Utile

În această secţiune se găsesc articole şi informaţii utile persoanelor cu deficienţe vizuale şi celor care sunt în jurul acestora.

Regulamentul concursului de interpretare muzicală

Festivalul Vasile Snacoveanu”

 1. Concursul de interpretare muzicală Festivalul Vasile Snacoveanu” se adresează tuturor artiştilor amatori cu deficienţă vizuală membri ai Asociaţiei Nevăzătorilor din România.
 2. Concursul este organizat de către Consiliul Director al Asociaţiei Nevăzătorilor din România, prin serviciul cultural naţional, şi are următoarele scopuri principale:

– dezvoltarea activităţii cultural-artistice,

– descoperirea de noi talente,

valorificarea, afirmarea şi popularizarea posibilităţilor lor de interpretare,

– stimularea membrilor asociaţiei pentru a participa activ la viaţa muzicală în ansamblul ei.

 1. Pot participa persoanele cu deficienţe vizuale care au cel puţin vârsta de 16 ani împliniţi în anul concursului.
 2. Secţiunile Festivalului „Vasile Snacoveanu” sunt următoarele:

– solişti vocali muzică uşoară;

– solişti vocali muzică folk;

– solişti instrumentişti muzică uşoară;

 1. Concursul se desfăşoară în două faze:
 • faza pe filială
 • faza finală
 1. Faza pe filială se organizează ca etapă de concurs în scopul selecţionării artiştilor amatori pentru faza finală. Ea se poate desfăşura sub formă de spectacol cu public. După desfăşurarea selecţiei, se înaintează Consiliului Director naţional procesul verbal, semnat de membrii juriului, cuprinzând clasamentul. Soliştii vocali sau instrumentişti care câştigă faza pe filială se califică pentru finală.
 2. Concurenţii care nu s-au calificat, dar doresc să participe la faza finală din resurse financiare proprii, se pot adresa Consiliului Director naţional în acest sens, solicitarea urmând a fi onorată în limita locurilor disponibile.
 3. Faza finală se desfăşoară, obligatoriu, sub formă de spectacol cu public, iar organizatorul trebuie să asigure înregistrarea integrală a concursului. La această faza trebuie să participe cel puţin un reprezentant al Consiliului Director al ANR.
 4. La toate secţiunile concursului, participanţii interpretează câte două piese
 5. La secţiunea muzică uşoară, soliştii au obligaţia de a se prezenta la concurs cu negativ.
 6. La secţiunea folk, unul dintre criteriile de jurizare îl va constitui modul de acompaniament folosit de către concurent, cu instrumente specifice genului.

(atât la faza pe filială, cât şi la faza finală).

 1. Dintre piesele interpretate la secţiunile muzică uşoară şi folk, cel puţin una trebuie să fie în limba română.
 2. La toate secţiunile, concurenţii au obligaţia de a interpreta un repertoriu diferit de cel prezentat la ultimele două ediţii la care au participat.
 3. Juriile vor fi formate, atât la faza pe filială, cât şi la cea finală, din trei sau cinci persoane, având în componenţă specialişti din institutele de artă, cultură şi învăţământ sau specialişti independenţi în domeniu.
 4. Clasamentul se va alcătui, la ambele faze ale concursului, în raport cu următoarele criterii:

– calitatea interpretării;

– ţinuta scenică.

 1. Contestaţiile se depun în scris, imediat după anunţarea rezultatelor, urmând a fi soluţionate de către membrii juriului, împreună cu reprezentantul Consiliului Director al ANR.
 2. Numărul şi valoarea premiilor ce urmează a fi acordate câştigătorilor celor două faze ale concursului vor fi stabilite anual de către Consiliul Director al ANR.
 3. În afara premiilor pe secţiuni, se poate acorda marele premiu al concursului, „Trofeul Vasile Snacoveanu”. Câştigătorul acestuia nu va mai primi premiu la secţiunea la care a participat.
 4. Juriile au dreptul de a nu acorda toate premiile stabilite, atunci când valoarea artistică nu se ridică la un nivel corespunzător.
 5. Prezentul regulament intră în vigoare începând cu ediţia din anul 2017 şi poate fi modificat prin deciziile Consiliului Director naţional al ANR.

 

Rezoluţia conferinţei „În contact cu arta” adresată guvernelor şi factorilor de răspundere din întreaga lume

„Acces egal la muzee-implementarea drepturilor culturale pentru nevăzători şi persoanele cu deficienţe de vedere”

Cuprins

 1. Prezentarea conferinţei de către directorul acesteia
 • Despre rezoluţie

Această rezoluţie cere ca guvernele şi factorii de răspundere din întreaga lume să întreprindă măsuri imediate şi viguroase pentru a lărgi şi îmbunătăţi în mod semnificativ accesul persoanelor cu deficienţe de vedere la muzee, galerii şi experienţa culturală moştenită.

Rezoluţia a fost aprobată de către delegaţii din patru continente şi 22 de ţări care au participat la conferinţa „În contact cu arta-Perspective internaţionale asupra accesului egal la muzee pentru persoanele cu dizabilităţi de vedere”. Conferinţa s- desfasurat sub egida organizaţiei St. Dunstans în parteneriat cu Uniunea Europeană a Nevăzătorilor în perioada 13-14 octombrie 2010 la muzeul Albert şi Victoria din Londra.

Delegaţii au reuşit să facă analiza nevoilor lor cu muzeele şi comunităţile din întreaga lume. Au împărtăşit de asemenea bune practici, au discutat progresele făcute în domeniul accesului de-a lungul a 20 ani, barierele pe care nevăzătorii continuă să le întâmpine şi acţiunile necesare a fi întreprinse pentru a se realiza accesul egal al persoanelor cu dizabilităţi de vedere la muzee.

 • Drepturile omului şi in special cele culturale ale persoanelor cu dizabilităţi de vedere

Politicile internaţionale stabilesc în mod clar drepturile culturale ale persoanelor cu dizabilităţi de vedere. Acestea includ Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (articolul 27), Convenţia Naţiunilor Unite asupra Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi (articolul 30) şi Recomandarea Consiliului Europei nr. R(92)6. Acestea cer:

 • Participarea la viaţa culturală pe baze egale (Convenţia Naţiunilor Unite asupra Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi, 2008)
 • Îmbunătăţiri semnificative şi ultimative (Recomandarea Consiliului Europei, 1992)

Aceste politici abia au început să fie implementate şi în consecintă, excluziunea culturală a persoanelor cu dizabilităţi continuă să fie la un nivel ridicat.

 • Bariere în calea accesului egal la muzee a persoanelor cu dizabilităţi de vedere

Acestea includ:

 • Lipsa unei acţiuni strategice la nivel naţional şi un nivel scăzut al asigurării financiare de către guverne în numeroase zone
 • Bariere instituţionale în muzee, galerii şi situri culturale, incluzând lipsa angajării în oferirea unor servicii cu design exclusiv, spaţii şi ecrane electronice
 • O ofertă culturală accesibilă fragmentată şi foarte limitată la nivel global pentru nevăzători care măreşte excluziunea socială şi culturală.
 • Recomandări pentru schimbare făcute guvernelor şi factorilor de răspundere
 • Guvernele trebuie să dezvolte planuri şi strategii elaborate cerute de politicile internaţionale în consultare cu persoanele cu dizabilităţi
 • Autorităţile locale trebuie să dezvolte politici de acces, incluzând acces intelectual integrat pentru fiecare proiect al muzeelor
 • Muzeele, galeriile şi siturile culturale trebuie să includă accesul fizic, senzorial şi intelectual în fiecare proiect şi studiu
 • Muzeele, galeriile şi siturile culturale naţionale şi internaţionale trebuie să asigure acţiuni de pregătire în domeniul competenţelor
 • Toţi cei implicaţi în acţiuni muzeale şi expoziţionale la nivel global trebuie să exploreze şi să dezvolte soluţii creative pentru realizarea proiectelor inclusive pentru persoanele cu dizabilităţi şi în mod specific pentru cele cu dizabilităţi de vedere

Criza financiară globală nu trebuie să devină un motiv pentru evitarea responsabilităţii şi interzicerea drepturilor omului.

 

 1. Despre rezoluţie

2.1 Când şi de către cine a fost aprobată

Rezoluţia a fost aprobată de către delegaţii conferinţei “În contact cu arta-Perspective internaţionale asupra accesului egal la muzee pentru persoanele cu dizabilităţi de vedere”. Conferinţa a avut loc la Londra in perioada 13-14 octombrie 2010.

Profunzimea expertizei oferite de delegaţi a fost una excepţională. Şase organizaţii prezente sunt câştigătoarele unor premii naţionale şi internaţionale în domeniul accesului la cultură şi design.

Printre delegaţi s-au numărat reprezentanţi ai muzeelor, galeriilor şi instructorii pentru moştenire culturală, voluntari şi manageri, artişti, arhitecţi şi experţi în dezvoltarea artelor, angajaţi ai organismelor culturale, consultanţi pentru acces şi organizatori de expoziţii, producători de ghiduri audio, cărţi tactile, modele şi imagini, prezentatori audio, profesionişti in tehnologia digitală, lucrători sociali şi în reabilitare, lideri ai unor asociaţii naţionale şi internaţionale ale nevăzătorilor.

Conferinţa a furnizat delegaţilor o oportunitate rară de a impărtăşi cele mai noi exemple de bune practici şi de a discuta provocările şi soluţiile legate de dificultăţile pe care le întâmpină în continuare nevăzătorii in faţa accesului egal la muzee, galerii şi moştenirea culturală.

2.2 Proiectele de servicii inclusive in muzee umanizează societatea. Acestea reprezintă o puternică oportunitate creatoare

Delegaţii au impărtăşit o credinţă comună şi anume:

 • Proiectarea de servicii pentru persoanele cu deficienţe de vedere şi alte grupuri minoritare reprezintă un catalizator pozitiv pentru îmbunătăţirea serviciilor către public in general. Acestea reprezintă o puternică oportunitate creatoare
 • Soluţiile inclusive in cadrul muzeelor, expoziţiilor şi proiectării soluţiilor care urmăresc avantaje din toate posibilităţile ce se ivesc pentru personalizare sunt calea de a merge înainte

2.3 Apelul  delegaţilor către guvernele, instituţiile şi factorii de răspundere din întreaga lume

Delegaţii au cerut guvernelor, instituţiilor şi factorilor de răspundere din întreaga lume să ia măsuri imediate şi viguroase pentru a lărgi şi îmbunătăţi accesul persoanelor cu deficiente de vedere la muzee, galerii şi mostenirea culturală.

Nu trebuie să se permită ca această criză financiară globală să constituie un motiv pentru evitarea responsabilităţii şi negarea drepturilor omului şi a celor culturale.

 1. Drepturile culturale ale omului şi în special cele ale persoanelor cu dizabilitaţi de vedere

Delegaţii au subliniat faptul că politicile internaţionale stabilesc in mod clar dreptul persoanelor cu dizabilităţi de vedere de a participa la viaţa culturală şi la experienţa muzeală:

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului din 1948, articolul 27:

“Toţi cetăţenii au dreptul de a participa liberi la viata culturală a comunităţii, de a se bucura de arte şi de beneficiile acestora.”

Convenţia Naţiunilor Unite asupra drepturilor persoanelor cu dizabilităţi din 2008, articolul 30:

“Statele parte la convenţie recunosc dreptul persoanelor cu dizabilităţi de a lua parte pe baze egale cu ceilalţi cetăteni la viaţa culturală şi vor lua cele mai corespunzatoare măsuri pentru a se asigura că persoanele cu dizabilităţi:

a)se bucură de acces la materiale culturale în formate accesibile;

b)se bucură de acces la programe de televiziune, film, teatru şi alte activităţi culturale in formate accesibile;

c)se bucură de acces la spaţii pentru servicii sau spectacole culturale precum teatre, muzee, cinematografe, librării şi servicii de turism şi  pe cât posibil de acces la monumente şi situri de importanţă culturală naţională”

Recomandarea Consiliului Europei 92 din 1992, capitolul VIII, secţiunea 8.5:

“Instituţiile guvernamentale, organizaţiile culturale şi de recreere trebuie să dezvolte politici de acces coerente şi programe de acţiune care să aducă îmbunătăţiri semnificative şi de durată pentru persoanele cu dizabilităţi”

Planul de acţiune al Consiliului Europei (2006-2015) pentru “Deplina participare a persoanelor cu dizabilităţi in societate”, capitolele 1.5 şi 3.2 despre cultură:

“Statele membre trebuie să înceapă cu o evaluare a politicilor de programe in domeniul dizabilităţii existente şi identificarea zonelor în care trebuie continuat progresul făcut.”

Rezoluţia conferinţei “Orizonturile artei 1990” a Uniunii Europene a Nevăzătorilor a cerut organismelor culturale publice locale, naţionale şi internaţionale să dezvolte politici care să garanteze persoanelor cu dizabilităţi de vedere accesul la artă, muzee şi moştenirea culturală.

 1. Dificultăţi in calea accesului egal la muzee pentru persoanele cu dizabilităţi de vedere in 2010

4.1 Nevoia de schimbare: progresele limitate făcute intre 1990 şi 2010

Delegaţii:

 • Au notat că începând din 1990 au fost făcute progrese în multe tări în ceea ce priveşte accesul la muzee, galerii şi situri culturale pentru persoanele cu dizabilitaţi de vedere şi că atitudinea este în schimbare. Există multe exemple de bune practici.
 • Sunt profund constienţi totuşi că progresele făcute sunt limitate. Oferta culturală accesibilă a muzeelor este foarte fragmentată. Condiţiile pentru ca persoanele cu dizabilităţi de vedere să se bucure de accesul la muzee nu sunt din cele mai bune.
 • Au identificat barierele care impiedică accesul egal la muzee, galerii şi situri culturale pentru persoanele cu deficienţe de vedere. Aceste bariere sunt instituţionale, de atitudine, fizice, senzoriale şi intelectuale. Câteva din aceste bariere pot fi înlăturate la nivel local fără multe costuri, altele cer însă o acţiune concertată strategică la nivel naţional
 • Au afirmat în mod categoric că o actiune strategică viguroasă la nivel naţional este necesară pentru ca drepturile culturale ale persoanelor  cu deficienţe de vedere  să devină o realitate zilnică.

 

4.2 Politici, strategii şi strangere de fonduri pentru cultură şi cercetări tehnologice

Guvernele naţionale şi cele regionale din ţările federative din întreaga lume au început cu greu:

 • Să dezvolte strategii naţionale coerente de abordare a accesului egal la muzee pentru persoanele cu dizabilităţi şi pentru cele cu dizabilităţi de vedere în mod specific. Aceasta in pofida politicilor internaţionale  în domeniul drepturilor culturale şi a legislaţiei antidiscriminare din unele ţări
 • Să reprezinte persoanele cu dizabilităţi în sectorul cercetărilor culturale. Acest fapt determină un impact discrimanator profund.
 • Să intreprindă sau să sprijine studii şi cercetări în privinţa experienţelor trăite de persoanele cu dizabilităţi de vedere în muzee, galerii şi situri culturale, greutăţilor pe care aceştia le intâmpină, noilor soluţii(câteva furnizate de tehnologie) de accesibilitate şi calificare necesare.
 • Să impună egalitatea şi soluţiile inclusive ca şi criterii esenţiale in acordarea fondurilor financiare muzeelor, galeriilor şi siturilor culturale. Prin acest fapt, guvernele  contribuie la sporirea excluziunii.

Uniunea Europeană a sprijinit financiar cercetări şi proiecte operaţionale, fapt ce a condus la un acces egal la muzee pentru nevăzători şi persoanele cu dizabilităţi de vedere, însă puterea lor de a produce schimbări este puţin cunoscută de către public. Nu este cunoscut nici dacă aceste proiecte au avut întotdeauna nivelul corect de expertiză în domeniul cerinţelor persoanelor cu dizabilităţi.

4.3 Muzee, galerii şi situri culturale:atitudini şi practici

Există încă în intreaga lume muzee, galerii şi situri culturale care văd:

 • Barierele ca pe un fapt negativ decât ca pe o oportunitate pentru schimbare
 • Persoanele cu dizabilităţi ca o problemă şi nu ca parte a soluţiei proiectului. Soluţiile de proiecte creative pentru persoanele cu dizabilităţi, vârstnici şi grupurile minoritare contribuie la mărirea accesibilităţii pentru toţi. Aceste valori şi consideraţii formează rareori o parte a proceselor de proiecte de servicii. Soluţiile de proiectare inclusivă rămân de aceea in mare măsura prea puţin explorate.
 • Persoanele cu dizabilităţi de vedere ca pe un grup separat de receptare. Aceasta duce in mod inevitabil la separarea asigurării serviciilor şi a soluţiilor de proiectare. Accesul fizic, sensorial şi intelectual al persoanelor cu dizabilităţi de vedere este rareori construit corect la inceperea unui proiect nou şi rareori prezentat în sumarul proiectului. Rezultatul este un buget alocat care discriminează  persoanele cu dizabilităţi de vedere. Când accesibilitatea este construită intr-o fază înaintată a proiectului conduce aproape întotdeauna la o calitate mai slabă a serviciilor şi la soluţii de proiectare mai proaste. Rezultatul readuce excluziunea.
 • Persoanele cu dizabilităţi de vedere ca pe un singur grup omogen, în timp ce aceştia sunt atât de variaţi ca număr ca şi populaţie in ansamblu. Răspunsul la nevoile persoanelor cu dizabilităţi de vedere cere o mai mare flexibilitate şi personalizare ca în trecut.

Muzeele, galeriile şi siturile culturale din întreaga lume rareori implică nevăzătorii şi persoanele cu dizabilităţi de vedere în luarea deciziilor ce afectează calitatea serviciilor şi prospectarea pieţei muncii în acest sector. De asemenea, au tendinţa de a pierde conştiinţa drepturilor culturale ale nevăzătorilor şi a oricăror îndatoriri antidiscriminare legale pe care le-ar putea avea.

