Proiecte şi activităţi culturale

Calendarul activităţilor culturale naţionale ale ANR pentru anul 2019

 1. Concursurile „Prietenii cărţii braille” şi „Performanţa braille”

Se vor desfăşura la aceleaşi date, după cum urmează:

– faza pe filială: 20 aprilie;

– faza zonală (două zone – în organizarea filialelor Mureș (zona de vest) şi Vrancea (zona de est): 4 mai;

– finala (Cluj): 18 mai.

Bibliografia concursului „Prietenii cărţii braille” este lucrarea autobiografică „Hronicul şi cântecul vârstelor” de Lucian Blaga. Întrebările nu vor fi tip grilă, ci deschise.

 1. Concursul „Braille junior” (de lectură rapidă şi corectă în braille, rezervat copiilor din şcolile pentru deficienţi de vedere):

Va fi cuprins ca probă în cadrul Concursului naţional al elevilor din şcolile pentru deficienţi de vedere, organizat de către Ministerul Educaţiei la liceul Liceul Special ”Sfânta Maria” Arad, în cursul lunii aprilie.

Întrecerea se va desfăşura pe două secţiuni: gimnaziu şi liceu. Pot participa maximum doi elevi de la fiecare şcoală, câte unul pentru fiecare secţiune.

 1. Concursul de eseuri „Onkyo Braille”:

Organizată de Uniunea Europeană a Nevăzătorilor, această inedită acţiune culturală anuală premiază cele mai relevante eseuri referitoare la valoarea, utilitatea sau semnificaţia alfabetului braille. Lucrările trebuie trimise în braille, pe adresa Consiliului Director al ANR, până la data de 1 mai 2019. Pentru a fi luat în considerare, un eseu trebuie să aibă între 900 şi 1100 de cuvinte. Textele selectate (nu mai mult de 5) vor fi traduse în limba engleză şi transmise organizatorilor concursului de către serviciul Cultural al ANR.

 1. Concursul de creaţie literară „Paşii profetului”:

Este organizat de filiala Bihor-Sălaj a ANR. Festivitatea de premiere va avea loc la Băile Felix, în a doua decadă a lunii mai. Termenul limită de trimitere a lucrărilor – poezie, proză şi epigrame – este 10 aprilie. Lucrările pot fi transmise atât prin poştă, pe adresa filialei, cât şi prin e-mail, la adresa (bhanvr@gmail.com).

 1. Concursul de interpretare muzicală „Ion Blăjan” (secţiunile folclor şi romanţe):

Se va desfăşura pe două faze: faza pe filială şi faza finală. Rezultatele fazei pe filială trebuie comunicate până la data de 20 mai.

Finala va avea loc în a doua jumătate a lunii iunie, în organizarea filialei Bistriţa.

 1. Concursul de interpretare muzicală „Vasile Snacoveanu” (secţiunile muzică uşoară, folk şi interpretare instrumentală):

Se va desfăşura pe două faze: faza pe filială şi faza finală. Rezultatele fazei pe filială trebuie comunicate până la data de 1 octombrie. Finala va avea loc în prima jumătate a lunii noiembrie, în organizarea filialei Timiș Caraș-Severin.

 1. Festivalul „Tinere talente”

Va avea loc odată cu Festivalul de muzică uşoară şi folk „Vasile Snacoveanu”, în prima jumătate a lunii noiembrie, în organizarea filialei Timiș Caraș-Severin.

 1. Festivalul de artă dramatică

          Înscrierea participanţilor se va face pâna la data de 1 august. Festivalul va avea loc în prima jumătate a lunii septembrie, în organizarea filialei Bacău.

 1. Concursul „Pe meridianele lumii”:

Se va desfăşura, după cum urmează:

– faza pe filială: 21 septembrie;

– faza zonală (două zone – în organizarea filialelor Galați şi Maramureș): 5 octombrie;

– finala (Arad): 19 octombrie.

Întrebările vor fi de cultură generală, tip grilă simplă (cu 3 variante de răspuns, dintre care una singură corectă).

