Direcționează 3,5% către Asociația Nevăzătorilor din România, Filiala Județeană Cluj

Conform legii nr. 571/2015 privind Noul Codul Fiscal, fiecare contribuabil, persoană fizică ce îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, poate direcționa 3,5 % din impozitul său pe venit către o organizație neguvernamentală înființată conform legii nr. 26/2000.

Programul 3,5 % reprezintă o șansă pentru fiecare contribuabil, persoană fizică, de a decide modul de cheltuire a unei părți din impozitul plătit statului. Conform normelor de drept, valoarea de 3,5 % din impozitul pe venit nu constituie o donație, ci este opțiunea contribuabilului de a decide modul în care va fi cheltuită o parte din impozitul său. În cazul în care contribuabilul nu decide să direcționeze această sumă către o organizație, ea va fi vărsată la bugetul de stat.

Aveți așadar posibilitatea de a decide ce se va întâmpla cu o parte din impozitul dumneavoastră. Cu acest 3,5% a-ţi putea ajuta la realizarea diferitelor activități sau ați putea susține diferite proiecte desfășurate de ANR Cluj în beneficiul persoanelor cu deficiențe vizuale.

Cum se poate face direcționarea a 3.5%

Dacă sunteți salariat și doriți direcționarea către ANR Cluj a 3,5% din impozitul datorat statului pe salariile lunare brute din 2021, vă invităm să completați, cu majuscule, cererea 230 (privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venitul anual), SAU SĂ SUNAȚI LA NR. DE TELEFON 0264 590877 și completăm noi declarațiile.

Dacă realizați venituri din alte surse pe lângă salariu, la declarația 200 pe care oricum o depuneți la Administrațiile Financiare, la punctul III, subpunctul 2, completați cu datele ANR Cluj.

Datele ANR Cluj de care aveți nevoie la completarea cererilor:

Denumirea: Asociația Nevăzătorilor din România Filiala Județeana Cluj
Cod de Înregistrare Fiscală: 4723477
Cont Bancar IBAN, deschis la BCR Cluj-Napoca: RO72RNCB0106026615550002

Trimiteți cererea la direcția locală de finanțe până la 15 mai 2022, sau la ANR Cluj, pe adresa: Strada Baba Novac, numărul 15, apartament 3, până la 15 mai 202 și o vom depune noi în locul dumneavoastră.

 

Vă mulțumim.