4.4 Infrastructura şi oferta culturală accesibilă la nivel naţional şi global

Oferta culturală a muzeelor, galeriilor şi siturilor culturale rămâne încă foarte limitată şi fragmentată pentru persoanele cu dizabilităţi de vedere. Nu suportă nici o comparaţie cu vastitatea colecţiilor mondiale. Lipsa de oportunităţi pentru participarea la viaţa culturală şi dezvoltarea personală creează excluziune culturală şi socială. De asemenea inpedică dezvoltarea turismului cultural naţional şi internaţional pentru persoanele cu dizabilităţi de vedere.

Exemple de bariere şi alegeri restrictive includ:

 Copiii, elevii şi studenţii nevăzători şi cu deficienţe de vedere au oportunităţi foarte restrânse de manipulare a pieselor de artă şi obiectelor muzeale representative şi semnificative. Resursele educaţionale accesibile rămân încă insuficiente. În general, sistemul educaţional nu încurajează suficient dezvoltarea percepţiei vizuale şi tactile pentru copiii cu deficienţe de vedere. Muzeele au aici un rol foarte important de jucat.

Artiştii nevăzători au nevoie de acces la o mare cantitate de obiecte pentru a-şi creşte competenţele creative unice şi pentru a concura cu artiştii văzători.

Artiştii cu deficienţe de vedere necesită oportunităţi de angajare în muzee, galerii şi situri culturale.

Muzeele asigură rareori resurse pentru familiile în care un părinte sau copil este deficient de vedere.

Foarte puţine situri muzeale prezintă colecţii online şi resurse de învăţare în sensul de a fi accesibile persoanelor cu deficienţe de vedere (de exemplu prin intermediul descrierilor audio, contraste puternice ton-culoare, rezoluţii mari). Standardele de accesibilitate ale siturilor sunt mai degrabă scăzute.

Potenţialul de utilizare a descrierilor audio, imaginilor tactile, modelelor tactile şi a tehnologiilor moderne pentru asigurarea accesului la colecţii rămâne încă foarte puţin utilizat.

La nivel global, marea majoritate a noilor şi costisitoarelor muzee, galerii şi expoziţii continuă să ignore posibilităţile prezentate anterior şi dreptul intelectual de acces la colecţii pentru persoanele cu dizabilităţi de vedere, de auz sau cu dificultăţi de învăţare.

Plăcerea şi accesibilitatea la experienţa muzeală se bazează pe o multitudine de factor ice variază de la accesul la informaţie la calitatea intelectuală şi accesul senzorial la colecţii. Aceste servicii sunt rareori perfect integrate.

Informaţiile destinate vizitatorilor ce privesc oferta culturală accesibilă sunt adesea greu de găsit, insuficiente şi pot fi în totalite de încredere. Multe muzee oferă experienţe foarte interesante cum ar fi tururi ghidate la cerere dar aceste facilitaţi sunt rareori aduse la cunoştinţa publicului. Găsirea tuturor informaţiilor necesare pentru a face alegeri bine informate poate fi un process frustrant şi consumator de timp.

Turismul cultural internaţional pentru persoanele cu deficienţe de vedere este stânjenit de lipsa unei abordări unitare a sectoarelor culturale şi de turism pentru asigurarea călătoriilor, turismului şi informaţiilor în format accesibil cultural.

 

5.Construirea competenţelor cu ajutorul informaţiilor pentru schimbare

5.1 Nevoia de a construi competenţe pentru un progres sustenabil

Delegaţii au salutat promisiunea globală de creştere a angajării muzeelor, galeriilor şi a siturilor culturale în căutarea asigurării accesului intelectual, senzorial şi fizic la colecţii. Ei au început discuţii pe marginea varietăţii abordărilor şi au notat:

Nevoia urgentă de profesionalizare a acestui domeniu promiţător şi marginalizat şi crearea mai multor oportunităţi pentru schimbare şi pentru dezvoltare profesională împreună cu utilizatorii. Aceasta pentru a face înţelegerea ultimilor 20 de ani sustenabilă şi pentru a oferi soluţii de proiectare moderne care să facă faţă provocărilor actuale.

că există zone în care cunoaşterea problemelor trebuie colectată, discutată, evaluată pe mai departe şi împărtăşită cu comunităţile muzeale şi cu organizaţiile persoanelor cu deficienţe de vedere la nivel global.

5.2 Nevoia pentru cunoaştere, conducere, informare şi resurse specifice

Mai multe cunoştinţe, informaţii, direcţii şi resurse sunt necesare despre următoarele:

cercetări calitative şi cantitative, ca de altfel şi exemple de bune practici internaţionale, despre toate aspectele legate de experienţa muzeelor în accesibilitatea utilizatorilor nevăzători. Acestea includ:

descrieri audio în muzee, galerii şi situri culturale. Descrierile audio necesită competenţe deosebite pentru alegerea cuvintelor. Acesta este un lucru necesar în toate aspectele legate de accesul la colecţii şi pentru împărtăşirea experienţei muzeale. Foarte puţinele ghiduri de descrieri audio existente din domeniu datează de la mijlocul anilor 90 şi trebuie actualizate în contextul procesului de creştere a cunoştinţelor colective. Descrierile audio şi relaţiile acestora cu ceea ce este numit “interpretare muzeală” (de exemplu “descrierea” unui obiect sau a unei colecţii, furnizarea informaţiilor biografice sau istorice etc.) sunt o zonă vastă şi vitală de reflecţie, experimentare şi discutare. Un număr mare de practici şi abordări există, dar acestea sunt foarte puţin documentate. Posibilităţile pentru un serviciu personalizat şi sensibil, la faţa locului sau online, în direct sau înregistrat, trebuie să fie mai mult explorate. Se simte nevoia pentru mai multă experimentare asupra impactului emoţional al operelor de artă, ce poate fi transmis fără a implica prea mult utilizatorii.

Atingerea şi oportunităţi multisenzoriale pentru nevăzători. Oricând este posibil, nevăzătorii trebuie să fie lăsaţi să atingă obiecte de artă autentice şi de calitate, reprezentative pentru o colecţie anume. Oricând este posibil, toţi vizitatorii trebuie lăsaţi să atingă. Avem nevoie de curaj, înţelegere şi cunoştinţe pentru a lărgi graniţele ofertei curente.

Imagini tactile şi modele în muzee, galerii şi situri culturale. Acesta este un domeniu extrem de fragmentat. Orientare şi pregătire în domeniu există numai în câteva ţări şi trebuie dezvoltate în continuare. Domeniul necesită oportunităţi de învăţare şi adaptare la cunoştinţele relevante din domeniul educaţiei formale. În particular, direcţii pentru conducerea explorării tactile sunt necesare. Domeniul necesită acces uşor la convenţiile existente pentru imaginile tactile şi informaţii despre tehnici, materiale diferite, costul acestora şi potrivirea în contexte specifice. Pregătirea nevăzătorilor pentru citirea imaginilor tactile este foarte necesară, mulţi neavând oportunităţi de dezvoltare a acestor competenţe. Munca de pionierat a fost întreprinsă în câteva ţări.

Acces global la descrierile audio online. Doar câteva situri muzeale furnizează asemenea descrieri. Pentru utilizatori nu reprezintă o experienţă integrată şi sunt dificil de găsit. Aceste exemple trebuie multiplicate, întotdeauna cu folosirea celor mai bune exemple de practici existente şi în orice moment dat.

Acces global la imaginile tactile online. În câteva ţări, muzee şi publicişti au făcut o muncă de pionierat în sensul producerii câtorva mii de imagini despre muzee (parte din acestea pot fi editate pentru scopuri specifice. Acestea permit utilizări flexibile).Sunt necesare resurse pentru crearea unui depozit web sau a unei bănci de date cu toate aceste desene, ce pot fi printate oriunde în lume ca imagini tactile prin intermediul “imprimantelor tactile”. Multe din aceste resurse ar trebui să fie scutite de taxe, iar informaţiile despre cărţile tactile şi resursele necesare pentru împrumutarea şi cumpărarea acestora ar trebui să fie disponibile la nivel global.

Informaţiile despre oferta culturală şi muzeele accesibile. Acestea trebuie să fie uşor de accesat şi de încredere. Implicarea utilizatorilor în crearea şi testarea siturilor şi a altor suporturi informaţionale este vitală în dezvoltarea graduală a abordărilor armonizate, lucru ce dă încredere utilizatorilor. Este de asemenea de o importanţă vitală în dezvoltarea turismului cultural pentru persoanele cu deficienţe de vedere.

noile tehnologii. Puterea tehnologiilor trebuie folosită. Tehnologia avansează repede, aduce noi oportunităţi, dar nu există nici un mecanism prin care să ţinem pasul cu dezvoltările. Există o nevoie generală pentru profesioniştii din muzee de informare asupra opţiunilor disponibile şi de ghidare în găsirea soluţiilor pentru utilizatori şi contexte specifice. Există o nevoie pentru soluţii efective şi delegaţii cred că pot fi asigurate de cercetări şi dezvoltări făcute cu un scop definit şi cu competenţă, în care este implicată tehnologia. Tehnologiile prietenoase şi ieftine, care pot fi utilizate atât de nevăzători cât şi de cei cu deficienţe de vedere sunt cu atât mai necesare.

Planuri pentru expoziţii inclusive. Planificarea modului optim de integrare a descrierilor audio, obiectelor tactile autentice, modeleler tactile şi a noilor tehnologii în cadrul expoziţiilor şi pentru toţi vizitatorii este extrem de necesară. Doar câteva muzee au făcut muncă de pionierat în această abordare. În particular, pregătirea graficienilor este un lucru necesar pentru înţelegerea operelor tactile în cadrul unei abordări multidisciplinare. Cunoştinţele graficienilor şi înţelegerea obiectelor muzeale sunt lucruri necesare.

 1. Recomandări pentru guverne şi factorii de răspundere

6.1 Bariere ce trebuie înlăturate: asigurarea responsabilităţii pentru un progres global

Delegaţii au identificat soluţii cheie necesare pentru a înlătura barierele pe care nevăzătorii le întâmpină, pentru ca aceştia să ia parte la experienţa muzeală în termeni egali.

De asemenea au identificat jucători cheie care să împartă responsabilitatea în producerea schimbării. Au cerut acestor organizaţii să întreprindă acţiuni viguroase şi imediate.

 

6.2 Ministerele Culturii şi departamentele din guvernele naţionale, guvernele regionale din statele federative şi instituţiile internaţionale

Ministerele Culturii şi departamentele din guvernele naţionale, guvernele regionale din statele federative trebuie să implementeze politicile internaţionale şi să îndeplinească obligaţiile legale ce decurg din legislaţia antidiscriminare pe care au ratificat-o. În particular, trebuie:

Să dezvolte strategii naţionale în scopul asigurării persoanelor cu deficienţe şi în mod specific a celor cu deficienţe de vedere la accesul muzeal “pe baze egale” (Convenţia Naţiunilor Unite, 2008) precum şi a “celor mai recente şi semnificative îmbunătăţiri” în accesul muzeal (Rezoluţia Consiliului Europei, 1992).

Să asigure conducere pentru schimbare

Să asigure fonduri pentru colectarea şi diseminarea exemplelor de bune practici internaţionale şi conducere în domeniu acolo unde încă nu există.

Să asigure fonduri pentru dezvoltarea pregătirii în domeniul artei pentru factorii de conducere din orice domeniu de evoluţie

Să promoveze potenţialul soluţiilor de proiectare inclusive în domeniul experienţei muzeale care să asigure accesul pentru persoanele cu deficienţe de vedere.

Să finanţeze cercetări în domeniul barierelor şi soluţiilor pentru accesul egal la colecţiile muzeale, în particular în zonele identificate de delegaţi. Acestea includ descrierile audio, imaginile tactile, modele, obiecte autentice destinate atingerii, dezvoltarea tehnologiilor digitale şi a proiectării expoziţiilor inclusive.

Să facă cercetări în domeniul dizabilităţii integrate în cercetările din sectorul cultural

Să finanţeze toate muzeele, galeriile şi siturile culturale condiţionat de angajarea acestora în găsirea soluţiilor de servicii inclusive şi a accesului intelectual la colecţii pentru persoanele cu deficienţe de vedere.

Să monitorizeze progresul

Să intensifice munca în echipă cu departamentele şi ministerele de turism cu scopul de a face turismul şi experienţa muzeală accesibile pentru persoanele cu deficienţe de vedere. Aceasta include o comunicare clară a informaţiilor pe siturile web, claritatea şi simplitatea informaţiei, utilizarea simbolurilor standard şi dialogul cu utilizatorii.

6.2.2 Autorităţile locale trebuie:

Să dezvolte politici de acces şi planuri pentru muzee, să integreze accesul pentru persoanele cu dizabilităţi în toate bugetele şi proiectele

Să faciliteze accesul intelectual la colecţii pentru persoanele cu deficienţe de vedere, de auz şi cu dificultăţi de învăţare ca parte integrantă în dezvoltarea tuturor muzeelor şi galeriilor, de la primul stadiu de planificare

6.2.3 Comisia Europeană trebuie să dezvolte o agendă de schimbare care să integreze contribuţii ale departamentelor cheie cum ar fi cultura, tehnologia şi afacerile sociale.

6.2.4  Consiliul Europei trebuie să monitorizeze dacă statele membre au întreprins “o evaluare a programelor existente de politici în domeniul dizabilităţii şi identificarea zonelor în care progresul trebuie continuat pentru implementarea Planului de acţiune”

6.2.5 Naţiunile Unite trebuie să se asigure că oportunităţile pentru persoanele cu deficienţe în domeniile culturii şi cel muzeal primesc aceeaşi atenţie ca şi în domeniile economic, social şi a drepturilor politice şi să monitorizeze progresul făcut.

 

6.3 Muzeele, galeriile şi siturile culturale

Muzeele, galeriile şi siturile culturale din întreaga lume trebuie să vadă persoanele cu deficienţe de vedere ca pe o parte a serviciilor şi a soluţiilor de proiectare a expoziţiilor şi nu ca pe o problemă. Acestea trebuie să posede bune competenţe şi cunoştinţe ce pot să determine soluţiile cele mai adecvate de proiectare inclusivă. Acestea trebuie :

Să descrie accesul fizic, senzorial şi intelectual pentru persoanele cu deficienţe şi în mod specific pentru cei cu deficienţe de vedere în orice proiect şi sumar de dezvoltare

Să meargă dincolo de asigurarea serviciilor şi să ia în considerare angajarea persoanelor cu deficienţe de vedere şi să includă reprezentarea persoanelor cu deficienţe în colecţii.

Să  finanţeze cercetarea in mod corespunzător pentru persoanele cu deficienţe ca parte integrantă a bugetului.

Să exploreze servicii personalizate, flexibile şi sensibile, la faţa locului sau online, în direct sau înregistrate.

Să asigure acces intelectual la expoziţii semnificative şi cu colecţii de calitate

Să mărească cantitatea şi calitatea expoziţiilor cu obiecte  disponibile atingerii de către persoanele cu deficienţe de vedere.

Să crească experienţele multisenzoriale pentru toţi

Să implice persoanele cu deficienţe în proiectarea serviciilor

Să lucreze în parteneriat cu alte organizaţii pentru creşterea şanselor şi oportunităţilor pentru persoanele cu deficienţe şi creşterea competenţelor.

6.4 Asociaţiile muzeale naţionale şi internaţionale, grupurile de lucru şi participanţii la conferinţe trebuie :

Să promoveze competenţe sectoriale pentru acces egal al persoanelor cu deficienţe de vedere prin pregătire profesională, conferinţe, seminarii şi publicaţii

Să includă sprijinirea drepturilor omului şi celor culturale ale persoanelor cu deficienţe de vedere în cadrul muncii comune cu guvernele şi să cheme ca noi strategii naţionale să fie dezvoltate.

 

6.5 Asociaţiile muzeale naţionale şi internaţionale, grupurile de lucru şi participanţii la conferinţe care sprijină muzeele şi expoziţiile trebuie să crească potenţialul proiectării inclusive şi centrate pe om şi să promoveze competenţe profesionale asociate cu o pregătire continuă, conferinţe, seminarii, publicaţii etc.

Implementarea acestor acţiuni este necesară pentru ca drepturile culturale ale persoanelor cu deficienţe de vedere să devină o realitate zilnică.

Londra, Muzeul Victoria şi Albert, 13-14 Octombrie 2010

Traducere: Octavian Tecar şi Ion Podosu

Notă

Autorii acestei traduceri au participat la conferinţa despre care este vorba, în cadrul căreia s-au desfăşurat şi unele ateliere de lucru, şi seminarii la muzeele Victoria şi Albert, Galeria de Artă Contemporană şi la British Museum. Unele au avut un caracter interesant, nevăzătorii având acces direct la obiectele de artă, îndeosebi la sculpturi. Tentativele de ai face pe deficienţii de vedre să înţeleagă pictura, prin asociaţii tactile, olfactive etc, – într-un cuvânt prin sinestezie- nu ni s-au părut relevante şi revelatoare.Rămâne de văzut în ce măsură sugestiile şi măsurile vizate în rezoluţia conferinţei vor găsi ecou în rândul autorităţilor din ţara noastră, în domeniul cultural.

Ion Podosu

Regulamentul concursului de interpretare muzicală rezervat artiştilor amatori nevăzători Festivalul Ion Blăjan”

 1. Concursul de interpretare muzicală rezervat artiştilor amatori cu deficienţă vizuală Festivalul Ion Blăjan” se adresează tuturor membrilor Asociaţiei Nevăzătorilor din România (ANR) care nu sunt artişti profesionişti (adică nu au înregistrat albume muzicale). Este organizat de către Consiliul Director al asociaţiei, prin serviciul cultural şi are ca principale scopuri

– dezvoltarea activităţii cultural-artistice,

– descoperirea de noi talente,

valorificarea, afirmarea şi popularizarea posibilităţilor lor de interpretare,

– stimularea membrilor asociaţiei pentru a participa activ la viaţa muzicală în ansamblul ei.