 1. Concursul „Imaginea ta contează”:

Se va desfăşura, după cum urmează:

– faza pe filială: 28 septembrie;

– faza zonală (două zone – în organizarea filialelor Tulcea şi Harghita): 12 octombrie;

– finala (Brașov): 26 octombrie.

Subiectul probei teoretice şi conţinutul probei practice urmează a fi stabilite de către Comisia Naţională de Femei a ANR şi comunicate în timp util.

 1. Concursul de creaţie literară „Carmen Sylva”:

Lucrările la poezie, proză, jurnalism (reportaj de presă sau interviu) şi secţiunea experimentală “Portret al femeii nevăzătoare” trebuie trimise, pe adresa Consiliului Director al ANR, până la data de 15 noiembrie 2019.

În măsura posibilităţilor şi a solicitărilor, pot fi organizate şi alte evenimente culturale.

Nota bene:

 1. Acţiunile menţionate se vor organiza în funcţie de resursele financiare ale organizaţiei.
 2. La activităţile culturale organizate de ANR, cu excepţia celor rezervate elevilor, nu au dreptul să participe decât membrii organizaţiei, adică persoane care şi-au achitat cotizaţia pe anul în curs.
 3. Următoarele acţiuni au fost cuprinse în proiectul de activităţi depus spre finanţare la Ministerul Muncii:

– Finala Concursurilor „Prietenii cărţii braille” şi „Performanţa braille”;

– Finala concursului de interpretare muzicală „Ion Blăjan”;

– Finala concursului de interpretare muzicală „Vasile Snacoveanu și Festivalul “Tinere talente”;

– Festivalul de artă dramatică;

– Finala concursului „Pe meridianele lumii”

– Finala concursului „Imaginea ta contează”;

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂȚILOR CULTURALE PE ANUL 2018

Activitățile culturale desfășurate în anul 2018 de către filiala Cluj a ANR, au avut un impact pozitiv, bucurându-se de receptivitatea  membrilor noștri. Activitățile s-au desfășurat conform calendarului cultural și sportiv stabilit de către Consiliul Director Național al A.N.R. precum și hotărârile Consiliului Director al filialei.

Pentru o cât mai bună informare a membrilor asociației, filiala Cluj, a avut abonamente la urmatoarele publicații: revista ,,Litera Noastră’’ în braille’ în numar de 21 revista ,,Litera Noastră», în scriere vizuală în număr de 9 și revista ,,Impact’ în număr de 7.

Fonoteca conținea la sfârșitul anului 2018, CD-uri în format mp3, care au ajuns la numărul de ordine 1.060. La  sediul filialei s-au realizat multiplicări ale revistei ,,Impact’’ în format mp3 ,revistă ajunsă la numarul 164. De asemenea  s-au făcut multiplicări de CD-uri pentru  membri interesați.

          Activitatea culturală și informațională a continuat să se realizeze prin colaborarea câtorva membri ai filialei, la revista ‘’Litera Noastra’’, în acest sens evidențiându-se prin activitatea lor urmatoarele persoane : Ana Hompot, Ion Podosu,  Silviu Valeriu Vanda  și  Gheorghe Potra care acest an a fost recompensat cu premiul special pentru jurnalism.

Concursurile semestriale de cultură generală au fost în număr de patru și s-au desfășurat ,două ediții la Turda și două la Cluj astfel :

-La Turda, în data de, 23.04.2018, la care au participat 9 concurenți câștigător fiind d-na Marilena  Hideg.

– cel de al doilea concurs de la Turda, a avut loc la data de 17.11.2018, unde au participat 8 concurenți,pe primul loc clasându-se domnul Florin Vasile Pop.

Concursurile semestriale de cultură generală de la Cluj  s-au derulat astfel :

– în data de 14.06.2018,  s-a desfășurat primul concurs, la care au participat 11 concurenți,câștigător  desprinzându-se domnul   Gheorghe Potra.

– în data de 06.12.2018 a fost organizat cel de al doilea concurs. La acesta au participat 9 concurenți, locul 1   fiind ocupat de domnul Silviu Vanda..

