Activităţi social – umanitare

 • Sprijinirea nevăzătorilor în întocmirea şi depunerea dosarelor la DGASPC pentru obţinerea drepturilor ce li se cuvin conform legii 448 şi a altor acte normative;
 • Identificarea în timp util a nevăzătorilor şi a familiilor de nevăzători care sunt temporar în dificultate, în vederea acordării de asistenţă şi ajutor;
 • Sprijinirea nevăzătorilor şi a familiilor acestora, lipsiţi temporar de o locuinţă corespunzătoare, pe baza îndeplinirii criteriilor de prioritate stabilite de Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca;
 • Consilierea şi sprijinirea în mod concret a minorilor nevăzători pentru înscrierea la şcoli speciale şi de formare profesională la diferite nivele, pentru adaptarea la sistemul educaţional;
 • Sprijinirea participării membrilor la manifestări culturale, educaţionale , sportive şi de agrement, interne şi internaţionale;
 • Achiziţionarea de dispozitive si echipamente asistive (tiflotehnice);
 • Promovarea şi afirmarea deficienţilor de vedere în diferite domenii de activitate;
 • Procurarea de ustensile şi echipament tiflotehnic;
 • Acordarea de sprijin pentru internarea în unităţi de protecţie şi asistenţă socială;
 • Acordarea de ajutoare materiale şi băneşti în situaţii de dificultate deosebită;
 • Întreţinerea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi cooperare cu autorităţiile locale şi organizaţiile nonguvernamentale locale, naţionale şi internaţionale;
 • Primirea membrilor filialei în căminul de nefamilişti de pe str. Petőfi Sándor nr. 30, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia.

Raport privind activitatea Filialei Judeteane Cluj a ANR pe anul 2018

– COMPARTIMENT SOCIAL- ORGANIZATORIC –

Ca şi în anii precedenţi, prioritatea compartimentului social a constituit-o alcătuirea şi transmiterea dosarelor pentru persoane cu dizabilităţi vizuale, prezentarea drepturilor şi facilităţilor pe care le au deficienţii de vedere şi distribuirea biletelor speciale de călătorie, aceste obiective realizându-se în strânsă colaborare cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj.

 1. Numar de membri in evidenta

Conform ultimelor statistici ale ANPD în județul Cluj în anul 2018 erau înregistrați în evidente un număr de 2.398 de adulți cu handicap vizual și 81 de minori cu handicap vizual.

Filiala județeană Cluj a Asociației Nevăzătorilor din România avea în evidențe la finele anului 2018 un număr de 1789 nevăzători, cu 72 membri mai puțin față de 2017 astfel :

1752–  ADULTI  din care :

 gr.I (GRAV)  = 1220

gr.II (ACCENTUAT)  =  528

gr.III (MEDIU) = 4

 37– MINORI  din care :

gr.I (GRAV)   = 24

gr.II (ACCENTUAT)  = 10

gr.III  (MEDIU)  = 3

 1. Total nevăzători încadraţi în muncă : 51

In urma statisticii întocmite la sfârşitul anului 2018 situaţia cu persoanele nevăzătoare gr.l, gr.ll si gr.III încadrate în câmpul muncii arată astfel:

-24 maseuri

-17 profesori

-10 alte meserii

Comparativ cu anul 2017 se constată o scădere usoară a numărului de membri rezultată dintr-o evidentă mai strictă a deceselor, a memebrilor neincadrati, a membrilor care nu s-au mai prezentat la filiala și a membrilor care au solicitat scoaterea din evidente. Precizăm faptul că membrilor care nu s-au mai prezentat la filiala le au fost adresate scrisori prin care au fost invitați să reia colaborarea cu filiala.

Din punctul de vedere al ieșirilor și intrărilor, situația se prezintă astfel :  s-au întocmit dosare noi pentru un număr de 111 persoane.

Pe parcursul anului s-au scos din evidente pe motiv :

–        de deces un număr de 106 dosare.

–        la cerere sau din alte motive un număr de 3 dosare

În total în anul 2018 au fost procesate 302 dosare însemnand membri noi, revizuiri, prestaţii sociale, decese.

 1. Legitimaţii 

S-au eliberat 118 legitimaţii noi de nevăzător pe toată raza de activitate a filialei.

S-au întocmit documentații pentru 170 de persoane în vederea obținerii legitimației de transport urban valabilă în România, legitimație ce se eliberează de D.G.A.S.P.C. Cluj.