 1. Secţiunile Festivalului „Ion Blăjan” sunt următoarele:

– solişti vocali muzică populară;

– solişti vocali romanţe;

– formaţii (până la 5 membri);

– grup vocal (până la 7 membri);

– solişti instrumentişti:

– instrumente cu clape – acordeon;

– instrumente cu coarde (vioară , violă, chitară, mandolină, ţambal etc.);

– instrumente de suflat (alămuri şi instrumente tradiţionale);

– satiră şi umor (până la 5 membri);

 1. Concursul se desfăşoară în două faze:
 • faza pe filială
 • faza finală

 Faza pe filială se organizează ca etapă de concurs în scopul selecţionării  artiştilor amatori pentru faza finală. Ea se poate desfăşura sub formă de spectacol cu public. După desfăşurarea selecţiei, se înaintează Consiliului Director procesul verbal, semnat de membrii juriului, cuprinzând clasamentul.

Faza finală se desfăşoară, obligatoriu, sub formă de spectacol cu public. Soliştii  vocali sau instrumentişti care câştigă faza pe filială se califică pentru finală. La această faza, trebuie să participe cel puţin un reprezentant al Consiliului Director al ANR.

 1. Soliştii vocali sau instrumentişti au obligaţia de a se prezenta la concurs cu negativ sau cu acompaniament asigurat.
 2. Grupul vocal cuprinde maximum 7 membri şi poate fi feminin, masculin sau mixt, dar concurează la aceeași secțiune. Membrii grupului pot să fie participanți și la alte secțiuni din concurs.
 3. Formaţiile de muzică populară ale filialelor, acolo unde există, sunt calificate direct în finală.
 4. Formaţiile pot avea maximum cinci componenţi, incluzând în acest număr soliştii instrumentişti. Instructorul artistic (văzător sau nevăzător) poate face parte din formaţie, cu condiţia să nu depăşească numărul membrilor prevăzut prin regulament.
 5. Pot participa şi formaţii alcătuite din interpreţi care cântă la acelaşi instrument, spre exemplu: muzicuţe, fluiere etc.
 6. La secţiunea satiră şi umor, momentul artistic poate fi prezentat de o singură persoană (monolog) sau de grupuri formate din maximum 5 persoane.
 7. Grupurile vocale şi formaţiile interpretează trei piese, în afara celor de acompaniere a soliştilor vocali, iar soliştii vocali şi instrumentiştii interpretează câte două piese, atât la faza pe filială, cât şi la faza finală. Excepţie fac secţiunile de romanţe şi satiră şi umor unde se cântă o singură piesă, respectiv se prezintă un singur moment artistic.
 8. Formaţiile muzicale de folclor trebuie să abordeze un repertoriu variat, specific regiunii pe care o reprezintă.

De asemenea, soliştii vocali şi instrumentali de la categoria muzică populară vor interpreta creaţii din tezaurul folcloric al regiunii pe care o reprezintă sau al regiunii natale. Sunt admise în concurs şi melodiile populare interpretate în limbile minorităţilor etnice sau lingvistice. Interpreţii acestora  concurează cu cei care cântă în limba română.

Se impune o selecţie riguroasă a repertoriului, astfel încât acesta să fie cât mai adecvat calităţilor artistice ale interpreţilor.

 1. Artiştii trebuie să se prezinte pe scenă în portul trandiţional al regiunii folclorice pe care o reprezintă. Excepţie fac participanţii la secţiunile romanţe şi satiră şi umor.
 2. Juriile vor fi formate, atât la faza pe filială, cât şi la cea finală, din trei sau cinci persoane, având în componenţă specialişti din institutele de artă, cultură şi învăţământ sau specialişti independenţi în domeniu.
 3. Clasamentul concurenţilor individuali şi ai formaţiilor muzicale, în cele două faze ale concursului, se va alcătui în raport cu următoarele criterii:
 • măiestria interpretativă
 • nivelul artistic al prezentării scenice
 • autenticitatea pieselor folclorice interpretate
 • varietatea repertoriului
 1. Contestaţiile se depun în scris, imediat după anunţarea rezultatelor, urmând a fi soluţionate de câtre membrii juriului împreună cu reprezentantul Consiliului Director al ANR.
 2. Numărul şi valoarea premiilor ce urmează a fi acordate câştigătorilor celor două faze ale concursului vor fi stabilite anual de către Consiliul Director al ANR.
 3. La Festival, se acordă anual „Trofeul Ion Blăjan”.
 4. Juriile au dreptul de a nu acorda toate premiile stabilite, atunci când valoarea artistică nu se ridică la un nivel corespunzător.
 5. Dacă la un anumit gen muzical se prezintă un singur concurent, juriul va decide, în funcţie de nota acordată, pe ce loc urmează a fi clasat.
 6. Prezentul regulament intră în vigoare începând cu ediţia din anul 2016 şi poate fi modificat prin deciziile Consiliului Director naţional al ANR.

 

EXAMEN  DE  GRAD  PRINCIPAL SPECIALITATE BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE  SI  RECUPERARE DEFICIENTI VIZUALI

 • Taxa de inscriere este de 250 lei
 • Perioada de inscriere 21.03. – 05.04.2016 ,intre orele 08,00 – 16,00, la secretariatul Liceului Tehnologic Special ,,Regina Elisabeta’’
 • Desfasurarea acestui examen va fi in perioada 08.04.-09.04.2016, la Liceul Tehnologic Special ,,Regina Elisabeta’’
 • Examenul va incepe la ora 09,30
 • proba orala
 • proba practica
 • Listele cu candidatii, in ordine alfabetica ,se vor afisa pe usile salilor de examen in ziua de 06.04.2016
 • Dosarul de inscriere va cuprinde:
 • cerere de inscriere
 • copia diplomei de absolvire a scolii de specialitate conform legii; la inscriere candidatul va prezenta pentru conformitate si diploma in original ,care nu va fi retinuta la dosar
 • adeverinta eliberata de unitatea sanitara in care este incadrat candidatul din care sa rezulte specialitatea in care este incadrat si vechimea in specialitatea in care se sustine examenul de grad principal(minimum 5 ani impliniti la data de 01.03.2016)conform cartii de munca sau REVISAL
 • in conformitate cu prevederile art. 18 alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului ,aprobata cu modificari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile si completarile ulterioare ,perioada concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau de pana la 3 ani in cazul copilului cu handicap, constituie vechime in munca si in serviciu precum si in specialitate si se are in vedere la stabilirea drepturilor ce se acorda in raport cu acestea.
 • pe coperta dosarului cu sina se vor scrie numele si prenumele candidatului cu initiala tatalui (toate numele inscrise in B.I./C.I.),numele purtat anterior ,specialitatea pentru care s-a inscris la examen

PLAN TEMATIC PENTRU SUSTINEREA EXAMENULUI DE GRAD PRINCIPAL PENTRU ASISTENTI MEDICALI SPECIALITATEA BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE SI RECUPERARE

 

 1. BALNEOFIZIOTERAPIE
 • Hidrotermoterapie
 • Baile (generale ,partiale si dupa temperatura )
 • Baia cu plante medicinale
 • Dusurile ,dus, masaj
 • Compresele
 • Impachetarile cu parafina
 • Impachetarile cu namol
 • Baile de lumina generale si partiale
 • Baile de soare si nisip
 • Sauna
 • Crioterapia
 • Electroterapia
 • Ionizarile
 • Curentii diadinamici
 • Curentii de medie fracventa
 • Ultasunetul
 • Ultrascurtele
 • Fototerapia: ultavioletele, infrarosii, LASER
 • Apele minerale si namolurile terapeutice
 1. TEHNICA MASAJULUI
 • Generalitati – definitie, insusirile si comportamentul maseurului fata de bolnav
 • Dotarea salii de masaj
 • Indicatiile si contraindicatiile masajului
 • Manevrele principale si secundare ale masajului
 • Tehnica masajului pe regiuni in functie de bolile specifice
 • Masajul regiuniii dorsale ( anatomia si tehnica de excutie )
 • Masajul regiunii cervicale ( anatomia si tehnica de excutie )
 • Masajul regiunii lomboscrate ( anatomia si tehnica de excutie )
 • Masajul toracelui anterior ( anatomia si tehnica de excutie )
 • Masajul membrului superior ( anatomia si tehnica de excutie )
 • Masajul membrului inferior ( anatomia si tehnica de excutie )
 • Masajul abdomenului ( anatomia si tehnica de excutie )
 • Masajul calotei craniene, fruntii si a fetei ( anatomia si tehnica de excutie )
 • Masajul general
 • KINETOTERAPIA

 

 • Tehnici in kinetologie ( akinetice, kinetica, dinamice, statice)
 • Metode in kinetologie ( definitie, exemplificari, metode specifice: mecanoterapia, scriptoterapia, manipulari si tractiuni vertebrale )
 • Obiectivele kinetoterapiei
 • Kinetoterapia de crestere a mobilitatii articulare (tipuri de exercitii )
 • Kinetoterapia de crestere a fortei musculare ( contractia musculara, tipuri de contractie musculara )
 • Exercitii, tehnici si metode kinetice pentru:
 • Coloana vertebrala ( spondilita anchilozanta, lombosacralgie, cifoscolioze )
 • Umar ( periartrita scapulohumerala )
 • Cot ( posttraumatic )
 • Mana ( mana rigida )
 • Sold ( coxartroza, artroplastie )
 • Genunchi ( gonartroza, posttraumatic, artroplastie )
 • Kinetoterapia in afectiuni de neuron motor central ( hemiplegie, paraplegie, boala Parkinson, scleroza multipla ) si in afectiuni de nervi periferici ( radial, median, cubital, crural, sciatic)
 1. BIOMECANICA ARTICULARA SI BILANT MUSCULAR

 

 • Articulatia ( elemente componente, tipuri de articulatii )
 • Bilant articular ( modalitati de masurare, testari articulare pentru centura scapulara, cot, centura pelvina, genunchi )
 • Bilant muscular ( conditii si tehnici de testare )
 1. TEHNICA INGRIJIRII BOLNAVULUI

 

 • Ingrijirea bolnavilor imobilizati timp indelungat la pat
 • Ingrijirea bolnavilor cu arsuri
 • Ingrijirea bolnavilor cu degeraturi
 • Ingrijirea bolnavilor electrocutati
 • Ingrijirea bolnavilor cu afectiuni ale aparatului respirator
 • Ingrijirea bolnavilor cu afectiuni cardiovasculare
 • Ingrijirea bolnavilor cu afectiuni ale aparatului digestiv
 • Ingrijirea bolnavilor cu afectiuni ale aparatului urinar
 • Ingrijirea bolnavilor cu afectiuni ale sistemului nervos
 1. REUMATOLOGIE
 • Boli reumatice cu caracter inflamator
 • Reumatism articular acut
 • Reumatism cronic inflamator ( poliatrita reumatoida, spondilita anchilozanta )
 • Reumatism cronic degenerativ ( spondiloze, artroze periferice )
 • Nevralgia cervico-brahiala, lombosciatica
 • Reumatismul abarticular ( tendinte, tenosinovite, bursite, fibromialgia )
 • NEUROLOGIE
 • Paraliziile de nervi motori periferici
 • Paraliziile de neuron motor central ( hemiplegie, paraplegie, tertaplegie )
 • MEDICINA INTERNA
 • Metodica examinarii si urmaririi bolnavilor

– Rolul asistentului medical in ingrijirea bolnavilor

–  Notiuni de semiologie generala

 • Bolile aparatului respirator

–  Inflamatiile acute si cornice ale cailor respiratorii

– Pneumoniile

– Cancerul pulmonar

– Tuberculoza pulmonara

 • Bolile aparatului cardiovascular
 • Aritmiile
 • Angina pectorala si infarctul miocardic
 • Insuficienta cardiaca
 • Boala hipertensiva
 • Bolile venelor
 • Bolile tubului digestiv
 • Gastritele si boala ulceroasa
 • Enterita cronica
 • Bolile ficatului si cailor biliare ( hepatitele cornice, ciroza hepatica, litiaza biliara
 • Bolile aparatului urinar
 • Infectii urinare
 • Litiaza urinara
 • Insuficienta renala
 • Bolile sangelui si ale organelor hematopoetice
 • Anemiile
 • Leucemiile
 • Sindromul hemoragic

BIBLIOGRAFIE

 

 • Balneofizioterapia – T. Dinculescu, Ed. Medicala, 1963
 • Recuperare medicala : Termoterapia – D. Cinteza, Ed. Vox, 2003
 • Medicina interna pentru cadre medii – C. Borundel, Ed. All, 2009
 • Tehnica ingrijirii bolnavului – C. Mozes, Ed. Medicala, editia a VII-a, 2007
 • Medicina interna ( vol. I-IV) – L. Gherasim, Ed. Medicala, 1995
 • Compediu de reumatologie – E. Popescu, Ed. Tehnica, 2002
 • Reumotologie – S. Suteanu, Ed. Medicala, 1977
 • Tratat de neurologie – C. Arseni, Ed. Medicala, 1979
 • Electroterapia – A. Radulescu, Ed. Medicala, editia a II-a, 2005
 • Manual de tehnica masajului terapeutic – Diaconu, Ed. Medicala, 2008
 • Kinetologia profilactica, terapeutica si de recuperare – T. Sbenghe, Ed. Medicala, 1987
 • Recuperarea medicala a sechelelor posttraumatice ale membrelor – T. Sbenghe, Ed. Medicala, 1981
 • Kinesiologie, stiinta miscarii – T. Sbenghe, Ed. Medicala, 2008
 • Fiziokinetoterapia si recuperarea medicala – I. Kiss, Ed. Medicala, 2002
 • Anatomia omului: aparatul locomotor – V. Papilian, vol. I, editia XII, Ed. All, 2006

Activităţi recente ale conducerii operative Asociaţiei Nevăzătorilor din România

 

Activitatea conducerii operative a ANR a stat, la început de 2016, sub semnul a trei priorităţi: obţinerea unei decizii oficiale de majorare a cuantumului indemnizaţiei de însoţitor pentru nevăzătorii cu handicap grav, ridicarea popririi asigurătorii de pe conturile organizaţiei şi adoptarea documentelor necesare accesării sumelor alocate de la bugetul de stat. De asemenea, au fost avute în vedere identificarea de oportunităţi pentru finalizarea construirii Centrului Social şi de Reabilitare, precum şi promovarea problemelor persoanelor cu deficienţă de vedere la nivelul oamenilor politici.

În fine, s-a urmărit implicarea activă a asociaţiei în viaţa civică, prin participarea la evenimente şi consultări organizate sub auspiciile instituţiilor statului şi nu numai.

În sensul celor arătate, au fost întreprinse demersuri formale şi informale, unele cu rezultate imediate.

 

 1. Intervenţii susţinute pe lângă oficiali ai Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV), în vederea soluţionării favorabile a majorării indemnizaţiei de însoţitor, precum şi pentru eliminarea diferenţelor semnificative între indemnizaţia de la D.G.A.S.P.C. şi cea primită prin Casa Naţională de Pensii Publice. Au fost contactate în acest sens, prin audienţe personale şi prin solicitări oficiale, Direcţia Juridică, Direcţia de Politici Publice, Direcţia de Politici Salariale, Autoritatea Naţională pentru Plăţi şi Inspecţii Sociale, precum şi Autoritatea Naţională pentru Persoane cu Dizabilităţi (ANPD), structuri implicate direct în actul decizional. După îndelungi consultări şi tergiversări, am obţinut organizarea, la finele lunii ianuarie, a unei întâlniri de lucru pe tema indemnizaţiilor, cu participarea tuturor părţilor implicate; la această întâlnire s-a decis adoptarea unei decizii de majorare cu 25% a indemnizaţiei de însoţitor pentru nevăzătorii cu handicap grav, începând cu data de 1 decembrie 2015; plata se va face retroactiv.
 1. În vederea ridicării popririi asigurătorii de pe conturile asociaţiei, au fost iniţiate, prin intermediul avocaţilor special angajaţi, demersuri pe lângă forurile de resort şi a fost declanşată o acţiune în instanţă. Ca urmare, în ziua de 12 ianuarie, a avut loc o întâlnire de mediere la Ministerul Fondurilor Europene, cu participarea reprezentanţilor Autorităţii de Management. Discuţiile s-au soldat cu emiterea de către Ministerul Fondurilor Europene a unei recomandări scrise de ridicare a popririi asigurătorii de pe conturi, sub condiţia instituirii unui sechestru asigurătoriu pe bunuri aflate în proprietatea asociaţiei. În consecinţă, au fost întocmite actele necesare, iar ANAF a trimis reprezentanţi la sediul asociaţiei, în ziua de 3 februarie, pentru a trece la aplicarea măsurilor; acestea vor deveni operaţionale, cel mai probabil, până la finele lunii curente. Conturile vor fi astfel deblocate, iar apartamentul şi autoturismele pe care asociaţia noastră le deţine vor trece sub sechestru asigurător până la elucidarea litigiului.
 1. Pentru ca organizaţia noastră să poată primi, conform legii, sumele alocate de la bugetul de stat era necesară adoptarea, la nivelul Ministerului Muncii, a două acte normative: un ordin pentru aprobarea Proiectului programelor asociaţiei pe anul 2016 şi un altul de reglementare a modului în care se acordă sumele. Primul trebuia semnat până la 31 ianuarie, altminteri angajaţii implicaţi în activităţile specifice cu caracter permanent (studioul de înregistrări, tipografia braille şi redacţia) pierdeau salariile pe prima lună a anului; pentru evitarea acestei situaţii foarte grave, am intervenit în mod ferm şi insistent pe lângă conducerea ANPD şi la responsabilii din cadrul ministerului, obţinând în cele din urmă, în chiar ultima zi lucrătoare a lunii ianuarie, 29, aprobarea documentului. De asemenea, cel de-al doilea ordin, pentru care am  insistat pe toate căile, a fost publicat în Monitorul Oficial pe data de 8 februarie, sub numărul 138.
 1. În dorinţa de a aduce la cunoştinţa liderilor politici situaţia în care se află persoanele cu deficienţă vizuală din România, dificultăţile pe care le întâmpină şi potenţialul de care dispun, dar şi în încercarea de a obţine sprijin pentru finalizarea construirii Centrului Social şi de Reabilitare, am solicitat audienţe tuturor grupurilor parlamentare, ceea ce a condus la o serie de întâlniri, în opinia noastră foarte importante.

