Category Archives: Uncategorized

Întâlnire membri ANR Cluj la Dej

În atenția membrilor filialei Cluj a ANR din orașul Dej și împrejurimi. Miercuri, 27 martie între orele 10 și 12 organizăm o întâlnire cu membrii filialei în vederea actualizărilor documentelor și discutării diverselor probleme apărute în ultimul timp. Întâlnirea va avea loc în sala mare a Primăriei Dej. Cei care doresc bilete de transport gratuite […]

RAPORT DE ACTIVITATE FINANCIAR-CONTABILĂ AN 2023

              În anul 2023 activitatea financiar-contabilă a Asociaţiei Nevăzătorilor din România Filiala  Cluj s-a desfăşurat  conform legii in vigoare, ţinându-se evidenţa veniturilor şi cheltuielilor pe 2 categorii: -Buget şi subvenţii pentru salarii. În cadrul Asociaţiei Nevăzătorilor din România Filiala Cluj s-au derulat următoarele operaţiuni financiar-contabile:   prin casierie si […]

     Raport privind activitatea Filialei Județene Cluj a ANR pe anul 2023              – COMPARTIMENT CULTURAL-SPORTIV –   

        Activitățile cultural – sportive desfăşurate în cursul anului 2023 de către Filiala Județeană Cluj a ANR, s-au desfășurat conform calendarului cultural sportiv stabilit de către Consiliul Director Național al A.N.R și de către Consiliul director al filialei. Pentru o cât mai bună informare a membrilor asociației, filiala Cluj a avut abonamente […]

   Raport privind activitatea Filialei Judeţene Cluj a ANR pe anul 2023                 COMPARTIMENT SOCIAL- ORGANIZATORIC

                 Ca şi în anii precedenţi, prioritatea compartimentului social a fost consilierea şi suportul  persoanelor cu dizabilităţi vizuale în obţinerea și distribuirea drepturilor prevăzute de Legea 448/2006 şi a facilităţilor fiscale. În acest sens  Filiala Judeţeană Cluj a Asociaţiei Nevăzătorilor din România( ANR Cluj) a continuat colaborarea cu  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi […]

CONVOCATOR- la Adunarea Generală a reprezentanților Filialei Județene Cluj a Asociației Nevăzătorilor din România

Se convoacă membrii Adunării Generale a reprezentanților pentru a lua parte la ședința care va avea loc în data de 15. 03.2024, ora 11:00, la Clubul de socializare a asociației, situat pe strada Petofi Sandor, nr.30, din Cluj-Napoca. Ordinea de zi: 1. Prezentarea raportului de activitate al filialei pentru anul 2023 și a proiectelor de […]

Spicuiri din Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap

  „Art. 191. — (1) În condițiile prevăzute la art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006, persoanele cu handicap grav sau accentuat își exprimă opțiunea pentru acordarea gratuității la transportul interurban sau pentru acordarea de bonuri de carburant pe suport hârtie, denumite în continuare bonuri de carburant, de bonuri valorice pe suport […]

”Cărții audio” seria 126-130.

Avem bucuria să vă anunțăm că, în urma lecturilor de până acum din acest an de la studioul ”Cărții audio” din cadrul ANR s-au realizat 50 cd-uri cu cărți. Alăturat anexez lista cu titlurile noilor cd-urilor disponibile pentru a fi înregistrate doritorilor. Lista cărţilor în format MP3 (seria a 126-a) CD-M01251– (MB) • La răscruce […]