În data de 20.02.2018, cu ocazia Concursului de lectură rapidă și corectă Braille Junior, secțiunile gimnaziu și liceu, organizat de Liceul special pentru deficienți de vedere Cluj, filiala noastră  a premiat cu suma de 330 lei elevii câștigătorii, iar în data de, 18.03.2018, la concursul de cultură generală, elevii LSDV, au primit din partea filialei pentru premii,  suma de 180 lei .

Faza pe filială a concursului „Prietenii cărții braille” a avut loc în data de 21.04 2018. Bibliografia   pentru acest concurs a fost cartea, ”Din Istoria României. 1918 – Desăvârşirea Unităţii Statului Român” de Marcel Știrban.   Câștigătorul  concursului, domnul Gheorghe Potra, ne-a reprezentat la faza zonală care a avut loc în data de 05.05.2018,  în organizarea filialei noastre, concurs la care domnul Gheorghe Potra a obținut locul doi. La finala concursului  , desfășurat în orașul Alba-Iulia pe data de 19.05. 2018, reprezentantul filialei noastre domnul Gheorghe Potra, s-a clasat pe același onorabil loc 2.

În 22 septembrie, s-au organizat fazele pe filială a concursurilor naționale ‘Pe meridianele lumii ‘și „Imaginea ta contează”. La concursul ‘Pe meridianele lumii ‘ au participat 11 concurenți, câștigător fiind domnul Filip Dan Robert. Participant la faza zonală ‘ a concursului Pe meridianele lumii ‘, desfășurat la Hunedoara,  a fost ocupantul locul 2, domnul Silviu Vanda. În faza finală,  desfășurată în localitatea Pitești,  domnul Vanda Silviu a obținut mențiune. .  La celălalt concurs ‘Imaginea ta contează’ s-au întrecut două concurente, locul 1, revenind-ui doamnei Hajnalka Duma-Dancai. La etapa următoare a concursului nu a participat nimeni, deoarece persoana care a obţinut punctajul care îi permitea să participe a renunţat, iar cealaltă concurentă nu a avut  punctajul necesar, poziţionându-se pe locul trei.

La faza  finală concursului de muzică ușoară și folk Vasile Snacoveanu desfășurata în data de 23 octombrie la Arad filiala noastră a fost reprezentată de doamna Hajnalka Duma-Dancai.

Între 25 iunie și 1 iulie domnișoara Andreea Rozsnay a participat la Tabara Femina, din localitatea Saliștea de Sus, Maramureș unde a participat la  ateliere de dezvoltare personală.

Cu ocazia sărbătoririi Zilei Internaționale a Bastonului Alb,  la Liceul Special pentru Deficienți de Vedere, s-a desfășurat un concurs de orientare spațială. Câștigătorii concursului au fost răsplătiți cu premii în bani.  Premierea în sumă de 180 lei a fost asigurată de către filiala noastră.

Membri filialei județene Cluj, împreună cu membrii din alte filiale din țară au celebrat în numar foarte mare Ziua Internaționala a Bastonului Alb, la Restaurantul Delaf. Cu aceasta ocazie a fost sarbatorit si vesnic tanarul domn Laurențiu Vasile Crisan, care a împlinit venerabilă vârstă de 90 ani, acordându-i-se din partea filialei o plachetă omagială.

În perioada 19-21iunie delegația filialei Cluj formată din  Ion Podosu, Ioan Iordan și Silviu Vanda a participat la concursul interfiliale organizat de filiala județeană Satu-Mare, echipa noastră obținînd locul 2 atât la sah cât și la cultură generală.

Membrii sucursalei Turda au participat la manifestările Primăverii Culturale Turdene.

La data de 20 martie 2018 filiala noastră în colaborare cu Biblioteca Județeană Cluj, Octavian Goga au organizat  lansare volumului II al carții „Înfruntând viața”, a regretatului Vasile Adamescu.