– 1 februarie: Alianţa Liberal-Democrată – întrevedere cu domnul deputat Mircea Irimie.

– 9 februarie: Partidul Naţional Liberal – întrevedere cu domnul deputat Horia Cristian.

– 9 februarie: Uniunea Democrată a Maghiarilor din România – întrevedere cu domnul deputat Kelemen Hunor şi cu doamna senator Rozalia Biro.

În aceeaşi ordine de idei, preşedintele ANR, Tudorel Tupiluşi, a reuşit să obţină, pe data de 24 ianuarie, o întrevedere cu doamna Alina Gorghiu, co-preşedinte al Partidului Naţional Liberal, în timpul unei vizite pe care conducerea formaţiunii o făcea la Botoşani.

 1. În privinţa reprezentării ANR la evenimentele ce vizează persoanele cu dizabilităţi, se impun menţionate două participări:

– Pe 21 ianuarie, la întâlnirea de lucru lunară organizată începând cu acest an de către ANPD, pe teme de stringentă actualitate în domeniu.

– Pe 3 februarie, la întâlnirea organizată de Comisia de Afaceri Europene din Senatul României, care a avut ca obiectiv analizarea efectelor posibile ale Propunerii de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de apropiere a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce priveşte cerinţele de accesibilitate aplicabile produselor şi serviciilor. Cu acest prilej, au fost purtate discuţii informale cu doamna Anca Boagiu şi cu domnul Ilie Năstase.

Tot în sfera activităţilor curente, se impune menţionat faptul că, în perioada 25-27 ianuarie a.c., la sediul asociaţiei a fost prezentă o echipă de control din cadrul Ministerului Muncii, care a  verificat execuţia bugetară pe anii 2014 şi 2015. Asemenea controale se efectuează o data la doi ani, cu scopul de a verifica activitatea contabilă a asociaţiei, reprezentând o procedură de rutină. Merită remarcat că nici în anii precedenţi şi nici acum nu au fost înregistrate abateri de la normele legislative privind cheltuirea banului public, după cum reiese din procesele verbale întocmite.

De altfel, de îndată ce raportul comisiei de control va fi aprobat la nivelul ministerului şi transmis asociaţiei noastre, îl vom face public.

SCUTIRE ROVINIETĂ

ART. 28

(1) Persoanele cu handicap, precum şi însoţitorii sau, după caz, asistenţii personali ai acestora, deţinători de autoturisme, beneficiază de scutire de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale, prevăzut în <LLNK 12002    15130 301   0 32>Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12002   424 10 201   0 18>Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Scutirea prevăzută la alin. (1) se aplică pentru un singur autoturism deţinut de fiecare din persoanele îndreptăţite potrivit prevederilor alin. (1).

———-

Art. 28 a fost modificat de pct. 2 al <LLNK 12015   193 10 202   0 44>art. unic din LEGEA nr. 193 din 7 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 13 iulie 2015.

┌───────── Norma de aplicare ──────────

NORMA          (A)       14/03/2007

ART. 15

(1) În vederea obţinerii rovinietei, persoanele care se încadrează în prevederile art. 28 din lege vor depune fie la primăriile din localitatea de domiciliu sau reşedinţă, fie la direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, o cerere însoţită de următoarele documente în copie: documentul care atestă încadrarea în grad de handicap, actul de identitate, certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a autovehiculului.

(2) Primăriile vor centraliza lunar solicitările primite în acest sens şi le vor trimite până în data de 10 a lunii următoare direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

(3) Direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, vor centraliza lunar solicitările în acest sens şi le vor trimite până în data de 20 a lunii următoare Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., împreună cu cererea de acordare a rovinietelor.

(4) Temeiul cererii prevăzute la alin. (3) îl constituie convenţiile tripartite care se încheie anual între direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A.

(5) Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. va elibera rovinietele solicitate către direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, până în ultima zi lucrătoare a acelei luni.

EXTRAS DIN CODUL FISCAL 2016, PREVEDERI PENTRU DIZABILITATE

ART. 60

Scutiri

Sunt scutiţi de la plata impozitului pe venit următorii contribuabili:

 1. persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, pentru veniturile realizate din:
 2. a) activităţi independente, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere;
 3. b) salarii şi asimilate salariilor, prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3);
 4. c) pensii;
 5. d) activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, altele decât cele prevăzute la art. 105, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică;

Norma de aplicare

 1. În înţelesul art. 60 pct. 1 lit. a)-d) din Codul fiscal, scutirea de la plata impozitului pe venit se aplică pentru veniturile realizate începând cu data încadrării contribuabilului în gradul de handicap grav sau accentuat, conform documentelor justificative. Pentru a beneficia de prevederile art. 60 pct. 1 din Codul fiscal contribuabilii au obligaţia de a depune, după caz, la organul fiscal competent sau la angajatorul/plătitorul de venituri documentele care atestă încadrarea în gradul de handicap grav sau accentuat. Documentele vor fi prezentate în original şi în copie, organul fiscal competent, angajatorul/plătitorul de venituri păstrând copia după ce verifică conformitatea cu originalul.

ART. 62

Venituri neimpozabile

În înţelesul impozitului pe venit, următoarele venituri nu sunt impozabile:

 1. a) ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială, primite de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale şi din alte fonduri publice sau colectate public, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum şi cele de aceeaşi natură primite de la organizaţii neguvernamentale, potrivit statutelor proprii, sau de la alte persoane;

Norma de aplicare

 1. (1) În categoria veniturilor neimpozabile prevăzute la art. 62 lit. a) din Codul fiscal se cuprind veniturile obţinute de persoanele fizice, potrivit legii, cum sunt:

…….

 1. c) indemnizaţia lunară primită de persoanele cu handicap grav şi accentuat, potrivit legii;
 2. d) indemnizaţia lunară, respectiv indemnizaţia de însoţitor prevăzute la art. 43, respectiv la4 58 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

……

 1. h) ajutorul social acordat potrivit legii;

…….

 1. dd) drepturi reprezentând transportul gratuit urban şi interurban, acordate, potrivit legii, pentru adulţii cu handicap accentuat sau grav şi pentru asistenţii personali, asistenţii personali profesionişti şi însoţitorii acestora, precum şi pentru asistenţii personali şi însoţitorii copiilor cu handicap grav sau accentuat

 

……

 1. v) veniturile reprezentând avantaje în bani şi/sau în natură, stabilite potrivit legii, primite de persoanele cu handicap, veteranii de război, invalizii, orfanii şi văduvele de război, accidentaţii de război în afara serviciului ordonat, persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, cele deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, persoanele care au efectuat stagiul militar în detaşamentele de muncă din cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 şi soţiile celor decedaţi, urmaşii eroilor-martiri, răniţii şi luptătorii pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987, precum şi persoanele persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice;

Norma de aplicare

(8) Veniturile reprezentând avantaje în bani şi/sau în natură prevăzute la art. 62 lit. v) din Codul fiscal, sunt acordate prin legi speciale şi cuprind, printre altele:

 1. e) contravaloarea transportului gratuit urban şi interurban, acordate, potrivit legii, pentru adulţii cu handicap accentuat sau grav, pentru asistenţii personali, asistenţii personali profesionişti şi însoţitorii acestora, precum şi pentru asistenţii personali şi însoţitorii copiilor cu handicap grav sau accentuat, asistenţă medicală gratuită în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele fizice prevăzute la art. 62 lit. v) din Codul fiscal datorează impozit pe venit pentru categoriile de venituri prevăzute la art. 61 din Codul fiscal.

ART. 77

Deducere personală

(3) Persoana în întreţinere poate fi soţia/soţul, copiii sau alţi membri de familie, rudele contribuabilului sau ale soţului/soţiei acestuia până la gradul al doilea inclusiv, ale cărei venituri, impozabile şi neimpozabile, nu depăşesc 300 lei lunar, cu excepţia veniturilor prevăzute la art. 62 lit. o), w) şi x) şi/sau a pensiilor de urmaş cuvenite conform legii, precum şi a prestaţiilor sociale acordate potrivit art. 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

CAP. XI

Venitul net anual impozabil

ART. 121

Stabilirea plăţilor anticipate de impozit

(2) Nu se datorează plăţi anticipate în cazul contribuabililor, persoane fizice cu handicap grav sau accentuat care realizează venituri din activităţi independente, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, prevăzute la cap. II – Venituri din activităţi independente şi cap. VII – Venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, scutite de impozit pe venit.

ART. 154

Categorii de persoane fizice exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate

(1) Următoarele categorii de persoane fizice sunt exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate:

 1. e) persoanele cu handicap, pentru veniturile obţinute în baza Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Norma de aplicare

 1. (1) Persoanele prevăzute la art. 154 alin. (1) lit. d) şi e) din Codul fiscal sunt exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate numai pentru drepturile acordate de actele normative în baza cărora sunt încadrate în categoriile respective de persoane. Pentru veniturile realizate, altele decât cele exceptate, se datorează contribuţie.

 

ART. 160

Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice cu venituri din pensii şi de cele care primesc indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale

(1) Pentru persoanele fizice cu venituri din pensii baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate o reprezintă numai partea de venit care depăşeşte valoarea unui punct de pensie, stabilit pentru anul fiscal respectiv.

 

CAP. II

Impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri

ART. 456

Scutiri

(1) Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru:

 1. t) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate;
 2. w) clădirile deţinute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserţie.

Norma de aplicare

 1. (1) În aplicarea art. 456 alin. (1) din Codul fiscal, scutirea de la plata impozitului pe clădiri se acordă pe baza documentelor doveditoare, valabile la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior, care atestă situaţia respectivă, cu excepţia contribuabililor care sunt deja cuprinşi în baza de date a unităţii administrativ-teritoriale.

(2) În înţelesul art. 456 alin. (1) lit. t) din Codul fiscal, scutirea de impozit/taxa pe clădiri se acordă începând cu data de 1 ianuarie a anului următor depunerii documentelor doveditoare, proporţional cu numărul de luni menţionate în certificat.

(2) Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe clădiri datorate pentru următoarele clădiri:

 1. c) clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
 2. d) clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ;

(3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilită conform alin. (2), se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative.

Norma de aplicare

 1. (1) Pentru aplicarea prevederilor art. 456 alin. (2) din Codul fiscal, consiliile locale pot adopta hotărâri privind scutirea sau reducerea impozitului pe clădiri şi a taxei pe clădiri pe bază de criterii şi proceduri proprii. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie este îndeplinită de consiliile locale ale sectoarelor, pe baza unei proceduri-cadru aprobate de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti.

ART. 464

Scutiri

(1) Nu se datorează impozit/taxă pe teren pentru:

 1. t) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate;

Norma de aplicare

 1. În aplicarea prevederilor art. 464 alin. (1) lit. t) din Codul fiscal, scutirea de impozit/taxa pe teren se acordă începând cu data de 1 ianuarie a anului următor depunerii documentelor doveditoare, proporţional cu numărul de luni menţionate în certificat.
 1. x) terenurile deţinute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserţie;

(2) Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe teren datorate pentru:

 1. d) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
 2. e) terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ;
 3. f) terenurile aparţinând asociaţiilor şi fundaţiilor folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ;

(3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilită conform alin. (2), se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative.

Norma de aplicare

 1. (1) Pentru aplicarea prevederilor art. 464 alin. (2) din Codul fiscal, consiliile locale pot adopta hotărâri privind scutirea sau reducerea impozitului pe teren şi a taxei pe teren pe bază de criterii şi proceduri proprii. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie este îndeplinită de consiliile locale ale sectoarelor, pe baza unei proceduri-cadru aprobate de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti.

ART. 469

Scutiri

(1) Nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru:

 1. b) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate, aflate în proprietatea sau coproprietatea reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

Norma de aplicare

 1. În aplicarea art. 469 alin. (1) şi (2) din Codul fiscal, scutirea sau reducerea de la plata impozitului pe mijloacele de transport se acordă pe baza documentelor doveditoare, valabile la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior, care atestă situaţia respectivă, cu excepţia contribuabililor care sunt deja cuprinşi în baza de date a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
 2. În aplicarea prevederilor art. 469 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, impozitul pe mijlocul de transport nu se datorează începând cu data de 1 ianuarie a anului următor depunerii documentelor doveditoare, proporţional cu numărul de luni menţionate în certificat.
 1. m) mijloacele de transport ale organizaţiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii;

CAP. V

Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor

ART. 476

Scutiri

(1) Sunt scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor următoarele:

 1. j) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o organizaţie care are ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii;

Norma de aplicare

 1. (1) Scutirile sau reducerile de taxe prevăzute la art. 476 alin. (2) din Codul fiscal pot fi acordate prin hotărâri ale consiliilor locale, adoptate în cursul anului pe baza criteriilor şi procedurilor stabilite de către acestea. La nivelul municipiului Bucureşti, scutirile sau reducerile de taxe se adoptă prin hotărâri ale consiliilor locale ale sectoarelor, pe baza unei proceduri-cadru aprobate prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

CAP. VIII

Taxe speciale

ART. 485

Scutiri

(1) Autorităţile deliberative pot acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor speciale instituite conform art. 484, pentru următoarele persoane fizice sau juridice:

 1. e) organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii;
 2. f) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate şi reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate.

ART. 484

    Taxe speciale

    (1) Pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice, precum şi pentru promovarea turistică a localităţii, consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot adopta taxe speciale.

    (2) Domeniile în care consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum şi cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

    (3) Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile oferite de instituţia sau serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare al acestora, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, să efectueze prestaţii ce intră în sfera de activitate a acestui tip de serviciu.

CAP. IX

Alte taxe locale

ART. 487

Scutiri

Autorităţile deliberative pot acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor instituite conform art. 486 următoarelor persoane fizice sau juridice:

 1. e) organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii.

ART. 486

    Alte taxe locale

    (1) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau consiliile judeţene, după caz, pot institui taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectură şi arheologice şi altele asemenea.

    (2) Consiliile locale pot institui taxe pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală, pe raza localităţii unde acestea sunt utilizate, precum şi taxe pentru activităţile cu impact asupra mediului înconjurător.

    (3) Taxele prevăzute la alin. (1) şi (2) se calculează şi se plătesc în conformitate cu procedurile aprobate de autorităţile deliberative interesate.

    (4) Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă este în cuantum de 500 lei şi poate fi majorată prin hotărâre a consiliului local, fără ca majorarea să poată depăşi 50% din această valoare. Taxa se face venit la bugetul local.

    (5) Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale, consiliul local stabileşte o taxă de până la 32 lei, inclusiv.

    (6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, pot institui taxa pentru reabilitare termică a blocurilor de locuinţe şi locuinţelor unifamiliale, pentru care s-au alocat sume aferente cotei de contribuţie a proprietarilor, în condiţiile <Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

PREVEDERI  FISCALE PENTRU PERSOANE FIZICE

Impozitul pe venit

 1. Articolul 60 prevede scutirea de la plata impozitului pe venit pentru persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, pentru veniturile realizate din:
 2. a) activităţi independente, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere;
 3. b) salarii şi asimilate salariilor, prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3);
 4. c) pensii;
 5. d) activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, altele decât cele prevăzute la art. 105, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică;
 1. Sunt considerate venituri neimpozabile, potrivit articolului 62:
 1. a) ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială, primite de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale şi din alte fonduri publice sau colectate public, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum şi cele de aceeaşi natură primite de la organizaţii neguvernamentale, potrivit statutelor proprii, sau de la alte persoane;
 2.  v) veniturile reprezentând avantaje în bani şi/sau în natură, stabilite potrivit legii, primite de persoanele cu handicap ……

 

 1. Beneficiază de deducere personală, conform articolului 77, persoanele care au în întreținere soţia/soţul, copiii sau alţi membri de familie, rudele contribuabilului sau ale soţului/soţiei acestuia până la gradul al doilea inclusiv, ale cărei venituri, impozabile şi neimpozabile, nu depăşesc 300 lei lunar, cu excepţia veniturilor prevăzute la art. 62 lit. o), w) şi x) şi/sau a pensiilor de urmaş cuvenite conform legii, precum şi a prestaţiilor sociale acordate potrivit  art. 58 din Legea nr. 448/2006.
 2. Nu se datorează plăți anticipate pentru impozitul pe venitul din activităţi independente, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, prevăzute la cap. II – Venituri din activităţi independente şi cap. VII – Venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, scutite de impozit pe venit, potrivit articolului 121.

Contribuția de asigurări sociale de sănătate

 1. Doar pentru venituri realizate în baza Legii 448/2006 (adică prestațiile sociale), persoanele cu handicap sunt scutite de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.
 2. Contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru venituri din pensii va fi reținută doar pentru partea din pensie care depășește valoarea punctului de pensie care in 2016 este de 871,7 lei. Vezi articolul 160.

Impozitul/ taxa pe clădiri

 1. Potrivit articolului 456 alineat (1) litera t – Persoanele cu handicap grav sau accentuat şi persoanele încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate nu datoreză impozit/taxă pentru clădirea aflată în proprietate sau co-proprietate folosită ca domiciliu.

Impozitul/ taxa pe teren

 1. Articolul 464 alineat 1, litera t prevede că persoanele cu handicap grav sau accentuat şi persoanele încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate nu datoreză impozit/taxă pentru terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau co-proprietatea acestora.

Impozitul pe mijloacele de transport

 1. La articolul 469 alineat 1, litera b, legiuitorul prevede că persoanele cu handicap grav sau accentuat şi persoanele încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate nu datoreză impozit pentru mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului.

Pentru scutiri de alte taxe speciale și locale, consultați extrasul din Codul Fiscal 2016, atașat.

PREVEDERI FISCALE PENTRU PERSOANE JURIDICE

Impozitul/taxa pe clădiri

 1. Nu se datorează impozit pentru clădirile deținute sau utilizate de către întrepriderile sociale de inserție, potrivi t articolului 456, alineat 1, litera w).
 2.  Conform articolului 456 alineat 2, literele c și d, Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe clădiri datorate pentru următoarele clădiri:
 1. c) clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
 2. d) clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ;

Impozitul/taxa pe teren

 1. Nu se datorează impozit pentru terenurile deținute sau utilizate de către întrepriderile sociale de inserție, potrivi t articolului 464, alineat 1, litera   x).
 2.  Conform articolului 464 alineat 2, literele d, e și f, Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe teren datorate pentru:
 1. d) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
 2. e) terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ;
 3. f) terenurile aparţinând asociaţiilor şi fundaţiilor folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ;

Impozitul pe mijloacele de transport

La articolul 469 alineat 1, litera m, legiuitorul prevede că nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport ale organizaţiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii;

Întâlnire de lucru cu reprezentanți ai Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

Prin prezenta, vă aducem la cunoştinţă că, în ziua de 30 septembrie 2015, preşedintele şi prim-vicepreşedintele asociaţiei au avut o întâlnire de lucru la Ministerul Muncii. La întrevedere au participat Daniela Moroşanu (Secretar General Adjunct în cadrul Ministerului) şi Mihaela Ungureanu (preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Persoane cu Dizabilităţi – ANPD).

Discuţia s-a concentrat pe următoarele 11 puncte, pe care le-am supus atenţiei oficialităţilor:

 1. Creşterea indemnizaţiei lunare pentru handicapul grav la 80% din valoarea pensiei medii şi a indemnizaţiei lunare pentru handicapul accentuat la 50% din valoarea pensiei medii.
 2. Egalizarea indemnizaţiilor de însoţitor acordate pe criteriu de handicap şi de invaliditate şi de invaliditate de război, indemnizaţii care actualmente au valori diferite şi se raportează la indicatori de referinţă diferiţi. Astfel, un nevăzător cu handicap grav primeşte în momentul de faţă o indemnizaţie lunară de 777 lei dacă se are în vedere criteriul handicapului, de 664 lei dacă are pensie de invaliditate şi de 324 lei dacă este invalid de război. Aşadar, aceeaşi situaţie de handicap, cu dreptul aferent la însoţitor, este tratată în trei moduri diferite, ceea ce este inechitabil şi discriminator.
 3. Modificarea Ordinului nr. 399/2013 şi actualizarea procedurii de acordare a sumelor de la buget pentru organizaţiile non-guvernamentale prevăzute în legea 448/2006, ţinând cont atât de evoluţiile legislative referitoare la valoarea salariul minim pe economie, cât şi de experienţa ultimilor ani.
 4. Rezolvarea de urgenţă a aplicării neunitare de către transportatori a legislaţiei privind dreptul persoanelor cu deficienţă vizuală de a folosi bilete de călătorie gratuite. În această ordine de idei, biletele auto trebuie să fie decontate, conform legii 448/2006, pe întreg teritoriul ţării, indiferent de judeţul în care sunt eliberate. De asemena, se impune introducerea în caietul de sarcini pentru acordarea licenţei de transportator a obligativităţii acceptării biletelor speciale de călătorie.
 5. Adoptarea la nivel naţional a unui protocol prin care asociaţia noastră, ca structură de utilitate publică şi beneficiară a unor sume de la Bugetul de stat, să întocmească dosarele de handicap ale persoanelor cu deficienţă vizuală, predându-le apoi Direcţiilor judeţene de asistenţă socială şi să distribuie biletele gratuite de călătorie la care aceste persoane au dreptul, practici care au funcţionat ireproşabil până în anul 2004. Solicităm aceasta întrucât în anul 2004, când am predat dosarele, erau în plată 55.000 de persoane cu deficienţă vizuală, iar la începutul anului 2015, deci după numai 10 ani, statistica număra peste 100.000 de persoane cu deficienţă vizuală, ceea ce înseamnă o dublare inexplicabilă a numărului persoanelor care beneficiază de indemnizaţii din cauza problemelor de vedere.
 6. Subvenţionarea (totală sau parţială), conform legii şi normelor europene în vigoare, a achiziţionării de către nevăzători de dispozitive asistive, necesare în procesul educaţional, în desfăşurarea activităţii profesionale şi în viaţa curentă.
 7. Protejarea, prin măsuri specifice, a meseriilor pe care le practică în prezent deficienţii de vedere şi crearea unui for specializat care să identifice noi meserii şi operaţiuni accesibile acestei categorii de persoane.
 8. Dezvoltarea, în parteneriat cu organizaţia noastră, de proiecte şi programe privind profesionalizarea şi reconversia profesională a nevăzătorilor, ţinând cont de realităţile existente pe piaţa muncii şi de noile soluţii tehnologice pe care le pot utiliza deficienţii de vedere.
 9. Iniţierea, în colaborare permanentă cu organizaţiile reprezentative ale persoanelor cu handicap, a procesului de modificare a legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, astfel încât aceasta să respecte prevederile Convenţiei ONU privind persoanele cu dizabilităţi, document semnat de România şi ratificat de Parlament în anul 2010.
 10. Sprijinirea asociaţiei noastre în finalizarea construirii primului Centru de reabilitare din România, structură destinată persoanelor care îşi pierd vederea la vârstă adultă, din cauza unor accidente sau boli. Din păcate, ţara noastră este singurul stat din Uniunea Europeană în care nu există un asemenea centru, indispensabil reintegrării soci-profesionale şi cultural- educaţionale a nevăzătorilor tardivi.
 11. Consultarea asociaţiei noastre în orice situaţie în care se înaintează propuneri legislative ce vizează nevăzătorii, în conformitate cu principiul european „Nimic despre noi fără noi”.

Deşi întâlnirea, care a durat mai bine de o oră, a avut mai degrabă un caracter informativ, în sensul că am prezentat priorităţile organizaţiei noastre, s-au desprins totuşi o serie de concluzii:

 1. În viziunea Ministerului, indemnizaţia de handicap nu ar trebui considerată venit, întrucât rolul ei este unul strict asistiv, compensator. În locul majorării acestei indemnizaţii, se preconizează acordarea unei sume echivalente cu pensia minimă garantată. Nu este clar însă nici dacă această soluţie va fi până la urmă propusă spre adoptare, nici dacă ea îi vizează pe toţi deficienţii de vedere sau doar pe cei care nu au nici un venit.
 2. Cea mai la îndemână soluţie pentru a evita un dezavantaj financiar este, în momentul de faţă, trecerea indemnizaţiei de la pensia de boală la cea de handicap. Totuşi, problema a fost luată în considerare şi, cel mai probabil, va fi rezolvată în a doua jumătate a anului viitor.
 3. Modificarea Ordinului 399, privind sumele acordate de la Bugetul de Stat, se va realiza în viitorul apropiat, în contextul în care a fost solicitată şi de alte organizaţii ale persoanelor cu handicap. Ea se impune în condiţiile în care, după cum se ştie, salariul minim a crescut. Am solicitat, cu acest prilej, ca în noul ordin să se decaleze termenul până la care sunt virate lunar subvenţiile, de la 27 la 20.
 4. Situaţia decontării biletelor speciale de transport se afla deja între priorităţile Ministerului. Se are în vedere adoptarea unui formular unic de bilet de transport – CFR, auto şi fluvial -, astfel încât decontarea să se poată realiza pe întreg teritoriul ţării, indiferent de judeţul emitent. De asemenea, a fost reţinută şi agreată solicitarea noastră ca licenţa de transportator auto să fie condiţionată de încheierea unui contract cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială. Cel putin pentru moment, nu se pune problema înlocuirii biletelor speciale cu sume de bani sau cu carduri.
 5. Din păcate, sugestia noastră privind încheierea unui protocol la nivel național a fost respinsă în mod categoric.
 6. Subvenţionarea achiziţionării de către deficienţii de vedere a dispozitivelor asistive a fost inclusă în Strategia naţională deja elaborată de Minister pentru perioada 2015-2020, precum şi în Planul operaţional de acţiune pentru punerea în aplicare a acesteia, document ce va fi adoptat în scurtă vreme.
 7. Protejarea meseriilor nu este conformă nici cu legislaţia naţională actuală, nici cu recomandările şi practicile europene. În schimb, dată fiind gravitatea şi actualitatea problematicii, se are în vedere constituirea unui for specializat, pentru identificarea de soluţii de profesionalizare adaptate tipului şi formei de handicap. De asemenea, se intenţionează înfiinţarea unui cont în care să se colecteze toate sumele provenite de la agenţii economici şi unităţile bugetare care nu angajează persoane cu handicap şi sunt obligate, prin efectul legii, să vireze sumele aferente Bugetului de Stat. Până în prezent, aceste sume erau încasate de ministerul de finanţe, pierzându-se astfel scopul pentru care au fost colectate.
 8. Ministerul Muncii nu poate fi partener cu organizaţiile nonguvernamentale în proiecte cu finanţare europeană. Însă, după cum prevede Strategia naţională, asemenea programe urmează a fi realizate.
 9. Cel puțin deocamdată, nu se pune problema modificării Legii 448/2006. Consultările în acest sens vor fi demarate până în toamna anului viitor, iar organizaţiile reprezentative ale persoanelor cu handicap vor fi implicate în mod direct.
 10. Ministerul nu poate aloca fonduri, întrucât în curând va exista posibilitatea finanţării unor asemenea proiecte din fonduri europene, în parteneriat cu DGASPC-urile, în cazul nostru cu Direcţia sectorului 2. Avem promisiunea că vom fi consiliați în identificarea liniilor de finanţare potrivite, astfel încât proiectul nostru de finalizare a Centrului de reabilitare, să fie eligibil.
 11. Conducerea Ministerului şi-a exprimat deplina disponibilitate de a colabora cu organizaţia noastră în orice măsură legislativă care vizează persoanele cu deficienţă de vedere.

De asemenea, am depus spre soluţionare cât mai urgentă documentele transmise de preşedintele filialei Vaslui, Mihăiţă Olaru, privitoare la acreditarea ca furnizor de servicii sociale.

În altă ordine de idei, am fost informaţi că România este parte a unui proiect-pilot, la care au aderat statele dezvoltate din Comunitatea Europeană, pentru introducerea unui card unic la nivel european destinat persoanelor cu dizabilităţi („Card European al Dizabilității”). Acest instrument va fi recunoscut pe întregul continent şi va putea fi folosit pentru intrarea la muzee sau la alte obiective turistice, insituții de cultură, parcări și după caz la transportul în comun. Cardurile vor fi cel mai probabil gata în primăvara anului viitor, iar asociaţia noastră a fost invitată să colaboreze cu autorităţile, prin întocmirea şi centralizarea documentelor pe care nevăzătorii interesaţi trebuie să le prezinte şi prin depunerea lor la DGASPC-uri.

Dincolo de răspunsurile concrete pe care le-am primit, considerăm că atmosfera întâlnirii a fost una pozitivă, ceea ce ne îngăduie să sperăm într-o conlucrare eficientă cu responsabilii din Minister, astfel încât  să putem soluţiona în cât mai mare măsură problemele deficienţilor de vedere.

Preşedinte,                                                              Prim – vicepreședinte,

Tudorel Tupiluşi                                                          Mihai Dima

INITIERE UTILIZARE CALCULATOR PENTRU NEVAZATORI CU AJUTORUL A 4 TASTE

BatPro este o aplicatie informatica pentru nevazatori, conceputa intr-un mod simplu, astfel incat chiar si un utilizator care nu a folosit niciodata calculatorul sa poata profita de beneficiile acestuia.

BatPro isi propune sa simplifice foarte mult complexitatea intercatiunii cu calculatorul; folosind doar patru taste sus,jos,stanga si dreapta, utilizatorul parcurge un meniu din care va putea alege diverse aplicatii.

Ce va putea face un nevazator cu calculatorul folosind doar patru taste ? Destul de multe : va avea acces la o colectie de mii de carti audio, va putea citi stirile de pe website-urile mai multor ziare, va putea afla informatii meteorologice, horoscop sau rezultate sportive, va putea accesa sute de posturi de radio care sunt disponibile pe internet etc.

Apoi cu ajutorul unui program interactiv dezvoltat special pentru nevazatori, va putea invata tastele si utilizarea tastaturii.

Proiect realizat de ANR cu sprijinul Lions Club Arad.

Datorită numeroaselor nemulțumiri din teritoriu cu privire la diferența neechitabilă, în prezent de 113 lei, dintre cuantumurile indemnizațiilor de însoțitor primite prin Casele de Pensii și cele primite prin DGASPC-uri, dorim să vă aducem la cunoștință cadrul legal prin care puteți beneficia de cuantumul mai mare în baza unei cereri adresate DGASPC-ului județean:

Persoanele care au calitatea de pensionar de invaliditate gradul I, inclusiv după trecerea la pensie pentru limită de vârstă și primesc indemnizaţia pentru însoţitor prevăzută la art. 77 din Legea nr. 263/2010 prin Casa Națională de Pensii Publice, calculată la 80% din valoare punctului de pensie (în prezent de 664 lei), pot opta pentru primirea indemnizației de însoțitor prevăzută la art. 43  și art. 58 alin. (3) din Legea nr. 448/2006, prin DGASPC-uri, echivalentă cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii (în prezent de 777 lei).

Potrivit art. 6 din Procedura de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 448/2006, coroborate cu cele ale art. 77 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice aprobată prin Ordinului Ministerului Muncii nr. 2.272 din 2013 „schimbarea ulterioară a opțiunii, …, inclusiv după data trecerii la pensie pentru limita de vârstă, se exprima prin cerere adresată casei teritoriale/sectoriale de pensii sau, dupa caz,DGASPC, în funcție de drepturile pentru care optează persoana. În această situație suspendarea plății drepturilor incompatibile se face începând cu luna urmatoare celei în care a fost înregistrată cererea la una din cele doua instituții, în scopul de a evita cumulul celor doua tipuri de drepturi.”

Nu este necesar emiterea unui nou Certificat de încadrare în handicap.

Pentru modelul de Cerere (Anexa 1 la Procedură), care se completează în 2 exemplare si se depune la DGASPCE-ul judetean

În temeiul art. 4 alin. (2) lit.b), art. 6 alin. (2) lit. e), art. 11 alin. (1) și art. 12 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 60 alin. (8) lit. f) și ale art. 63 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare,