 1. Bilete de călătorie gratuite pe C.F.R şi AUTO

În anul 2018 au fost preluate de la D.G.A.S.P.C. Cluj, ştampilate şi distribuite nevăzătorilor un număr de :

3.935 bilete C.F.R.

3.566 bilete  AUTO

 1. Cotizatii

În anul 2018 dintr-un număr total de 1752 membri și-au achitat cotizația 1540. Astfel procentul de încasare a cotizației este de 86,97 %. (gr.I = 87,21% și gr.II =  86,74%),

față de :

anul 2017 când dintr-un număr total de 1816 membri și-au achitat cotizația 1646, procentul de încasare a cotizației a fost de 88 %. (gr.I = 90% și gr.II =  86%).

 1. Adrese oficiale. Scrisori. Cereri.

În anul 2018 au fost primite şi li s-au dat curs unui număr de 192 adrese, scrisori şi cereri, provenite de la instituţii sau persoane fizice.

În parteneriat cu asociația Pontes și Liceul Special pentru Deficienți de Vedere s-a intervenit, prin adrese oficiale, pe lângă Primăria Municipiului Cluj-Napoca și pe lângă Compania de Trasnport Public pentru îmbunătățirea condițiilor de transport în comun și la optimizarea accesibilității pentru persoanele cu deficiențe de vedere.

S-au adresat aproximativ 250 de cecograme reprezentând :

–        scrisori de înştiinţare pentru revizuirea certificatelor de handicap

–        invitaţii  pentru actualizarea datelor personale (documente de identitate şi certificate de deces)

–        somații pentru plata cotizaţiilor restante

În urma scrisorilor trimise la sfârşitul lunii octombrie 2018, au dat curs invitaţiei aproximativ 180 de membri în vederea actualizării datelor personale cu privire la documentele de identitate şi certificatele de deces precum şi pentru plata cotizaţiilor restante.

Concluziile pe care le putem trage în urmă adresării scrisorilor ar fi că :

 • au fost actualizate peste 50 de certificate de handicap ;
 • au fost încasate cotizaţii restante de la persoane care nu au mai plătit de cel puţin un an ;
 • membrii care s-au prezentat au înţeles rolul impotant pe care îl au în cadrul filialei.
 1. Deplasări.Delegaţii.

În anul 2018,s-au totalizat un numar de 117 zile de delegaţii, salariaţii  si membrii efectuand un numar de 40 de deplasări astfel :

 • în ţară la concursurile culturale şi sportive organizate la nivel naţional sau zonal, la şedinţele Adunării Generale şi ale Consiliului Director Naţional ;

– în judet deplasari au avut loc la :

 • Huedin ( o deplasare in 08.05.2018) ;

–        Dej (5 deplasări pentru distribuirea biletelor de călătorie, rezolvarea anumitor probleme cu legitimațiile pentru deplasarea în țară, încasarea cotizațiilor etc);

–        Turda (4 deplasări la cele două concursuri de cultură generală și pentru transportul cadourilor de Paște și Crăciun);

               -în oraş au fost efectuate un număr de peste 100 deplasări în interes de serviciu de către salariaţii filialei.

Au fost completate 18 foi de parcurs pentru deplasări în interes de serviciu cu autoturismul filialei, efectuîndu-se în total 4.385 km.

 1. Roviniete

S-a întocmit și predat la D.G.A.S.P.C. Cluj documentația necesară pentru obținerea de către persoanele nevăzătoare a rovinitei gratuite.

 1. Activitatea Comisiei de femei

Comisia femeilor din cadrul Asociatiei Nevazatorilor filiala Cluj a organizat o acţiune ce a constat în donarea de haine. Au participat 3 persoane.

 1. Conferinte si parteneriate 

Preşedintele A.N.R. Cluj,d-l Ion Podosu a participat în 29 martie, la şedinţa Comitetului  Judeţean de Analiză a Problemelor Persoanelor cu Handicap aflat în subordinea  D.G.A.S.P.C. Cluj.

În data de 9 iulie  la ședința D.G.A.S.P.C. Cluj pentru desemnarea unui membru al organizațiilor nonguvernamentale în componența Comisie de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap. La propunerea președintelui filialei județene Cluj a ANR a fost acceptat în Comisia de Evaluare pentru persoanele adulte domnul Eugen Horea Boncea, asistent social.

 1. Situaţia căminului de nefamilişti  

La data de 31.12.2018  situaţia chiriaşilor se prezintă astfel: avem un numar de 5 persoane de sex feminin la căminul de nefamilisti din strada Petofi Sandor, numărul 30.

 1. Investiţii. Dotări

Pentru sediul  Sucursalei de la Turda s-a cumparat un apartament în valoare de 84.000 de lei ;

La sediul  Sucursalei de la Turda s-au montat geamuri securizate de termopan  și o ușă de acces antiefracție în valaore de 4.000 de lei.

La propunerea Consilului Director al Filialei, domnul Horea Boncea a acceptat să efectueze lucrările de amenajare a spațiului de pe strada Avram Iancu numărul 10 din Turda, solicitând pentru aceasta un premiu în tichete cadou în valoare de 2.000 de lei.

În anul 2018, având posibilitatea de a se cumpăra un spațiu pentru sucursala Turda, s-a renunțat la chiria ce era plătită pentru spațiul de pe strada Repbulicii, numărul 4. De asemenea în urma măririi chiriei pentru spațiul de pe strada Tiblesului, numărul 1, din Dej, Consiliul Director a considerat că trebuie să renunțăm la această chirie și s-au făcut demersuri pentru obținerea unui spațiu de întâlnire cu membrii din localitate la Primăria Municipiului Dej.

Achiziționarea în rate a unei centrale termice în condesatie pentru căminul de fete de pe strada Petofi Șandor, numărul 30, în valoare de 5.469 de lei.

Schimbarea cartușelor cu toner pentru imprimantele si xeroxul de la sediul Cluj  în valoare de 245 lei.

13.Activităţi organizatorice

Cele mai importante activităţi organizate în anul 2018 au fost :

Acreditarea Filialei Județene Cluj ca furnizor de servicii sociale, urmând că în următorii trei ani să se obțină și licențierea serviciilor.

Adunarea Generală a reprezentanților filialei, aceasta s-a întrunit într-o singură ședința în dată de 03 februarie în care s-a analizat activitatea pe anul 2017  și s-au prezentat proiectele de activități pentru anul 2018.

Consiliul Director al Filialei s-a întrunit în 7 şedinţe – 4 şedinţe ordinare si 3 extraordinare- unde s-au dezbătut probleme şi s-au luat hotărari pentru bunul mers al activităţilor organizate in cadrul filialei.

Participarea domnului președinte împreună cu domnul Silviu Vanda în data de 19 februarie la București  la ședința Comisiei de modificare a Statutului ANR.

Reprezentanții filialei au participat în perioada 14 – 15 martie la Predeal la ședința Adunării Generale a Reprezentanţilor  Asociaţiei Nevăzătorilor din România

Participarea în data de 4 decembrie a domnului președinte în calitate de reprezentant al Consiliului Director național la alegerile prezindențiale ale filialei interjudețene Bihor-Sălaj.

În anul 2018 au fost mărite cu 15%  salariile nete ale angajaților Leontina Boncea, Horea Eugen Boncea, Bogdan Octavian Pașca și cu 10% salariile nete ale angajatiilor Ion Podosu și Mugurel Bontidean.

Organigramă filialei județene Cluj are următoarea structura:

 1. ORGANISME DE CONDUCERE COLECTIVA
 • Adunarea Generala a reprezentantilor filialei
 • Consiliul Director al filialei
 1. CONDUCEREA EXECUTIVA-personal salariat
 • Presedinte ( Podosu Ion, profesor)
 • Director-secretar executiv/ordonator de credite (Boncea Leontina, functionar)
 1. COMPARTIMENTE DE SPECIALITATE-personal salariat,referenti
 • Financiar-contabil (Bontidean Mugurel, contabil)
 • Social (Pasca Bogdan Octavian, psihopedagog)
 • Cultura si sport (Boncea Horea-Eugen, asistent social)
 1. SUCURSALA-personal salariat
 • Referent sucursala (Boncea Leontina, functionar)
 1. ADMINISTRATIV
 • Ingrijitor ( Pasca Bogdan Octavian)
 1. Colaborări. Parteneriate

S-a menţinut colaborarea cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj conform protocolului de colaborare semnat in luna martie anul 2018, obtinandu-se baza de date a D.G.A.S.P.C. Cluj cu deficienţii de vedere gradul Grav şi Accentuat.

S-a continuat colaborarea cu Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Cluj conform protocolului de colaborare pentru o cât mai bună conlucrare în ceea ce priveşte scopul nostru comun. Menționăm că ANR Cluj :

A sprijinit prin sponsorizări premierea elevilor implicati în diferitele activităţi organizate de cele două instituţii.

S-au donat cărțile primite de la tipografia A.N.R. ca bibliografie pentru concursul “Prietenii cărții braille”.