Proiectul activităților culturale pentru anul 2019

Activitățiile cluturale pentru anul 2019 se vor desfășura conform calendarului cultural sportiv aprobat de către Consiliul Director Național  al A.N.R.din data de 15 ianuarie al acestui an și conform propunerilor și deciziilor  Consiliului Director și adunării generale a Filialei.

Activități culturale

 1. Se vor face abonamente la publicațiile perioadice ale A.N.R. (Litera Noastră Braille/ Vizual și Revista în format audio Impact) – luna ianuarie ;
 2. Se vor organiza în continuare Concursurile Semestriale de Cultură Generală la Cluj-Napoca și la Turda în lunile martie și noiembrie ;
 3. În luna martie membri Sucursalei Turda vor participa la manifestările culturale organizate cu ocazia « Primăverii Culturale Turdene »;
 4. Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii în luna martie se va organiza o masa festivă, prilej cu care se va acorda titlul «Doamna anului »
 5. Se vor organiza fazele pe filiala a  concursurilor ‚,Prietenii cărții braille’’ și ,,Performanță Braille „, la data de 13 aprilie.
 6. Finalele concursurilor Prietenii cărții braille’’ respectiv ,, Performanță Braille„ vor fi organizate de Filiala Cluj în data de 18 mai.
 7. Filiala va sprijinii organizarea concursului „Braille junior” (de lectură rapidă și corectă în braille, rezervat copiilor din școlile pentru deficienţi de vedere) faza pe școală. La finala concursului „Performanţă braille” vor participa şi câştigătorii concursului „Braille Junior” din acest an, care vor concura la ambele probe.
 8. Se va participa la Concursul de creație literară « Pașii Profetului »,în luna mai.
 9. Se va facilita participarea membrilor interesați, la Concursul de eseuri „Onkyo Braille” , lucrări, care trebuie trimise în scriere braille pe adresa Consiliului Director al ANR, până la data de 1 mai 2019;
 • Se va organiza preselecția interpreților pentru concursul festival de interpretare muzicală „Ion Blăjan” secțiunea folclor, romanțe și interpretare instrumentală, până cel târziu la data de 20 mai.
 • Se va participa la finala concursul de interpretare muzicală „Ion Blăjan” secțiunea folclor, romanțe și interpretare instrumentală, concurs care se va desfășura în a doua jumatate a lunii iunie în organizarea Filiale Județene Bistrița-Nasaud.
 1. Concursul ,,Pe meridianele lumii” se va desfăşura după cum urmează:

– faza pe filială: 21 septembrie; faza zonală, 5 octombrie (Maramureş);

și finala în data de 19 octombrie în organizarea filialei Arad.

13. Se va organiza la data de 26 octombrie faza pe filială  a concursul „Imaginea ta contează” . Reprezentanta filialei va participa la  faza zonală organizată de Filiala Harghita în 9 noiembrie și eventual la finala concursului din 23 noiembrie organizată de Filiala Brașov.

14. « Ziua Bastonului Alb » se va sărbătorii prin activități cultural-sportive în luna octombrie ;

15. Până la data de 1 octombrie se va organiza preselecția interpreților în vederea participării la concursul de interpretare muzicală „Vasile Snacoveanu” (secţiunile muzică uşoară, folk şi interpretare instrumentală).

16.Se va participa la finala concursul de interpretare muzicală „Vasile Snacoveanu” în prima jumătate a lunii noiembrie, în organizarea filialei Timiş Caraş-Severin.

17.Se va facilita participarea membrilor interesați la concursul de creaţie literară „Carmen Sylva”. Lucrările la poezie, proză şi jurnalism (reportaj de presă sau interviu) trebuie trimise, pe adresa Consiliului Director al ANR, până la data de 15 noiembrie 2019. La secţiunea jurnalism vor fi premiaţi cei mai activi corespondenţi ai publicaţiilor „Litera noastră” şi „Impact”.

18. Conform înțelegerilor ulterioare se va participa la întalnirea interfiliale;

19. În 3 decembrie se va participa la acțiunile dedicate  « Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități »