicate de către nevăzători, în special cu L.S.D.V. Cluj, DASM-urile din localitățile de domiciliu a beneficiarilor, D.G.A.S.P.C. Cluj, AJPIS Cluj, Primăria Cluj, BSD, Asociația Pontes și alte instituţii cu care filiala noastră colaborează;
 • se va urmări ca membri filialei să fie informaţi cu promptitudine în legătură cu legislaţia în vigoare , în special cu modificăriile legii 448/2006 .

– se va procura aparatură tiflotehnică (ceasuri, bastoane,etc.) ;

–  menţinerea la zi a bazei de date cu toţi membri;

 • actualizarea permanentă a site-ului cât şi a paginii de Facebook cu activităţile la zi ale organizaţiei şi ale membrilor săi;
 • ne propunem atragerea a cât mai multor fonduri din sponsorizări ;
 • continuarea participărilor ca parteneri la proiecte naţionale şi internaţionale;
 • se vor efectua reparaţiile curente necesare pentru întreţinerea în condiţii bune a spaţiilor pe care le deţinem;

 

 

PREŞEDINTE:                     ASISTENT SOCIAL:

Rădulescu Florentin                   Boncea Horea