S-a menținut protocolul de colaborare cu Grupul Şcolar ,,S.A.M.U.S” pentru efectuarea în mod gratuit a antrenamentelor echipei de goalball a filialei în sala de sport a liceului.

 1. Sponsorizări

Cu sprijinul Arhiepiscopiei Ortodoxe si prin donaţiile făcute, a fost posibilă acordarea de cadouri în valoare de 25 de lei de Paşte şi de Crăciun pentru  90 de copii nevăzători şi ai nevăzătorilor.

S-a continuat colaborarea cu firma de I.T. ECOSERV care sponsorizează filiala prin oferirea unor servicii de metenanţă cu tarif redus.

 1. Diverse

S-au promovat acţiunile filialei pe site, vizitatorii fiind informaţi în legătură cu activitatiile desfăşurate  sau cu alte informaţii de interes general.

S-au premiat membrii activi ,care au participat cel puțin la două acțiuni organizate de filială, cu câte 100 de lei.

Cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și de Paști, prin hotărârea Consiliului Director au fost aprobate premii și pentru membrii consiliului și pentru salariații filialei.

S-a acordat suma de 300 lei antrenolui echipei de goalball, domului Ștefănescu Dan-Mircea.

S-au procurat şi vândut ceasuri tactile si bastoane de orientare în funcţie de cerinţele nevăzătorilor.

S-a efectuat instructajul semestrial de protecţie a muncii şi stingerea incendiilor pentru angajaţii filialei cu o firmă autorizată şi agreată.

S-a efectuat viziata medicală anuală prin Medicina Muncii.

Referent :   Bogdan Octavian Pașca

RAPORT DE ACTIVITATE FINANCIAR-CONTABILA AN 2018

 In anul 2018 activitatea financiar-contabila a Asociatiei Nevazatorilor din Romania Filiala  Cluj s-a desfasurat  conform legii in vigoare, tinandu-se evidenta veniturilor si cheltuielilor pe 3 categorii:

-Buget , donatii si subventii pentru salarii.

In cadrul Asociatiei Nevazatorilor din Romania Filiala Cluj s-au derulat urmatoarele operatiuni financiar-contabile:

 1. prin casierie si conturile deschise la BCR
  • incasarea cotizatiilor, donatiilor, chiriilor
  • plata utilitatilor, a furnizorilor, salariilor , a contributiilor aferente, impozite si taxe locale,
  • depunerea numerarului la banca.
 1. prin compartimentul de contabilitate
 • emiterea de facturi pentru clienti ( pentru contractele de inchiriere) si fetele de la Camin, pentru utilitati
 • Intocmirea contabilitatii Asociatiei, a registrului de casa, registrelor jurnal, a balantelor de verificare, declaratiilor lunare la finante, a  Bilantului, Notelor explicative la situatia financiara,  contul rezultatului, intocmirea listelor si registrului  de inventar.
 • intocmirea necesarului, a statului de plata si a statului de subventii pentru subventia primita de la Ministerul Muncii
 • Intocmirea contului de executie pentru fiecare luna in parte.
 • Inventarierea patrimoniului s-a desfasurat in perioada 12-14 decembrie 2018 nu s-au constatat diferente de inventar.

Anexez cele doua conturi de executie pe anul 2018, respectiv buget si donatii.

Contabil,

Bontidean Mugurel

CONTUL DE EXECUTIE AN 2018

                                  BUGET

Sold inceput an 2018  se compune din :

 • CONT CURENT in valoare de 25.526,23 lei
 • Valoarea la fondul Erste Bank este de 157.895,33  lei, unitati de fond  723,46.

In anul 2018 s-au obtinut urmatoarele venituri si cheltuieli:

 1. VENITURI in valoare de 683,38  LEI

1.COTIZATII in valoare totala de  125.450 lei

cotizatii GR I     in valoare de 107.110   lei

GR II    in valoare de  18.340  lei.

2.Chirii in valoare totala de  144.576,74 lei

3-SUBVENTIE  de la Ministerul Muncii pentru salarii  in valoare de 61.920 lei

4-  Vanzare legitimatii:  702 lei

5-  Abonamente reviste: 700 lei

6- Vanzare ceasuri: 3.365 lei

7-  Facturari utilitati:  27.698,64  lei

8- Vanzare bastoane: 606  lei

9-Vanzare carti: 275 lei

10-Incasari concursuri : 9.390 lei

Se va incasa la termenul stabilit suma de 22.365,13 lei de la chiriasi.

