Anunțăm cu satisfacție și cu speranță că proiectul de lege inițiat de către organizația noastră pentru decontarea de tehnologii asistive și de acces destinate persoanelor cu deficiențe de vedere a fost înregistrat la Parlament, grație susținerii domnului Corneliu Adrian Buicu, deputat PSD, președinte al Comisiei de Sănătate.

Conform inițiativei noastre, persoanele cu dizabilități vizuale, adulți și copii, vor avea posibilitatea să solicite, o dată la cinci ani, decontarea achiziționării de echipamente de tehnologii asistive și de acces în următoarele cuantumuri:

– handicap grav: maximum 3.000 euro;

-handicap accentuat: maximum 2.000 euro;

– handicap mediu: maximum 1.000 euro.

Prin tehnologii asistive și de acces se înțelege totalitatea echipamentelor, dispozitivelor și instrumentelor folosite pentru prevenirea, compensarea, limitarea sau neutralizarea efectelor dizabilității.

Lista echipamentelor eligibile pentru decontare, fie special produse pentru deficienți de vedere, fie general disponibile, va fi întocmită prin consultare cu organizațiile nonguvernamentale de profil și va fi prevăzută în Hotărârea de Guvern pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare.

După cum am menționat în document, scopul acestei legi este integrarea socială, educațională și profesională, mobilitatea, viața independentă și autonomia personală a deficienților de vedere prin facilitarea accesului la tehnologii asistive, în spiritul principiului egalității de șanse și al nediscriminării.

Sumele necesare se vor deconta din bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, prin Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANPDCA), organismul însărcinat cu punerea în practică a măsurilor preconizate.

Cât despre mecanismul prin care se poate obține în mod concret decontarea achiziționării de dispozitive, acesta este simplu și transparent, presupunând doar depunerea și aprobarea unui dosar.

Procesul minuțios de elaborare a proiectului de act normativ și a expunerii de motive, în care o contribuție importantă a revenit membrilor Comisiei naționale de accesibilizare, a fost coordonat, cu profesionalism și implicare, de către doamna Maria Găman, responsabilul Serviciului juridic al organizației noastre.

Ținem să adresăm și pe această cale mulțumiri călduroase celor ce au făcut posibilă intrarea în procedura de avizare a acestei inițiative legislative deosebit de importante pentru comunitatea deficienților de vedere din România, mai cu seamă domnului deputat Buicu, pentru disponibilitatea de a sprijini demersul nostru, precum și domnului Mihai Tomescu, pentru intensa și esențiala activitate de lobby.

Un deziderat pentru care luptăm de mulți, de foarte mulți ani capătă astfel, prin înregistrarea în Parlament a proiectului de act normativ, șanse reale de a se înfăptui.