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE ŞI
REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII
emite prezenta
DECIZIE
privind stabilirea unor măsuri adresate utilizatorilor finali cu dizabilități
CAPITOLUL I
Dispoziții generale
Art.1. – Prezenta decizie reglementează modalitățile de asigurare a accesului și a posibilității utilizatorilor finali cu dizabilități de a beneficia de servicii de comunicații electronice destinate publicului adaptate nevoilor lor și în condiții echivalente celor de care beneficiază ceilalți utilizatori finali, stabilind, totodată, măsuri menite să încurajeze punerea la dispoziția acestora a unor echipamente terminale de comunicații electronice care oferă servicii și funcții adaptate nevoilor lor specifice, precum și posibilitatea de a alege furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului și serviciile oferite de aceștia în
condiții echivalente cu cele disponibile pentru majoritatea utilizatorilor finali.
Art.2. – (1) Orice utilizator final cu dizabilități are dreptul de a beneficia de servicii de comunicații electronice destinate publicului cel puțin în condițiile stabilite de prezenta decizie.
(2) Serviciile care fac obiectul prezentei decizii sunt:

a) accesul la serviciile de telefonie destinate publicului la punct fix, precum și accesul și conectarea la rețelele publice de telefonie la punct fix;
b) accesul la serviciile de telefonie destinate publicului la puncte mobile, precum și accesul și conectarea la rețelele publice de telefonie la puncte mobile;
c) servicii de acces la internet, cu excepția celor furnizate prin intermediul hotspoturilor publice.
(3) Prevederile prezentei decizii nu se aplică serviciilor de comunicații electronice destinate publicului furnizate prin intermediul rețelelor publice cu acces prin satelit.
(4) Furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului care asignează numere de telefon abonaților, precum și furnizorii de servicii de acces la internet destinate publicului au obligația implementării măsurilor prevăzute prin prezenta decizie, cu excepția celor care furnizează servicii de comunicații electronice destinate exclusiv persoanelor juridice.
Art.3. – (1) În înțelesul prezentei decizii, următorii termeni se definesc astfel:
a) echipament terminal specific de comunicații electronice – un produs sau o parte componentă relevantă din acesta, care permite comunicația, este conectat direct ori indirect, prin orice mijloace, la interfețele rețelelor publice de comunicații electronice și poate fi folosit pentru facilitarea accesului utilizatorilor finali cu dizabilități la rețelele publice de comunicații electronice, respectiv la serviciile de comunicații electronice destinate publicului;
b) punct de lucru – orice sediu principal sau secundar al furnizorului de servicii de comunicații electronice destinate publicului sau al partenerilor autorizați ai acestuia accesibil publicului în scopul vânzării produselor și serviciilor de comunicații electronice pe bază de abonament.
(2) În cuprinsul prezentei decizii sunt, de asemenea, aplicabile definițiile relevante prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și la art. 2 alin. (1) și art. 5 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Art.4. – (1) Prevederile prezentei decizii nu aduc atingere obligațiilor ce pot fi impuse de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) în sarcina furnizorilor de rețele sau de servicii de comunicații electronice desemnați ca având putere semnificativă pe piață, în conformitate cu legislația specială din domeniul comunicațiilor electronice.
(2) Obligațiile impuse furnizorilor în conformitate cu prezenta decizie sunt suplimentare față de cele stabilite prin regimul de autorizare generală.
CAPITOLUL II
Măsuri adresate utilizatorilor finali cu dizabilități ce beneficiază de servicii de comunicații electronice destinate publicului.
Art.5. – (1) Furnizorii prevăzuți la art. 2 alin. (4) au obligația de a asigura persoanelor cu dizabilități, cu titlu gratuit, posibilitatea testării la punctele proprii de lucru a echipamentelor terminale care pot răspunde nevoilor acestora, anterior achiziționării, în scopul verificării compatibilității acestora cu necesitățile specifice ale solicitantului, explicând acestuia funcțiile și modul în care acestea pot răspunde nevoilor sale ori posibilitatea returnării echipamentelor achiziționate, într-un termen stabilit anterior de
către furnizor și comunicat solicitanților.
(2) La solicitarea persoanei cu dizabilități, furnizorii pun la dispoziție materiale informative în format tipărit, în care sunt prezentate, în mod clar, funcțiile și modul în care echipamentele terminale pot răspunde nevoilor acesteia.
Art. 6. – (1) Furnizorii prevăzuți la art. 2 alin. (4) au obligația de a pune la dispoziția utilizatorilor finali cu dizabilități o secțiune dedicată acestora, accesibilă la un click distanță și cu o denumire sugestivă de pe ecranul principal al propriei pagini de internet.
(2) Secțiunea dedicată utilizatorilor finali cu dizabilități menționată la alin. (1) va cuprinde informații complete, corecte, ușor accesibile, relevante, actualizate, inteligibile și care să permită parcurgerea cu ușurință a acestora referitoare cel puțin la:
a) oferta de servicii de comunicații electronice adresate persoanelor cu dizabilități, precum și eventuale alte servicii sau facilități de care pot beneficia acestea;
b) oferta proprie de echipamente terminale specifice de comunicații electronice;
c) eventuale condiții sau formalități pe care utilizatorii finali cu dizabilități trebuie să le îndeplinească pentru a beneficia de oferta de produse și servicii adaptate lor;
d) condițiile contractuale de prestare a serviciilor sau alte materiale informative de interes pentru persoanele cu dizabilități.

(3) Furnizorii prevăzuți la art. 2 alin. (4) au obligația de a oferi, la cerere, în formă tipărită sau, dacă se solicită astfel, în formă electronică, informațiile menționate la alin. (2).
Art.7. – În vederea asigurării utilizatorilor finali cu dizabilități a unui nivel de informare echivalent celui de care beneficiază ceilalți utilizatori finali, furnizorii prevăzuți la art. 2 alin. (4) vor asigura următoarele facilități suplimentare:
a) posibilitatea utilizatorului final cu dizabilități de a adresa eventuale solicitări sau reclamații inclusiv prin intermediul unei persoane desemnate de acesta în acest scop, dacă solicitantul a desemnat o astfel de persoană, atât telefonic, cât și prin intermediul poștei electronice;
b) accesul cu prioritate al utilizatorilor finali cu dizabilități în ceea ce privește rezolvarea cazurilor privind instalarea și configurarea serviciilor și echipamentelor terminale, privind eventuale deranjamente ale serviciilor de telefonie și acces la internet contractate, dar și în cazul mutării serviciilor, în cazul în care aceste servicii sunt disponibile și celorlalți utilizatori finali;
c) accesul la serviciul de relații cu clienții prin modalități specifice adaptate necesităților tuturor categoriilor de utilizatori finali cu dizabilități, inclusiv prin intermediul SMS pentru utilizatorii cu dizabilități auditive, în aceleași condiții comerciale oferite majorității utilizatorilor finali;
d) transmiterea gratuită, la cerere, a condițiilor contractuale de prestare a serviciilor, a facturilor nedetaliate, a informațiilor de la art. 6 alin. (2) sau a oricăror materiale informative, prin poștă electronică, dacă se solicită astfel, într-un format care este compatibil cu majoritatea programelor de citire a documentelor, culoarea fonturilor utilizate trebuind să fie în contrast cu cea a fondului;
e) asigurarea, de către furnizorii de servicii de telefonie la puncte mobile, a posibilității utilizatorilor finali cu dizabilități vizuale de a interoga serviciul de control al costurilor prin transmiterea unui mesaj audio, ca alternativă la furnizarea acestui serviciu prin SMS, în aceleași condiții comerciale oferite celorlalți abonați.
Art.8. – Furnizorii de servicii de comunicații electronice au obligația de a asigura pachete de servicii de comunicații electronice care să ofere accesul și posibilitatea utilizatorilor finali cu dizabilități vizuale, auditive și/sau de vorbire de a beneficia de servicii de comunicații electronice destinate publicului adaptate nevoilor lor și în condiții echivalente celor de care beneficiază ceilalți utilizatori finali.

Art.9. – Fără a aduce atingere obligațiilor prevăzute la art. 5, 6, și 7, furnizorii de servicii de comunicații electronice la punct fix au obligația de a asigura utilizatorilor finali cu dizabilități accesul și conectarea la rețeaua publică de comunicații electronice și accesul la serviciile de comunicații electronice destinate publicului, în limitele ariei de acoperire în care furnizează servicii de comunicații electronice și în aceleași condiții tehnice oferite celorlalți utilizatori finali, cel puțin pachetele de servicii descrise mai jos, cu respectarea următoarelor condiții minime:
a) pentru utilizatorii finali cu dizabilități auditive și/sau de vorbire, pachete care să conțină cel puțin trafic lunar nelimitat la internet fix, la o viteză maximă de transfer adatelor pentru descărcare de cel puţin 30 Mbps sau, acolo unde nu este tehnic posibil, viteza maximă oferită comercial utilizatorilor-persoane fizice, contra unui tarif recomandat de maximum 7 euro/lună, inclusiv TVA;
b) pentru utilizatorii finali cu dizabilități vizuale, pachete care să conțină cel puțin 350 minute lunare naționale contra unui tarif recomandat de maximum 3 euro/lună, inclusiv TVA, și, la cererea utilizatorului, trafic lunar nelimitat la internet fix contra unui tarif recomandat de maximum 7 euro/lună, inclusiv TVA, tariful total recomandat al pachetului fiind de maximum 10 euro/lună, inclusiv TVA.
Art.10. – Fără a aduce atingere obligațiilor prevăzute la art. 5, 6 și 7, furnizorii de servicii de comunicații electronice la puncte mobile au obligația de a asigura utilizatorilor finali cu dizabilități accesul și conectarea la rețeaua publică de comunicații electronice și accesul la serviciile de comunicații electronice destinate publicului în limitele ariei de acoperire în care furnizează servicii de comunicații electronice și în aceleași condiții tehnice oferite celorlalți utilizatori, cel puțin prin intermediul pachetelor de servicii descrise mai jos, cu respectarea următoarelor condiții minime:
a) pentru utilizatorii finali cu dizabilități auditive și/sau de vorbire, pachete care să conțină cel puțin posibilitatea utilizării unui număr nelimitat de SMS-uri lunar, utilizabile în rețeaua proprie, precum și minimum 150 SMS-uri naționale lunar contra unui tarif recomandat de maximum 4 euro/lună, inclusiv TVA și, la cererea utilizatorului, trafic național lunar la internet mobil de minimum 300 MB, la o viteză maximă de transfer al datelor pentru descărcare de cel puţin 2 Mbps, contra unui tarif recomandat de maximum 2 euro/lună, inclusiv TVA, tariful total recomandat al pachetului fiind de maximum 6
euro/lună, inclusiv TVA;
b) pentru utilizatorii finali cu dizabilități vizuale, pachete care să conțină cel puțin 300 minute naționale lunar contra unui tarif recomandat de maximum 2 euro/lună, inclusiv TVA, și, la cererea utilizatorului, trafic național lunar la internet mobil de minimum 300 MB, la o viteză maximă de transfer al datelor pentru descărcare de cel puţin 2 Mbps, contra unui tarif recomandat de maximum 2 euro/lună, inclusiv TVA, tariful total recomandat al pachetului fiind de maximum 4 euro/lună, inclusiv TVA.
Art.11. – Pentru a beneficia de facilitățile individuale prevăzute la art. 8, 9 și 10, utilizatorii finali cu dizabilități ori reprezentanții legali ai acestora, în cazul persoanelor lipsite de capacitate de exercițiu, trebuie să prezinte furnizorului, în original, certificatul de încadrare în gradul și tipul de handicap emis în condițiile legii.
Art.12. – Un furnizor de servicii de comunicații electronice are dreptul de a refuza solicitările multiple ale unui utilizator final cu dizabilități având ca obiect contractarea pachetelor de servicii prevăzute la art. 9 și 10 pe perioada derulării unui contract similar, încheiat între aceleași părți.
CAPITOLUL III
Dispoziții finale
Art.13. – (1) Furnizorii prevăzuți la art. 2 alin. (4) au obligația implementării dispozițiilor prevăzute la art. 7 lit.) a), b) și d) în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei decizii.
(2) Furnizorii prevăzuți la art. 2 alin. (4) au obligația implementării dispozițiilor prevăzute la art. 6, 7 lit.) c) și e), precum și cele prevăzute la art. 8, 9 și 10 în termen de 8 luni de la data intrării în vigoare a prezentei decizii.
Art.14. – Condițiile prevăzute la art. 9 și 10 vor fi revizuite de către ANCOM după 12 luni de la data implementării acestor dispoziții, ținând cont de caracteristicile serviciilor de comunicații electronice.
Art.15. – Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la 3 zile de la publicare.
PREŞEDINTE,
MARIUS CĂTĂLIN MARINESCU

București, 23 februarie 2015
Nr. 160

ABFTDVR

ABFTDVR in colaborare cu ORDINUL ASISTENTILOR MEDICALI GENERALISTI, MOASELOR SI ASISTENTILOR MEDICALI DIN ROMANIA, organizeaza  al V-lea congres al ASOCIATIEI in perioada 23-24 mai, la INSTITUTUL NATIONAL DE MEDICINA COMPLEMENTARA SI ALTERNATIVA din sos. Panduri din Bucuresti.

La cererea ORDINULUI am convenit impreuna, ca obligatoriu, Conferinta Nationala Medicala  cu tema RECUPERAREA  IN AFECTIUNILE COLOANEI VERTEBRALE sa aiba o zi de practica, asa ca in 23 mai  va fi expunerea teoretica, iar in 24 mai, in expunerile practice se vor arata diverse tehnici de manevre din masajul clasic chinezesc, tehnici de presopunctura, pozitii si posturi corectoare, tehnici de mobilizare si pentru cine poate, practica folosirii ventuzelor.

Se acorda 15 credite din partea ORDINULUI. Deoarece si deficientii vizual trebuie sa-si faca creditele si ORDINUL nu are personal calificat pentru a preda la nevazatori si ca pregatirea continua este obligatorie, s-a convenit ca ABFTDVR sa se ocupe de aceasta.

Suntem in plina desfasurare pentru a obtine acreditarea necesara. Este de dorit sa avem in fiecare judet formatori – instructori formare. Am convenit cu ANC, sa sustinem examenul cu totii in 22 mai, ca sa nu se faca doua drumuri la Bucuresti. Astfel pregatirea se va face fara deplasarea cursantilor.

In data de 23 mai, dupa prezentarea  lucrarilor  si gustarea de pranz, se va desfasura Adunarea Generala a ABFTDVR.

Doresc sa reafirm fata de toti cei care sunt la conducerea filialelor si nu numai ca ASOCIATIA noastra este o asociatie pur profesionala, cu statut juridic propriu si care nu se interfereaza cu interesele specifice a ANVR, asa ca avem rugamintea de a ne sprijini si nu de a ne obstructiona (pe alocuri, nu generalizez). Daca nu facem acuma ce trebuie, in viitor nu vor mai exista maseuri terapeuti deficienti vizual. Sunt multe de analizat aici. In afara de aparitiile foarte rare la – Ochiul interior – ne puteti asculta si chiar interveni in fiecare marti la ora 21 pe radioglace.ro. In curand vom definitiva programul congresului pe ore si minute si care va fi transmis tuturor, sper, prin filialele ANVR si filialele ORDINULUI.

Va multumesc pentru sprijinul dumneavoastra.

Avocatii pro bono

Avocatii pro bono va stau la dispozitie pentru a va oferi asistenta juridica in cazurile de discriminare sau incalcari ale drepturilor fundamentale ale omului cu care v-ati confruntat.

Pentru inceput, puteti gasi mai multe informatii despre Reteaua Pro Bono pentru Drepturile Omului si despre criteriile de eligibilitate, la urmatorul link: http://probono.actedo.org/intrebari-frecvente/

Pentru a solicita asistenta juridica pro bono, va rugam sa completati unul din formularele (pentru persoane fizice, respectiv pentru ONG-uri) care pot fi accesate la http://probono.actedo.org/asistenta-pro-bono/ Ulterior primirii cererii, cazul va fi analizat si trimis avocatilor din retea, urmand ca dumneavoastra sa fiti contactat(a) in cel mai scurt timp pentru mai multe detalii.

De asemenea, putem fixa o intalnire privata la sediul nostru (adresa o gasiti mai jos, in semnatura), prin email sau telefonic: Iulia Pascu (coordonator proiect) 0757307928, Alexandra Columban (asistent de proiect) 0746672026.

Echipa ACTEDO

CATALOG SYNCORE SOLUTIONS

PRODUSE PENTRU NEVAZATORI

Optică

Lupe Video Portabile

Laptop Asistiv

Imprimante Braille

Lector

Ecrane Braille

Software Asistiv

Lupe Video de Birou

Lupe video portabile Lupe video portabile
Butterfly Compact mini
O lupă electronică de dimensiune mică
3.5” (8.89 cm) concepută pentru
mobilitate. Mărire: 1.5x – 15x. Vizualizarea
în 5 moduri de culoare.
Lupă video de calitate ce se potrive.te în
buzunar 3.5 inch (8.9 cm). Aparatul are o
greutate mică de 134 g, un ecran
ergonomic de 8.9 cm .i vă oferă mărire în
3 pa.i 5x, 8x, 11x accesând 5 moduri de
vizualizare.
Cod Produs Pre. Cod Produs Pre.
LVT3 1.520 lei cu TVA LVT14 2.300 lei cu TVA
Lupe video portabile Lupe video portabile
B-Max 3.5 inch Snow

Lupă electronică de buzunar de 8.89 cm.
Gama de mărire: 3x – 15x. Vizualizare în
3 moduri de culoare (color, alb/negru,
negru/alb). Ajustare Contrast/Luminozitate
în 4 nivele. Este potrivit pentru citirea
căr.ilor, etichetelor, meniurilor, etc.

Lupă video portabilă intuitivă de 4.3” (10.9
cm) potrivită pentru utilizarea cu o singură
mână. Gama de mărire : 2x – 16x.
Vizualizare în 10 moduri de culoare. Poate
fi legată la TV(cablul inclus în pachet).
Cod Produs Pre. Cod Produs Pre.
LVT1 1.600 lei cu TVA LVT10 2.700 lei cu TVA

Lupe video portabile Lupe video portabile
B-Max 4.3 inch SmartView Versa

Lupă electronică cu ecran de 10.9 cm ce
se poate conecta la un televizor, devenind
astfel o lupă video de birou. Gama de
mărire 6x – 25x. Vizualizare în 7 moduri
de culoare.

Lupă video portabilă cu ecran de 4.3 ”
(10.9 cm). Gama de mărire : 5x – 15x.
Vizualizare în 5 moduri de contrast ridicat.
Suport PAL / NTSC , conectarea la TV.
Suport de scris .i mâner rabatabil.
Cod Produs Pre. Cod Produs Pre.
LVT2 2.810 lei cu TVA LVT8 2.900 lei cu TVA
Lupe video portabile Lupe video portabile
Capture Compact+

O lupă portabilă de 4.3” (10.9 cm).
Folose.te o roti.ă pentru controlul măririi
imaginii. Vizualizare în 10 moduri de
culoare. Multi – func.ii : stop cadru,
memorare setări recente. Suport PAL /
NTSC , conectarea la TV

Lupa video de buzunar de 4.3 ” (10.9 cm).
Gama de mărire : 5x 7.5x 10x. Vizualizare
în 5 moduri de culoare. Disponibil în
culorile roz, portocaliu, verde, negru, alb şi
albastru.
Cod Produs Pre. Cod Produs Pre.
LVT4 3.200 lei cu TVA LVT7 3.300 lei cu TVA
Pentru comenzi, întrebări, nelămuriri ne pute.i contacta pe email: office@syncore.ro sau la telefon : 0727330575

Pentru mai multe detalii privind aceste produse vizita syncore.ro
2syncore.ro

Lupe video portabile Lupe video portabile
Prodigi Tablet Compact Touch HD

Lupă video puternică .i u.oară de 5 inch
(12.7 cm) cu ecran tactil. Gama de mărire:
1.2x-20x în mod color normal. Vizualizare
în 16 moduri de contrast ridicat (combina.ii
de afi.are în pozitiv .i negativ). Multi –
func.ii inteligente.

