Direcţionează 2% către Asociaţia Nevăzătorilor din România, Filiala Judeţeană Cluj

Conform legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, fiecare contribuabil, persoană fizică ce îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, poate direcţiona 2 % din impozitul său pe venit către o organizaţie neguvernamentală înfiinţată conform legii nr. 26/2000.

Programul 2 % reprezintă o şansă pentru fiecare contribuabil, persoană fizică, de a decide modul de cheltuire a unei părţi din impozitul plătit statului. Conform normelor de drept, valoarea de 2 % din impozitul pe venit nu constituie o donaţie, ci este opţiunea contribuabilului de a decide modul în care va fi cheltuită o parte din impozitul său. În cazul în care contribuabilul nu decide să direcţioneze această sumă către o organizaţie, ea va fi vărsată la bugetul de stat.

Aveţi aşadar posibilitatea de a decide ce se va întâmpla cu o parte din impozitul dumneavoastră. Cu acest 2% aţi putea ajuta la realizarea diferitelor activităţi sau aţi putea susţine diferite proiecte desfăşurate de ANR Cluj în beneficiul persoanelor cu deficienţe vizuale.

Cum se poate face direcţionarea a 2%

Dacă sunteţi salariat şi doriţi direcţionarea către ANR Cluj a 2% din impozitul datorat statului pe salariile lunare brute din 2014, vă invităm să completaţi, cu majuscule, cererea 230 (privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul pe venitul anual).

Dacă realizaţi venituri din alte surse pe lângă salariu, la declaraţia 200 pe care oricum o depuneţi la Administraţiile Financiare, la punctul III, subpunctul 2, completaţi cu datele ANR Cluj.

Datele ANR Cluj de care aveţi nevoie la completarea cererilor:

Denumirea: Asociaţia Nevazatorilor din Romania Filiala Judeteana Cluj
Cod de Înregistrare Fiscală: 4723477
Cont Bancar IBAN, deschis la BCR Cluj-Napoca: RO72RNCB0106026615550002

Trimiteţi cererea la direcţia locală de finanţe până la 15 mai 2014, sau la ANR Cluj, pe adresa: Strada Baba Novac numarul 15 apartament 3 până la 13 mai 2016 şi o vom depune noi în locul dumneavoastră.

Notă: Anexaţi la cerere şi Fişa fiscală privind impozitul pe veniturile din salarii: la funcţia de bază şi în afara funcţiei de bază, dacă este cazul.

Vă mulţumim.