Despre noi

Sediul Asociaţiei Nevăzătorilor din România, Filiala Judeţeană Cluj

Sediul ANR Cluj are adresa:
Strada Baba Novac, nr. 15, ap.3
400080 Cluj-Napoca
Tel./Fax: 0264-590877
E-mail: cjanvr@gmail.com , presedintecluj@gmail.com

Program de lucru cu publicul

luni – joi 8-15

 

Angajaţii Asociaţiei Nevăzătorilor din România, Filiala Judeţeană Cluj

Florentin-Cristian Rădulescu – preşedinte

Horea-Eugen Boncea – secretar – asistent social

Mugurel Adrian Bonţidean – referent ( departamentul contabil )

Eniko-Lenke  Boncea – Lucrător social

 

Conducerea filialei ANR Cluj

În prezent, conducerea ANR Cluj este formată din cinci membri, numit Consiliul director, din care fac parte:

 • Preşedintele filialei: Florentin Rădulescu
 • Primvicepreședinte: Ion Podosu
 • Vicepreşedinţi: Silviu Valeriu Vanda,Ioana Lădaru şi Pavel Luduşan;
 • Membri supleanți: Ioan Bucătaru şi Ioan Maier.
 • Reprezentant în Adunarea Generală- Alin Feurdean
 • Comisia de cenzori- Președinte- Florin Stoica, membru comisie de cenzori- Pavel Pleșa
 • Expert contabil- Daniela Bonțidean

Adunarea Generală a reprezentanţilor se întruneşte o dată pe an sau în şedinţe extraordinare de câte ori este nevoie, în discuţie aflându-se rapoarte anuale şi semestriale, proiectele de activitate pe anul în curs, probleme de uz curent etc.

Componenţa Adunării Generale a reprezentanţilor :

1.        RADULESCU FLORENTIN CRISTIAN
2.        PODOSU ION
3.        LĂDARU IOANA
4.        LUDUSAN PAVEL
5.        VANDA SILVIU VALERIU
6  MAIER IOAN
7.        FEURDEAN ALIN
8.        POP MARIANA
9.        MORARU ELISIE
10. ȘIPOȘ PARASCHIVA
11.      POTRA MARIANA
12.      IORDAN PARASCHIVA
13.      HIDEG MARILENA
14.      PAP ALEXANDRU
15.      STROIA LAURA
16.      CETINOIU ADELA
17.      UNGUR LEONTIN
18.      GORNIC EMIL
19.      SZEKELY ANDREI
20 BUCĂTARU IOAN
21.      RAD MARIA
22.       DAVID SIMION
23.      VOVEA EMIL

Prezentare generală

Asociaţia Nevăzătorilor din România este o organizaţie neguvernamentală, apolitică, este personalitate juridică de drept privat, autonomă, cu caracter umanitar, social, cultural, sportiv, de interes general, de utilitate publică cu durată nedeterminată, acreditată ca furnizor de servicii şi prestaţii sociale.

Filiala Judeţeană Cluj funcţionează după următoarele principii: al unităţii, legalităţii, autonomiei, descentralizării, eligibilităţii, de interes comun, de reprezentare.
Scopurile Filialei Judeţene Cluj sunt de a realiza pentru membrii săi servicii sociale furnizate persoanelor cu deficienţe de vedere, adulţi şi minori, în scop umanitar, educativ, socio-economic.

Scopurile Asociaţiei Nevăzătorilor din România, Filiala Judeţeană Cluj sunt:

 • umanitar
 • social
 • educativ
 • reglementare
 • reprezentare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Scurt istoric
 • Asociaţia Nevăzătorilor din România a luat fiinţă în 6 august 1956 iar Filiala Judeţeană Cluj a luat fiinţă în 24 ianuarie 1955, primul preşedinte fiind Roman Dănilă. Actualul preşedinte este domnul Florentin Rădulescu.