Lupă portabilă cu ecran tactil de 5 inch
(12.7 cm) cu gama de mărire 2x-20x.
Vizualizare în 2 moduri foto + 10 moduri
de contrast ridicat. Multi-func.iile sunt
accesate folosind ecranul tactil.
Cod Produs Pre. Cod Produs Pre.
LVT12 5.300 lei cu TVA LVT13 6.200 lei cu TVA

Lupe video portabile Lupe video portabile
Compact 5 HD Snow 7 HD
Lupă video portabilă HD de 5 ” (12.7 cm).
Gama de mărire : 1.5x – 18x. Vizualizare
în 16 moduri de culoare. Suportă două
poziţii ergonomice : deschis pentru un
unghi perfect pentru citit .i închis pentru a
o folosi din mers.
Lupă video portabilă de 7” (17.8 cm).
Gama de mărire : 2.2x – 16x. Vizualizare
în 12 moduri de culoare. Func.ii practice
u.or de folosit, camera HD, stand de citit
.i posibilitatea de a vedea la distan.ă.
Cod Produs Pre. Cod Produs Pre.
LVT5 5.300 lei cu TVA LVT11 4.500 lei cu TVA

Lupe video portabile Lupe video de birou
Compact 7 HD Prodigi Duo 2 in 1 – 24 inch
Lupă portabilă HD de 7 ” (17.78 cm) .
Gama de mărire : 2x – 24x. Vizualizare în
16 moduri de culoare. Suportă două poziţii
ergonomice : deschis pentru un unghi
perfect pentru citit .i închis pentru a o
folosi din mers.
Un produs unic ce încorporează o lupă
video de birou cât .i o lupa video portabilă
Prodigi Tablet într-un pachet u.or de
utilizat. Ecran de 61 cm. Gama de mărire
1x-20x în modul color normal. Vizualizare
în 16 moduri de contrast ridicat.
Cod Produs Pre. Cod Produs Pre.
LVT6 8.400 lei cu TVA LVB13 13.500 lei cu TVA

Lupe video de birou Lupe video de birou
Prodigi Duo 2 in 1 – 20 inch Prodigi Desktop – 24 inch
Un produs unic ce încorporează o lupă
video de birou cât .i o lupa video portabilă
Prodigi Tablet într-un pachet u.or de
utilizat. Ecran de 50.8 cm. Gama de
mărire 1x-20x în modul normal.
Vizualizare în 16 moduri de culoare.
O lupă video de birou cu ecran de 61 cm.
Gama de mărire 1x-20x în modul color
normal. Vizualizare în 16 moduri de
contrast ridicat. Multi-func.ii inteligente
incorporate precum Diamond Edge, lector
automat, etc.
Cod Produs Pre. Cod Produs Pre.
LVB12 12.400 lei cu TVA LVB15 13.500 lei cu TVA

Pentru comenzi, întrebări, nelămuriri ne pute.i contacta pe email: office@syncore.ro sau la telefon : 0727330575
Pentru mai multe detalii privind aceste produse vizita.i syncore.ro
3

syncore.ro

Lupe video de birou Lupe video de birou

Prodigi Desktop – 20 inch ClearView+ Speech Color / Full
HD
O lupă video de birou cu ecran de 50.8
cm. Gama de mărire 1x-20x în modul
color normal. Vizualizare în 16 moduri de
contrast ridicat. Multi-func.ii inteligente
incorporate precum Diamond Edge, lector
automat, etc.
Lupă video de birou cu lector ce combină
mărirea video (1x-75x) cu un cititor precis
de text. Are un ecran tactil ce vă permite
să atinge.i pur .i simplu ecranul pentru
func.ia de vorbire. Două versiuni: Color
simplă .i Full HD.
Cod Produs Pre. Cod Produs Pre.
LVB14 12.400 lei cu TVA LVB17 20.200 / 22.500 lei cu TVA

Lupe video de birou Lupe video de birou

SmartView 360 SmartView Synergy PI 23”
Avansat
Lupă video cu vedere de 360 ° cu cameră
integrată pe un bra. mobil articulat .i un
monitor de 19 inch (48.3 cm). 3 tipuri de
mărire : pe birou (1.5x-55x), la distan.ă
(0.2x-9x), .i oglindă (2x-8x). Vizualizarea
în 16 moduri de culoare.
Lupă video de 58.4 cm cu panou de
control avansat. Gama de mărire: 3.7x-
75x. Vizualizare în 16 moduri de contrast
ridicat (combina.ii de afi.are în pozitiv .i
negativ)
Cod Produs Pre. Cod Produs Pre.
LVB16 11.200 lei cu TVA LVB8 11.800 lei cu TVA

Lupe video de birou Lupe video de birou
SmartView Synergy PI 23”
Standard
Aurora HD
Lupă video de 58.4 cm cu panou de
control standard. Gama de mărire: 3.7x-
75x. Vizualizare în 16 moduri de contrast
ridicat (combina.ii de afi.are în pozitiv .i
negativ)
Lupa video pliabilă pentru birou. Ecran lat
de 24 ” cu rezolu.ia de 1920 x 1080 Full
HD. Gama de mărire : 2x – 70x. 17
moduri de vizualizare în contrast mărit .i
multi-func.ii precum stop cadru .i blocare
focalizare.
Cod Produs Pre. Cod Produs Pre.
LVB9 11.800 lei cu TVA LVB1 13.100 lei cu TVA

Lupe video de birou Lupe video de birou

ClearNote Portable Smart-view Synergy SI 22”
Avansat
Lupa video de birou portabila. Gama de
mărire: 4x-40x (zoom optic 10x).
Vizualizare în 11 moduri de contrast
ridicat. Multi – func.ii : ajustarea mărimii
imaginii, poză-în-poză, linii .i ferestre,
rotirea imaginii, captură a imaginii.
Lupă video de 55.8 cm cu panou de
control avansat. Gama de mărire: 3x-75x.
Vizualizare în 16 moduri de contrast
ridicat.Varianta SI fa.ă de cea PI, are un
câmp de vedere orizontal mai mare .i îi
lipse.te posibilitatea conectării la PC.
Cod Produs Pre. Cod Produs Pre.
LVB2 15.000 lei cu TVA LVB10 15.500 lei cu TVA

Pentru comenzi, întrebări, nelămuriri ne pute.i contacta pe email: office@syncore.ro sau la telefon : 0727330575
Pentru mai multe detalii privind aceste produse vizita.i syncore.ro

syncore.ro

Lupe video de birou Lupe video de birou

SmartView Synergy SI 22”
Standard
ClearNote+
Lupă video de 55.8 cm cu panou de
control standard. Gama de mărire: 3x-75x.
Vizualizare în 16 moduri de contrast
ridicat.Varianta SI fa.ă de cea PI, are un
câmp de vedere orizontal mai mare .i îi
lipse.te posibilitatea conectării la PC.
Lupa video de birou portabila. Gama de
mărire: 1.7x-57x (zoom optic 18x).
Vizualizare în color, contrast înalt
alb/negru, mod revers, diferite combinaţii
de culori. Multi – func.ii : ajustarea imaginii,
poză-în-poză, linii .i ferestre, etc.
Cod Produs Pre. Cod Produs Pre.
LVB11 15.500 lei cu TVA LVB3 15.500 lei cu TVA

Lupe video de birou Imprimante Braille

ClearView+ EmBraille Desktop Embosser
Lupă video de birou configurabilă. Pute.i
alege între 2 op.iuni de monitor sau chiar
fără monitor, 2 tipuri de cameră .i 2
pachete de caracteristici. Adaptează
Clearview + în functie de nevoie .i buget.
O imprimantă braille accesibilă, u.oară .i
compactă (25 de caractere pe secundă).
Imprimanta Braille cu cel mai mic pre. de
pe pia.ă, dar puternică .i de încredere
folosind tehnologia ViewPlus TIGER.
Cod Produs Pre. Cod Produs Pre.
LVB18 14.100..23.100 lei cu TVA IP7 11.000 lei cu TVA

Imprimante Braille Imprimante Braille

Index Everest-D V4 Cub Jr. Embosser
Imprimată braille versatilă (300 de pagini
A4 pe oră), cea mai vândută imprimantă
adaptabilă. Gestionează mai multe
formate de hârtie cum ar fi portret, peisaj
.i revistă. Imprimanta are alimentator de
coli .i suportă formatul 4×4 PRO V3.
Imprimantă braille de birou (30 de
caractere pe secundă) o op.iune
compactă şi accesibilă. Imprimantă
silenţioasă cu care puteţi imprima uşor
grafică în relief şi texte braille cu ajutorul
tehnologiei Tiger.
Cod Produs Pre. Cod Produs Pre.
IP1 17.950 lei cu TVA IP3 19.000 lei cu TVA

Imprimante Braille Imprimante Braille
Cub Embosser Max Embosser
Imprimantă Braille de birou (50 de
caractere pe secundă), ideală pentru
tipărituri braille şi grafică în relief în format
A4 sau mai mic. Imprimanta are integrată
tehnologia Tiger.
Imprimanta braille cea mai rapidă .i cea
mai versatilă din seria de imprimante
braille de birou (60 de caractere pe
secundă). O imprimantă de birou care să
poate funcţiona cu formate mari de hârtie.
Cod Produs Pre. Cod Produs Pre.
IP2 23.500 lei cu TVA IP5 28.100 lei cu TVA

Pentru comenzi, întrebări, nelămuriri ne pute.i contacta pe email: office@syncore.ro sau la telefon : 0727330575
Pentru mai multe detalii privind aceste produse vizita.i syncore.ro

syncore.ro

Imprimante Braille Imprimante Braille

Emprint SpotDot Color Braille Premier 100
O imprimantă Braille + Color (50 de
caractere pe secundă ). Gravează Braille
.i imprimă cu cerneală pe aceea.i foaie.
Folose.te acelea.i cartu.e de cerneală
precum o imprimantă HP. Are integrată
tehnologia ViewPlus TIGER.
Imprimanta Braille fiabilă (100 de
caractere pe secundă), concepută pentru
a rula ore în sir, perfectă pentru universită.i
.i .coli. Poate imprima Braille fa.ă-verso .i
grafică tactilă de înaltă rezolu.ie cu
ajutorul tehnologiei Tiger.
Cod Produs Pre. Cod Produs Pre.
IP8 33.000 lei cu TVA IP6 52.800 lei cu TVA

Imprimante Braille Imprimante Braille
Elite 200 EmFuse Color Braille Station
Imprimantă braille pentru volume mari
(200 de caractere pe secundă). Ob.ine.i
tipărituri braille de calitate ridicată cu
această imprimantă fiabilă, care are
avantajul noii tehnologii Tiger de
imprimare detaliată în relief.
Sta.ie Braille + Color ultra-rapidă (200 de
caractere pe secundă) capabilă de
printare pe foi de mărime mare. Sertare
ce pot sa .ină 2350 de pagini cu
dimensiuni 30.5 x 45.7 cm (12 x 18 inch).
Are integrată tehnologia ViewPlus TIGER.
Cod Produs Pre. Cod Produs Pre.
IP4 112.300 lei cu TVA IP9 260.000 lei cu TVA

Lector Lector
ImageReader cu camera A4 ClearReader+
O solu.ie software ce folose.te o cameră
.i ABBYY OCR pentru a captura textul de
la toate tipurile de materiale tipărite .i
electronice. Programul este perfect pentru
citirea textului grafic de pe documente .i
pagini Web.
Lector portabil avansat ce poate să
citească ziare, reviste .i căr.i, cu voce tare
în câteva secunde, la apăsarea a unui
buton. Recunoa.tere text (OCR) cu suport
pentru 23 de voci (inclusiv română).
Cod Produs Pre. Cod Produs Pre.
L9 4.100 lei cu TVA L1 14.100 lei cu TVA

Lector Lector
ClearReader+ Basic ClearReader+ Pachet Op.ional
Lectorul de birou ce poate să citească
ziare, reviste .i căr.i, cu voce tare în
câteva secunde, la apăsarea a unui buton.
Recunoa.tere text (OCR) cu suport pentru
23 de voci (inclusiv română). Acest model
se alimentează la priză.
Pentru a extinde func.ionalitatea
ClearReader + sau ClearReader + Basic
conecta.i Pachetul Op.ional. Cu card de
memorie SD pre-instalat .i controlerul de
navigare conectat, ave.i libertatea de a
scana .i salva căr.i .i reviste tipărite.
Cod Produs Pre. Cod Produs Pre.
L2 12.400 lei cu TVA L4 1.700 lei cu TVA

Pentru comenzi, întrebări, nelămuriri ne pute.i contacta pe email: office@syncore.ro sau la telefon : 0727330575
Pentru mai multe detalii privind aceste produse vizita.i syncore.ro

syncore.ro

Lector Lector
ClearReader+ Geantă ScannaR Compact 2
Geanta de transport este concepută
special pentru a fi utilizată cu
ClearReader+ sau ClearReader+ Basic.
Geanta are mai multe compartimente
separate pentru depozitarea de cabluri,
alimentatorul, etc.
Lector de birou standard tip scaner.
Difuzoarele stereo încorporate sunt
îndreptate spre ascultător. Butoanele de
control sunt auto-explicative, cu forme
tactile la atingere.
Cod Produs Pre. Cod Produs Pre.
L8 500 lei cu TVA L5 14.100 lei cu TVA
Lector Ecrane braille
ScannaR Compact 2+ EasyLink 12 Touch
Lector de birou avansat (mai multe
butoane de control fa.ă de versiunea
standard) tip scaner. Difuzoarele stereo
încorporate sunt îndreptate spre
ascultător. Butoanele de control sunt autoexplicative,
cu forme tactile la atingere.
Ecran Braille de buzunar ce poate
controla wireless o tabletă sau un telefon
inteligent. Vă permite să accesa.i toate
aplica.iile din telefonul inteligent folosind
un cititor de ecran, cum ar fi Mobile Speak
sau Apple VoiceOver.
Cod Produs Pre. Cod Produs Pre.
L6 15.200 lei cu TVA EC7 6.200 lei cu TVA

Ecrane braille Ecrane braille
ALVA USB 640 ALVA BC640
Ecran Braille cu conectare USB de 40 de
celule braille (33.8cm) . Se conectează
fără efort la PC sau MAC. Afi.ajul braille
ALVA ajuns la a 6-a genera.ie vă
garantează o experien.ă similară cititului
pe hârtie.
Ecran braille ergonomic cu 40 de celule
braille (33.8cm). Acces eficient la
informa.ii pute.i citi e-mail-uri .i naviga pe
web, toate în Braille. Se conectează fără
fir la computer, telefon inteligent sau
tabletă fără a instala vrun driver.
Cod Produs Pre. Cod Produs Pre.
EC6 15.200 lei cu TVA EC5 21.100 lei cu TVA

Ecrane braille Ecrane braille

Brailliant BI 40 Brailliant BI 32
Cu ecran braille cu 40 de celule (31 cm),
este conceput pentru sesiunile lungi de
lectură. U.or, compact, portabil, ecranul
ergonomic se potrive.te în fa.a laptop-ului
sau a tastaturii şi poate fi utilizat cu
dispozitivele mobile preferate.
Cu ecran braille cu 32 de celule (26 cm),
este conceput pentru sesiunile lungi de
lectură. U.or, compact, portabil, ecranul
ergonomic se potrive.te în fa.a laptop-ului
sau a tastaturii şi poate fi utilizat cu
dispozitivele mobile preferate.
Cod Produs Pre. Cod Produs Pre.
EC3 18.000 lei cu TVA EC2 16.300 lei cu TVA

Pentru comenzi, întrebări, nelămuriri ne pute.i contacta pe email: office@syncore.ro sau la telefon : 0727330575
Pentru mai multe detalii privind aceste produse vizita.i syncore.ro

syncore.ro

Ecrane braille Ecrane braille

Brailliant B 80 ALVA BC680
Ecran braille cu 80 de celule (56 cm).
Produsul HumanWare, este conceput
pentru sesiunile lungi de lectură. Genera.ia
Brailliant B înglobează tehnologia celulelor
braille de ultimă generaţie, puncte mai
clare şi mai realiste.
Ecran braille cu 80 de celule braille (68cm)
ce converte.te informa.iile de pe ecranul
computerului într-o linie perfectă de
Braille. ALVA BC680 este singurul
terminal Braille, oferind conectivitate
simultană cu două PC-uri.
Cod Produs Pre. Cod Produs Pre.
EC1 39.300 lei cu TVA EC4 48.000 lei cu TVA

Laptop asistiv Laptop asistiv
ALVA 640 Comfort VoiceNote Apex BT
Ecran braille cu 40 de celule Braille .i
tastatură acest produs intră în categoria
laptopurilor asistive pentru că oferă, o
func.ie notepad intern .i tehnologia
Bluetooth pentru a converti textul de pe
PC, tabletă sau telefon în Braille.
Laptop asistiv cu tastatură Perkins .i
sinteză vocală. Un instrument de
productivitate, portabil .i accesibil
conceput pentru utilizatorii nevăzători care
sunt obi.nui.i să folosească sinteza
vocală.
Cod Produs Pre. Cod Produs Pre.
LA7 15.700 lei cu TVA LA5 11.300 lei cu TVA

Laptop asistiv Laptop asistiv

VoiceNote Apex QT BrailleNote Apex BT 18
Laptop asistiv cu tastatură QWERTY .i
sinteză vocală. Un instrument de
productivitate, portabil .i accesibil
conceput pentru utilizatorii nevăzători care
sunt obi.nui.i să folosească sinteza
vocală.
Laptop asistiv cu tastatură Perkins .i 18
de celule braille. Un dispozitiv de luare de
noti.e în braille cu sprijin sporit pentru
documente mari .i fi.iere media, conceput
pentru confort în timpul sesiunilor intense
de citire .i scriere.
Cod Produs Pre. Cod Produs Pre.
LA6 12.700 lei cu TVA LA1 30.000 lei cu TVA