CHELTUIELI in valoare totala de : 390.264,78  lei

din care pe tipuri de cheltuieli:

Consum combustibil:  7.332,42 lei

Cheltuieli piese de schimb :  379,40 lei

Materiale nestocate( ceasuri, hartie braille, legitimatii, materiale de curatenie,protocol,materiale consumabile):  6.958,89 lei

Cheltuieli cu apa si energie electrica, gaz, inclusiv ce se refactureaza: 42.313,44 lei

Cheltuieli cu chiriile de la Turda, Dej,Primaria Cluj : 3.707,21 lei

Cheltuieli cu primele de asigurare  (RCA ,CASCO si rovigneta) :  3.410,84  lei

Cheltuieli de transport: 5.374,40 lei

Cheltuieli de deplasare si delegatii( concursuri, Adunari Generale, ): 13.329,57   lei

Cheltuieli postale si telecomunicatii: 2.890,76 lei

Cheltuieli cu prestatiile efectuate de terti( reparatii, compania de salubritate, servicii de cenzorat, incarcare cartus,internet , evaluari,reevaluare cladiri ) : 15.760,12 lei

Cheltuieli cu comisioanele bancare: 301,78 lei

Cheltuieli cu impozitele si taxele locale:  10.288,94 lei

Cheltuieli cu impozitul pe profit: 14.645   lei

Abonamente la revista: 700 lei

Cheltuilei cu  salariile ( angajatilor si consiliul director, contributii retinute de la angajati si virate la bugetul asigurarilor sociale si bugetul de stat)  : 244.835 lei, din care 61.920 lei sunt suportate din subventia primita de la Ministerul Muncii

Cheltuieli cu indemnizatiile de sedinta:  1.440 lei

Cheltuieli Adunarea generala: 540 lei

Cheltuieli cu obiecte de inventar ( hp laserjet, pubela, obiecte inventar amenajare Turda)  1.788,65 lei

Amenajare  sediu Turda: 7.168,36 lei

Fond solidaritate ( Bucuresti) : 7.100 lei

S-a achizitionat imobilul spatiu Turda in valoare de 84.000 lei.

Valoarea  la fondul Erste Bank este de 79.273,69  lei, unitati de fond  3.801,02.

CONT CURENT in valoare de  5.944,83  lei

Contabil

Bontidean Mugurel Adrian

RAPORT DE ACTIVITATE 2018

DONATII

Sold Initial in cont banca :  17.560,53 lei

1.VENITURI: in valoare de 17.614,47  LEI

din care:

 • Venituri donatii gr.1 in valoare de 10.190 lei
 • Venituri donatii gr.2 in valoare de 590 lei
 • Venituri din sponsorizari 2834,47 lei ( Arhiepiscopia 1000 lei, 2% Trezorerie- 434,47, sponsorizari persoane fizice: 1.400 lei)

II.CHELTUIELI: in valoare de  31.345  lei

Cheltuieli concursuri de cultura generala si sportive, premii : 26.281,47 lei

Cheltuieli cu protocol, mese festive si cadouri copii: 4.100  lei

Comision bancar: 463,53 lei

Sponsorizare Pontes: 500 lei

SOLD CONT donatii in valoare de 3.830 lei

Contabil

Bontidean Mugurel Adrian

RAPORTUL COMISIEI DE CENZORI

Membrii comisiei de cenzori:

Stoica Florin- presedinte

Bontidean Daniela – expert contabil

Radulescu Florentin– membru

Am analizat situatia economico-financiara a Asociatie Nevazatorilor din Romania Filiala Cluj pe perioada 01.01.2018- 31.12.2018 si am consemnat urmatoarele:

 • Veniturile Asociatiei se compun din cotizatii, sponsorizari, donatii, chirii spatii comerciale, chirii dormitoare, subventii de la Ministerul Muncii , vanzari materiale.
 • Activitatea financiar-contabila din cadrul filialei s-a desfasurat cu respectarea precederilor legale din legislatia in vigoare, sumele alocate fiind folosite in mod judicios , nu exista cheltuieli care sa prejudiece activitatea asociatie. Declaratiile sunt depuse la termenele stabilite, impozitele si taxele s-au platit de asemenea la termenle stabilite. Taxele locale s-au achitat cu bonificatia de 10%
 • Inventarierea patrimoniului Asociatiei s-a desfasurat in perioada 21.11.2018-04.12.2018. Nu s-au constatat lipsuri.

Comisia de cenzori nu are de consemnat nereguli in activitatea Asociatie pe anul 2018.

Presedinte: Stoica Florin

Expert contabil: Bontidean Daniela

Membru: Radulescu Florentin