Laptop asistiv Laptop asistiv
BrailleNote Apex BT 32 BrailleNote Apex QT 18
Laptop asistiv cu tastatură Perkins .i 32
de celule braille. Un dispozitiv de luare de
noti.e în braille cu sprijin sporit pentru
documente mari .i fi.iere media, conceput
pentru confort în timpul sesiunilor intense
de citire .i scriere.
Laptop asistiv cu tastatură QWERTY .i 18
de celule braille. Are instalată suita
Keysoft cu op.iuni încorporate pentru a
accesa pagini Web, descărca e-mail-uri
sau pentru a prelua fi.iere de pe re.ea.
Cod Produs Pre. Cod Produs Pre.
LA2 35.500 lei cu TVA LA3 30.000 lei cu TVA

Pentru comenzi, întrebări, nelămuriri ne pute.i contacta pe email: office@syncore.ro sau la telefon : 0727330575
Pentru mai multe detalii privind aceste produse vizita.i syncore.ro

syncore.ro

Laptop asistiv Optica
BrailleNote Apex QT 32 Ochelari telescopici – MaxEvent
Laptop asistiv cu tastatură QWERTY .i 32
de celule braille. Are instalată suita
Keysoft cu op.iuni încorporate pentru a
accesa pagini Web, descărca e-mail-uri
sau pentru a prelua fi.iere de pe re.ea.
Măre.te dimensiunea de ecranelor TV cu
sistemul binocular telescopic. Mărire de
2.1x ce poate fi ajustată astfel încât
fiecare lentilă să poată fi reglată separat
3 dioptrii]. Câmp vizual : 20 de grade. Tip
lentile: galilean.
Cod Produs Pre. Cod Produs Pre.
LA4 35.500 lei cu TVA O2 600 lei cu TVA

Optica Software asistiv
Lupa – Scribolux ZoomText Express
Lupă cu suport iluminat. Iluminare cu LEDuri
SMD. Zoom optic: 2.8x. Bateri : 3 de
tip AA. Dimensiuni : 10 x 7.5 cm.
Lupă de ecran accesibilă ce oferă mărire
(până la 2x). Pute.i aplica o nuan.are
pentru zonele albe ale ecranului sau
inversa toate culorile pentru a elimina
efectul de orbire .i personaliza cursorul.
Cod Produs Pre. Cod Produs Pre.
O1 800 lei cu TVA SA6 300 lei cu TVA

Software asistiv Software asistiv
Audio Graphing Calculator ZoomText Magnifier
Calculator audio-grafic ce beneficiază de
răspuns audio .i tactil. Printre funcţiile
AGC veţi găsi: func.ii avansate pentru
matrice, un evaluator al expresiilor,
capacitatea de a localiza coordonatele
polare, identificarea intersec.iilor.
Acest program măre.te .i clarifică totul pe
ecranul computerului dumneavoastră,
făcând toate aplica.iile u.or de văzut .i
utilizat. Noua tehnologie revolu.ionară
xFont afi.ează textul clar la toate nivelurile
de mărire.
Cod Produs Pre. Cod Produs Pre.
SA1 3.100 lei cu TVA SA4 3.000 lei cu TVA

Software asistiv Software asistiv
ZoomText Magnifier / Screen
Reader
Kurzweil 1000
Lupă digitală cu cititor. Îmbină ZoomText
Magnifier cu un set puternic de
instrumente de lectură. Vede.i .i auziţi
ceea ce face.i în toate aplica.iile.
Program ce încorporează o precisă
recunoa.tere optică a caracterelor (OCR)
.i o sinteza vocală într-un pachet integrat.
Acesta func.ionează pe un PC împreună
cu un scaner, pentru a converti cuvântul
tipărit în cuvânt auzit.
Cod Produs Pre. Cod Produs Pre.
SA5 4.500 lei cu TVA SA3 5.100 lei cu TVA

Pentru comenzi, întrebări, nelămuriri ne puteti contacta pe email: office@syncore.ro sau la telefon : 0727330575
Pentru mai multe detalii privind aceste produse vizita.i syncore.ro

syncore.ro

Software asistiv

JAWS
Cititor de ecran pentru Windows ce
suporta toate aplica.iile standard de
Windows fără a mai fi nevoie de
configura.ii speciale. Suportă Internet
Explorer cu caracteristici speciale.
Compatibilitate cu ecranele Braille.
Cod Produs Pre. Cod Produs Pre.
SA2 5.600 lei cu TVA

Pentru comenzi, întrebări, nelămuriri ne puteti contacta pe email: office@syncore.ro sau la telefon : 0727330575
Pentru mai multe detalii privind aceste produse vizita.i syncore.ro

 EXAMEN DE GRAD PRINCIPAL

SPECIALITATE BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE SI RECUPERARE

DEFICIENTI VIZUAL

1)      Taxa de inscriere este de 200 lei

2)      Perioada de inscriere: 17.02 – 17.03.2014, intre orele 08:00- 16:00, la secretariatul Liceului Tehnologic Special „Regina Elisabeta” 021 / 250.62.85, 021 / 250.62.20

3)      Desfasurarea acestui examen va fi in perioada 21-22.03.2014, la Liceul Tehnologic Special „Regina Elisabeta”

4)      Examenul incepe la ora 09:30

– proba orala

– proba practica

5)      Listele cu candidatii, in ordine alfabetica, se vor afisa pe usile salilor de examen in ziua de 19.03.2014

6)      Dosarul de inscriere va cuprinde:

– cerere de inscriere

– copia diplomei de absolvire a scolii de specialitate conform legii; la inscriere, candidatul va prezenta pentru confruntare si diploma in original, care nu va fi retinuta la dosar

– adeverinta eliberata de unitatea sanitara in care este incadrat candidatul din care sa rezulte specialitatea in care este incadrat si vechimea in specialitatea in care sustine examenul de grad principal (minimum 5 ani implininiti pana la data de 01 martie 2014 ), conform cartii de munca sau  REVISAL

– la calculul vechimii in specialitate nu se ia in considerare perioada de concediu pentru ingrijirea copilului de pana la 2 ani

– pe coperta dosarului cu sina se vor inscrie numele si prenumele candidatului cu initiala tatalui ( toate numele inscrise in B.I / C.I.), numele purtat anterior, specialitatea pentru care s-a inscris la examen

PLAN TEMATIC

PENTRU SUSTINEREA EXAMENULUI DE GRAD PRINCIPAL

PENTRU ASISTENTI MEDICALI

SPECIALITATEA BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE SI RECUPERARE

 

 1. I.                   BALNEOFIZIOTERAPIE

1)  Hidrotermoterapie

– baile ( generale, partiale si dupa temperatura)

– baia cu plante medicinale

– dusurile, dus masajul

– compresele

– impachetarile cu parafina

– impachetarile cu namol

– baile de lumina generale si partiale

– baile de soare si de nisip

– sauna

– crioterapia

2)  Electroterapia

– ionizarile

– curentii diadinamici

– curentii de medie frecventa

– ultrasunetul

– ultrascurtele

– fototerapie: ultraviolete, infrarosii, LASER

3)   Apele minerale si namolurile terapeutice.

 1. II.                TEHNICA MASAJULUI

1)      Generalitati – definitie, insusirile si comportamentul maseurului fata de bolnav

2)      Dotarea salii de masaj

3)      Indicatiile si contraindicatiile masajului

4)      Manevrele principale si secundare ale masajului

5)   Tehnica masajului pe regiuni in functie de bolile specifice

– masajul regiunii dorsale (anatomie si tehnica de executie)

– masajul regiunii cervicale (anatomie si tehnica de executie)

– masajul regiunii lombosacrate (anatomie si tehnica de executie)

– masajul toracelui anterior (anatomie si tehnica de executie)

– masajul membrului superior (anatomie si tehnica de executie)

– masajul membrului inferior (anatomie si tehnica de executie)

– masajul abdomenului (anatomie si tehnica de executie)

– masajul calotei craniene, fruntii si fetei (anatomie si tehnica de executie)

– masajul general

 

 1. III.             KINETOTERAPIE

1)      Tehnici in kinetologie (akinetice, kinetice, dinamice,statice)

2)      Metode in kinetologie (definitie, exemplificari, metode speciale: mecanoterapie, scripetoterapie, manipulari si tractiuni vertebrale)

3)      Obiectivele kinetoterapiei

4)      Kinetoterapia de crestere a mobilitatii articulare (tipuri de exercitii)

5)      Kinetoterapia de crestere a fortei musculare (contractia musculara, tipuri de contractii musculare)

6)      Exercitii, tehnici si metode kinetice pentru:

– coloana vertebrala (spondilita anchilozanta, lombosacralgie, cifoscolioze)

– umar (periartrita scapulohumerala)

– cot (posttraumatic)

– mana (mana rigida)

– sold (coxartroza, artroplastie)

– genunchi (gonartroza, posttraumatic, artroplastie)

7)  Kinetoterapia in afectiuni de neuron motor central (hemiplegia, paraplegia, boala Parkinson, scleroza multipla) si in afectiuni de nervi periferici (radial, median, cubital, crural, sciatic)

 1. IV.              BIOMECANICA ARTICULARA SI BILANT MUSCULAR

1)      Articulatia (elemente componente,tipuri de articulatii)

2)      Bilant articular (modalitati de masurare, testari articulare pentru centura scapulara, cot, centura pelviana, genunchi)

3)      Bilant muscular (conditii si tehnici de testare)

 1. V.                 TEHNICA INGRIJIRII BOLNAVULUI

1)      Ingrijirea bolnavilor imobilizati timp indelungat la pat

2)      Ingrijirea bolnavilor cu arsuri

3)      Ingrijirea bolnavilor cu degeraturi

4)      Ingrijirea bolnavilor electrocutati

5)      Ingrijirea bolnavilor cu afectiuni ale aparatului respirator

6)      Ingrijirea bolnavilor cu afectiuni cardiovasculare

7)      Ingrijirea bolnavilor cu afectiuni ale aparatului digestiv

8)      Ingrijirea bolnavilor cu afectiuni ale aparatului urinar

9)      Ingrijirea bolnavilor cu afectiuni ale sistemului nervos

 1. VI.              REUMATOLOGIE

1)      Boli reumatismale cu caracter inflamator

– reumatism articular acut

– reumatism cronic inflamator (poliartrita reumatoida, spondilita anchilozanta)

2)      Reumatismul cronic degenerativ (spondiloze, artroze periferice)

3)      Nevralgia cervico-brahiala, lombosciatica

4)      Reumatismul abarticular (tendinite, tenosinovite, bursite, fibromialgia)

 1. VII.           NEUROLOGIE

1)      Paraliziile de nervi motori periferici

2)      Paraliziile de neuron motor central (hemiplegia, paraplegia, tetraplegia)

 1. VIII.        MEDICINA INTERNA

1)      Metodica examinarii si urmaririi bolnavilor

– rolul asistentului medical in ingrijirea bolnavilor

– notiuni de semiologie generala

2)      Bolile aparatului respirator

– inflamatiile acute si cronice ale cailor respiratorii

– pneumoniile

– cancerul pulmonar

– tuberculoza pulmonara

3)      Bolile aparatului cardiovascular

– aritmiile

– angina pectorala si infarctul miocardic

– insuficienta cardiaca

– boala hipertensiva

– bolile venelor

4)      Bolile tubului digestiv

– gastritele si boala ulceroasa

– enterita cronica

– bolile ficatului si cailor biliare (hepatitele cronice, ciroza hepatica, litiaza biliara)

5)      Bolile aparatului urinar

– infectii urinare

– litiaza urinara

– insuficienta renala

6)      Bolile sangelui si ale organelor hematopoetice

– anemiile

– leucemiile

– sindromul hemoragic

BIBLIOGRAFIE

 

 • Balneofizioterapie – T. Dinculescu, Ed. Medicala, 1963
 • Recuperare medicala: Termoterapia – D. Cinteza, Ed. Vox, 2003
 • Medicina interna pentru cadre medii – C. Borundel, Ed. All, 2009
 • Tehnica ingrijirii bolnavului – C. Mozes, Ed.Medicala, editia a VII-a, 2007
 • Medicina interna (vol. I – IV) – L.Gherasim, Ed. Medicala, 1995
 • Compediu de reumatologie – E. Popescu, Ed. Tehnica, 2002
 • Reumatologie – S. Suteanu, Ed. Medicala, 1977
 • Tratat de neurologie – C. Arseni, Ed. Medicala, 1979
 • Electroterapia – A. Radulescu, Ed. Medicala, editia a II-a, 2005
 • Manual de tehnica a masajului terapeutic – A. Diaconu, Ed. Medicala, 2008
 • Kinetologie profilactica, terapeutica si de recuperare – T. Sbenghe, Ed. Medicala,1987
 • Recuperarea medicala a sechelelor posttraumatice ale membrelor – T. Sbenghe, Ed. Medicala, 1981
 • Kinesiologie, stiinta miscarii – T. Sbenghe, Ed. Medicala, 2008
 • Fiziokinetoterapia si recuperarea medicala – I. Kiss, Ed. Medicala, 2002
 • Anatomia omului: aparatul locomotor – V. Papilian, vol. I, editia XII, Ed. All, 2006

Convenţia ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi

Articolul 9 – Accesibilitate

Statele Părţi vor lua măsurile adecvate pentru a asigura acestor persoane accesul, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, la mediul fizic, la transport, informaţie şi mijloace de comunicare, inclusiv la tehnologiile şi sistemele informatice şi de comunicaţii şi la alte facilităţi şi servicii deschise sau furnizate publicului, atât în zonele urbane, cât şi rurale. Aceste măsuri, care includ identificarea şi eliminarea obstacolelor şi barierelor faţă de accesul deplin, trebuie aplicate, printre altele la:

(a) Clădiri, drumuri, mijloace de transport şi alte facilităţi interioare sau exterioare, inclusiv şcoli, locuinţe, unităţi medicale şi locuri de muncă;

(b) Serviciile de informare, comunicaţii şi de altă natură, inclusiv serviciile electronice şi de urgenţă.

2.Statele Părţi vor lua, de asemenea, măsuri potrivite pentru:

(a) A elabora, promulga şi monitoriza implementarea standardelor minime şi instrucţiunilor pentru accesibilizarea facilităţilor şi serviciilor deschise publicului sau oferite acestuia;

(b) A se asigura că entităţile private care oferă facilităţi şi servicii deschise publicului sau oferite acestuia ţin cont de toate aspectele legate de accesibilitate, pentru persoanele cu dizabilităţi;

(c) A asigura părţilor implicate formare pe probleme de accesibilitate cu care se confruntă persoanele cu dizabilităţi;

(d) A asigura, în clădiri şi alte spaţii publice, semne în limbaj Braille şi forme uşor de citit şi de înţeles;

(e) A furniza forme de asistenţă vie şi de intermediere, inclusiv ghizi, cititori şi interpreţi profesionişti de limbaj mimico-gestual, pentru a facilita accesul în clădiri şi în alte spaţii publice;

(f) A promova alte forme adecvate de asistenţă şi sprijin pentru persoanele cu dizabilităţi în vederea asigurării accesului acestora la informaţie;

(g) A promova accesul persoanelor cu dizabilităţi la noi tehnologii şi sisteme informatice şi de comunicaţii, inclusiv la Internet;

(h) A promova proiectarea, dezvoltarea, producerea şi distribuirea de tehnologii şi sisteme informatice şi de comunicaţii accesibile, încă din fazele incipiente, astfel încât aceste tehnologii şi sisteme să devină accesibile la costuri minime.

 

În cazul în care consideraţi că un drept al dumneavoastră în ceea ce priveşte asigurarea accesului neîngrădit la o instituţie/entitate care desfăşoară servicii cu publicul, la servicii de transport public, la informaţii de interes public în legătură cu activitatea administraţiei publice, la servicii de sănătate şi educaţie, comunicaţii, etc. este abuzat, vă puteţi adresa următoarelor instituţii pentru:

 

1. Discriminare – Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării prin formularea unei petiţii în scris, în termen de maxim 1 an de la data săvârşirii faptei.

 

2. Sancţiune administrativă – Agenţiei Naţionale/Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţia Socială care urmăreşte şi sancţionează autorităţile publice centrale şi locale pentru nerespectarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi dintre care accesibilitatea mediului fizic şi informaţional.

 

Date de contact:

CNCD – Tel: 021.312.65.78; Fax: 021. 312.65.85, support@cncd.org.ro

ANPIS – Tel: 021.313.60.47, Fax: 021.313.60.98, anps@prestatiisociale.ro

IPP – Tel: 021.212.31.26; Fax: 021.212.31.08; office@ipp.ro

 

Acest material a fost elaborat de către Institutul pentru Politici Publice (IPP) în parteneriat cu Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD), cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Această publicaţie a fost realizată cu sprijinul Programului Uniunii Europene pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Solidaritate Socială – PROGRESS 2007 – 2013. Acest program este implementat de către Comisia Europeană. Acesta a fost creat pentru a sprijini financiar implementarea obiectivelor Uniunii Europene în domeniul ocupării forţei de muncă, al afacerilor sociale şi egalităţii de şanse, astfel contribuind la realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020 în domeniile amintite. Programul, derulat pe perioada a 7 ani, este destinat tuturor părţilor interesate care pot contribui la dezvoltarea legislaţiei şi politicilor sociale adecvate şi eficiente în domeniul ocupării forţei de muncă, în cadrul celor 27 de ţări Membre UE, ţărilor parte la Acordul EFTA – EEA, ţărilor candidate şi pre-candidate la UE. Pentru mai multe informaţii vizitaţi: http://ec.europa.eu/progressInformaţiile cuprinse în această publicaţie nu reprezintă în mod necesar poziţia sau opinia Comisiei Europene.